Потребують уваги

Слово Найкращий переклад
К-сть перекладів
дуалізм двоїстість 3
дуада двоїзм 3
format вид 4
конкатенація об’єднання 2
виділений сервер vds 1
кросплатформеність багатоосновність 3
on the cutting edge напередні 2
факторинг посереднецтво 4
техніка устаткування 4
комбайн/комбайнер збирач/водій збирача 1
спеціальний особливий 2
культура цінності 5
пародія висміювання 6
логіка судження 7
цивілізація громадство 2
машина взаємодій 3
реферат доповідь 4
onboarding знайомство 4
upsell нав’язка 4
скрайбінг розписування 5
саундфонт звукошрифт 3
пресет переднабір 3
дейтаграма infohrama 3
матриця матря 7
пеніцилін віхтень 2
віртуальний виділений сервер вво 2
віртуальний приватний сервер впо 1
віртуальна машина відтворений обрахунок 3
рефакторинг перерозбиття 5
стрітстайл вуличник 4
deliverable достава 2
апрайзал оцінювання досягнень 4
pixel perfect рівноточкова верстка 4
influencer впливовець 1
фол порушення 2
афікс причіпок 7
спіраль (пласка) зáкрут 6
ген порі́д 5
караванінґ автотабірство 6
кемпер (транспорт) табірка 3
хітбокс зона влучання 5
вірд-фікшн словоляк 2
контрапункт протикрапка 2
жамевю забудька 6
тюбинг камерокат 2
ендорсер музика-рекламіст 4
сапбординг веслоплав 3
інженер кресник 10
функція призначення 7
драйв-ін заїжа 3