IT

Слово Найкращий переклад
К-сть перекладів
@ равлик 13
bitrate швидкість потоку 1
call to action заклик до дії 2
clickbait клацобман 4
collaboration співпраця 2
combo box випадайка 1
contributor співтворець 6
crowdsourcing толока 8
data scientist дослідник даних 4
deliverable достава 2
download стягнути 8
editor праве́ць 10
faq чапи 10
format вид 4
hud нагло 5
keyboard layout розкладка набірниці 5
maintenance супровід 7
mouse миша 3
onboarding знайомство 4
on the cutting edge напередні 2
pixel perfect рівноточкова верстка 4
quote (sales) комерційка 1
source code початковий код 12
undo скасувати 6
upload відвантажити 10
ux досвід користування 5
view вигляд 5
vs пр. 7
walkthrough проходження 2
wtf якого біса?! 28