освіта і наука

Слово Найкращий переклад
К-сть перекладів
bias упередження 1
biofeedback житєвідгук 2
scanning зчитування 2
talking head головомовці 8
абітуріє́нт вступник 3
абсорбент вбирач 1
абсорбува́ти погли́нути 5
абстрагування відокремлення 1
абстрактний уявний 5
абстракція уявність 3
абсциса відрізна 6
автобіографія власножиттєпис 4
автокінезис автокінетичний рух 11
адвокат правозахисник 6
адгезія липкість 3
активатор задіювач 2
акцент наголос 5
алгоритм порядкодій 8
аналоговий плинний 3
анотація загалмова 6
антонім протийменник 3
антропологія людинознавство 4
апеляція оскарження 2
апроксимація наближення (подія) 7
аргумент до́від 2
арктометатарсус суплесно 1
артикль родівник 2
асемблер складач 1
атмосфера світоколиця 9
аудиторія слухальня 4