Найкращий переклад

будова


архітектура

Значення

(architecture - лат., гр., будівничий) Система, структура будови застосунку (програми, забезпечення).

Приклад вживання

Простота і різноманітність у налаштуванні як прохача (клієнта), так і служника (сервера, службового вузла, надсилача), дозволяють створити низку довільних архітектур роботи застосунку (програми).

Розділи

Слово додав

Микола Удовицький

Поділитись з друзями

Переклади

будова

Alexandr Chaika 01.02.2017

4

Alexandr Chaika 01.02.2017

Архітектура програми - будова програми.

S. Velichko 02.02.2017

Будівни́цтво. (Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Архитекту́ра – 1) архітекту́ра, будівни́цтво; 2) будіве́льний стиль. - Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Архитектура – архітекту́ра, -ри, будівни́цтво, -ва.http://r2u.org.ua/s?w=архітектура&scope=all&dicts=all&highlight=on )

Микола Удовицький 08.02.2017

Не погоджуюся (див. коментар до "побудови" нижче). В даному смислі програма має будову: складові частини. А "архітектура" програми підказує, як ці складники (блоки, підпрограми, службові вузли, користувачі) поєднуються, співпрацюють між собою, залежать одне від одного. Тому "будова будови" програми повторювально, те саме

стрій

Микола Удовицький 22.01.2017

1

Микола Удовицький 22.01.2017

ОНОВЛЕННЯ: з огляду на дописи-обговорення нижче вважаю свій варіант невдалим. .//ПОПЕРЕДНЯ ДУМКА:..Прошу, не видаляти слово, оскільки пошук перекладу зовсім неоднозначний з огляду на особливість уживання, і напряму неодразу можна збагнути чи віднайти користувачу із збідненою складнею. Див. СУМ-11, "стрій", знач.№3.

אלישע פרוש 22.01.2017

Попри все, я не можу быти згоден из выбором слова стрѡй (чинна правопись: стрiй). По первше, третє значiннє в СУМ є про щось инше ― прошу пильнiйше його прочитати. По друге, в сл. Грiнченка стрiй http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/57001-strij.html#show_point, далi: стрiйний http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/57002-strijnyj.html#show_point, стрiйно http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/57003-strijno.html#show_point. Всi (й похѡднi) значiння слова стрiй за СУМ зводимi суть до темы »система-впорядкованнє(-ряд-лад)«, тымже мотивовано й наведенi слова зѡ словника Грiнченка. Цiла низка похѡдных слѡв гнiзда стрѡй (ч.п. стрiй), засвiдчена в україньскѡй мовi етим.сл.укр.м. (т. V., стор. 444) йно (=лиш, тѡлькы) пѡдтвердить сказане; одне єдине слово построїни (диви тамже) зѡ значiннєм »будѡвлi« є вынятком, що пѡдтвердить загальный высновок, и тым паче не вылученый є тут уплыв росийскої мовы, де значiннє слова стрѡй та його похѡдных коло темы будѡвницства є дуже розширене, ба головне. Слово стройка (тамже) є напросто взято з росийскої. Як раз навпакы, росийска чи не єдина словяньска мова з такою темою значiння етимологичного гнiзда стрѡй ― вѡ всiх инших словяньскых мовах, разом з україньскою головне значiннє є такеж: »щось розмiщене за порядком, упорядковане, система, налагоџене«, що дозволить высновати непервиннѡсть значiння стрѡй та його похѡдных. Ни в мовах давньо-русьскѡй та старословяньскѡй не засвiдчено значiннь слова стрѡй та його похѡдных на будѡвельну тему (диви Матерйалы до словника д.-рус.м. Срезневского, стор. 550-556); ледве два-три значiння на будѡвельну тему, що тонуть серед великого перелiка инших, геть вѡдмiнных значiннь тому словнику також указують на вѡдрубнѡсть, вѡдгалуженѡсть будѡвельного значiння сього слова та його похѡдных. Етимологию гнiзда стрѡй выводять не вѡд поняття будѡвельної тематикы, а вѡд празначiння »простирання(→розставлення, розкладення, розташовання)«. За всiми даными, в самѡй україньскѡй мовi николи природно ся лексема не набула »будѡвельного« значiння, як се стало ся в мовi росийскѡй, тому його заведiннє було бы всупереч природi вкраїньскої мовы.

Микола Удовицький 24.01.2017

Дякую, за глибокодумну відповідь, Пізніше й сам над цим задумався, хоч би на рівні фонетики здалося, що це "нетиповий" для української збіг більше ніж двох приголосних. Тож, погоджуюся вибір було зроблено поверхово і невдало. Буду радий, коли поможете у цій справі, адже, можна сказати, шукаємо для себе.

побудова

Микола Ттт 22.01.2017

1

Микола Удовицький 24.01.2017

І так, але ж, що думатиме читач про "побудова будови"? Чи це "архітектура будови", а чи це недокананий процес (віддієслівний іменник) будови? Та й трохи повторювально.

зодчество

Vasyl Malkovich 29.01.2017

1

אלישע פרוש 30.01.2017

По первше, се є росийско-церковно-словяньска звукова подоба слова. Україньска подоба слова была бы, пишучи чинною правописсю +здецьтво (← *зьдьчьство). По друге, воно скорiй значить ремесло чи заняттє.

здань

אלישע פרוש 30.01.2017

1

אלישע פרוש 30.01.2017

Взято з матерйалѡв до словника давньоє русьскоє мовы Срезневского, диви статтю »зьдань«, стор. 1010. Там слово перекладено грецьскым οικοδομή, що точно вѡдповiдає змыслу »архитектура(-структура)«.

зданнє

אלישע פרוש 30.01.2017

1

אלישע פרוש 30.01.2017

Взято з матерйалѡв до словника давньоє русьскоє мовы Срезневского, диви статтю »зьданиѥ«, стор. 1009, III. й IV. значiння.

Запропонувати свій варіант перекладу