Найкращий переклад

житєзнавство


біологія

Значення

(дав.-гр. βίοσ − життя, дав.-гр. λόγος − слово; наука) — система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою. Біологія встановлює загальні закономірності, властиві життю в усіх його проявах.

Приклад вживання

Термін «біологія» вперше вжив 1797 р. німецький професор анатомії Теодор Руз (1771–1803), пізніше 1800 р. термін застосував професор Дерптського університету Фрідріх Бурдах (1776–1847), а 1802 р. — Жан Батист Ламарк (1744–1829) і Рудольф Тревіранус (1779–1864).

Біологія як наука постала, коли людина почала пізнавати довкілля, у зв'язку з матеріяльними умовами життя суспільства, розвитком виробничих стосунків, медицини, практичних потреб людини.

Слово додав

Illya Honcharuk

Поділитись з друзями

Переклади

житєзнавство

Illya Honcharuk 10.12.2016

3

Василь Мурлан 14.12.2016

А подвоєння куди зникло? Життєзнавство має бути.

життєзнавство

Василь Мурлан 16.01.2017

3

житєвідство

Illya Honcharuk 10.12.2016

2

Illya Honcharuk 10.12.2016

Житє від життя, відство від слова відати, як на мене це слово найкраще підходить бо і коротше і вимова ліпша та має дуже древнє значення знання.

Валентин Горяїнов 10.12.2016

А як вимовити -дств-?

Illya Honcharuk 10.12.2016

жи-тє-від-ство, житєвід-ство, якщо ви не вимовляєте з великою наполеглою приголосні по типу Д тут проблем взагалі немає. Якщо більше до уподоби "житєзнавство" он унизу є й такий варіянт.

Alexandr Chaika 13.12.2016

-дств- задовгий ланцюжок із приголосних. Його важко вимовити.

живцезнаство

SoloWay 04.02.2017

1

природознавство

Oleksiy Stepanishchev 10.12.2016

0

БоВласне 10.12.2016

Це слово означає дещо інше і вже існує, окрім того воно занадто довге. У чому різниця біології та приролознавства показано нижче.

БоВласне 10.12.2016

БІОЛО́ГІЯ, ї, жін. Наука про закономірності життя і розвитку організмів. Праці І. В. Мічуріна і його послідовників в СРСР мали великий вплив на розвиток біології всіх країн (Вісник АН УРСР, 8, 1957, 42); Перед наукою стоїть завдання глибокого вивчення питань космічної біології (Фізіологічний журнал, VI, 2, 1960, 158); // чого. Сукупність природних особливостей життя і розвитку рослинних або тваринних організмів. Досконале вивчення біології бур'янів — найкраща основа для побудови системи раціональних засобів боротьби з ними (Вісник АН УРСР, 4, 1949, 26); Біологія бджоли.

БоВласне 10.12.2016

ПРИРОДОЗНА́ВСТВО, а, сер. 1. Сукупність наук про природу, які вивчають будову, властивості й перетворення неживої та живої природи; природничі науки. Найновіші відкриття природознавства — радій, електрони, перетворення елементів — блискуче підтвердили діалектичний матеріалізм Маркса.. (Ленін, 23, 1972, 40); Історія розвитку вітчизняної науки свідчить, що російські вчені, які працювали в різних галузях природознавства, здавна зайняли почесне місце в світовій науці (Наука і життя, 11, 1958, 6); Характерною ознакою сучасного природознавства є творчий пошук (Знання та праця, 4, 1970, 6). 2. Навчальний предмет у середній школі, змістом якого є основи науки про природу. Я був учителем вищої початкової школи.. Викладав фізику, природознавство, географію, історію, гімнастику (Олександр Довженко, I, 1958, 14); Учитель природознавства має зібрані учнями зразки місцевих ґрунтів і рослин (Радянська Україна, 13.III 1946, 4).

Запропонувати свій варіант перекладу