Найкращий переклад

оздоба


декорація

Значення

(лат. decoratio, фр. décoration − прикрашаю) — оздоблення, прикраса, переважно встановлені на сцені.

Приклад вживання

Це був вродливий юнак.., один з тих, що їх природа насаджує в людському саду, як тюльпани — для декорації.

Слово додав

S. Velichko

Поділитись з друзями

Переклади

оздоба

S. Velichko 18.06.2017

3

покраса

S. Velichko 18.06.2017

0

S. Velichko 18.06.2017

декорувати – візерункувати, вивізерункувати, зівізерункувати, повізерункувати, увізерункувати, закосичувати, закосичити, позакосичувати, замаювати, замаїти, замаяти, позамаювати, квітчати, заквітчувати, заквітчати, позаквітчувати, уквітчувати, уквітчати, повквітчувати, клечати, поклечати, виклечувати, виклечити, повиклечувати, заклечувати, заклечати, позаклечувати, уклечувати, уклечити, повклечувати, красити, викрашувати, викрасити, повикрашувати, закрашувати, закрасити, позакрашувати, накрашувати, накрасити, понакрашувати, скрашувати, окрасити, поокрашувати, покращувати, покрасити, прикрашувати, прикрасити, поприкрашувати, розкрашувати, розкрасити, порозкрашувати, скрашувати, скрасити, поскрашувати, украшувати, украсити, повкрашувати, малювати, вимальовувати, вималювати, повимальовувати, змальовувати, змалювати, позмальовувати, намальовувати, намалювати понамальовувати, помальовувати, помалювати, розмальовувати, розмальовувати, мережати, вимережити, вимережувавати, вимережати, вимережити. повимережувати, повимережати, змережувати, змережати, змережити, позмережувати, позмережати, намережувати, намережати, намережити, понамережувати, понамережати, помережувати, помережати, помережити, умережувати, умережати, умережити, повмережувати, оздоблювати, оздобляти, оздобити, пооздоблювати, пооздобляти, цяткувати, вицятковувати, вицяткувати, повицятковувати, зіцятковувати, зіцяткувати, позіцятковувати, нацятковувати, нацяткувати, понацятковувати, обцятковувати, обцяткувати, пообцятковувати, поцятковувати, поцяткувати, уцятковувати, уцяткувати, повцятковувати, цяцькувати, вицяцьковувати, вицяцькувати, повицяцьковувати, зіцяцьковувати, зіцяцькувати, позіцяцьковувати, нацяцьковувати, нацяцькувати, понацяцьковувати, поцяцьковувати, поцяцькувати, розцяцьковувати, розцяцькувати, порозцяцьковувати, уцяцьковувати, уцяцькувати, повцяцьковувати

Corinn 18.06.2017

чуваче, це дійсно потужно '^^

S. Velichko 18.06.2017

це зі "Словника чужомовних слів" Павла Штепи.

красування

Alec Trukhan 27.06.2017

0

Запропонувати свій варіант перекладу