Найкращий переклад

устаткування


техніка

Значення

(грец. techne − мистецтво, майстерність) — сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру.

Приклад вживання

Сільськогосподарська техніка, побутова техніка, будівельна техніка.

Слово додав

Юрій Гладьо

Поділитись з друзями

Переклади

устаткування

Юрій Гладьо 11.04.2017

2

Юрій Гладьо 11.04.2017

Слово вже є, просто поширюю: сільськогосподарське устаткування, будівельне устаткування.... Є й інші кандидати (? укр відповідник який?) - пристрій, знаряддя, але вони, здається, мають більш вузьке значення.

Микола Ттт 12.04.2017

Устаткування то обладнання, слово має трохи інший зміст, більш вузький ніж техніка. Скажімо автомобільна техніка і автомобільне устаткування невже одне й те ж?

אלישע פרוש 19.04.2017

Слово встаткованнє значить ино матерйалні речи (засоби), коли техника горне й матерйалні й нематерйалні (http://sum.in.ua/s/tekhnika): »сукупність засобів (нематер.) і знарядь (матер.) [...]«. На слово техника, яке є з грецької мови (мабуть через латину), свого відповідника в україньскѡй мові нема; в етимологичному словнику укр. мови я поки на відповідник из-поміж застарілих або рідковживаних слѡв також не надибав. Користно є глянути на німецьку мову (яко знану практикою твірби домашніх слѡв на заміну чужим), де крѡм слова Technik є й слово, творене засобами німецькоє мови: Verfahrensweise, правда воно є дотичне хиба д’отого нематерйалного боку слова техника. Й загалом, у німецькѡй мові, яко й английскѡй, та йсландьскѡй (знанѡй також твѡрбою домашніх вѡдповідникѡв чужим словам) за матерйалне та нематерйалне значіннє слова техника правлять слова рѡзні. Саме грецьке слово τεχνική в новодобому значінні = укр. "ремесло", що може бути корисне для замітки. Спѡльнокорінне слово є й τέχνη, рѡвне англ. "art". Оба слова походять вѡд кореня зѡ значіннями: art, skill, craft, а також: cunning, wile, тобто "хитрѡсть, лукавство та по д." (http://etymonline.com/index.php?term=techno-&allowed_in_frame=0, https://en.wiktionary.org/wiki/τέχνη#Etymology). Цікаво: в давньорусьскѡй мові грецькі слова "technike" ta "techne" передано словами вѡд кореня "хъıт(р)-" (див. матерйали до словника давньорус.м. І. Срізнівського (том III), стор. 1427-1432). Я гадаю, в разі слова техника розумно є дати ся до кальки, використавши отсей корінь "хит(р)-". Авжеж, трохи є проблема з емоцйональним забарвліннєм похѡдних слѡв у сучаснѡй українськѡй мові. Тсю проблему я б рішив помѡччю тих нарѡсткѡв (суфиксѡв), вѡд яких у сучаснѡй україньскѡй мові [ще] нема слѡв. Ниже дам деякі спроби.

хисло

אלישע פרוש 19.04.2017

1

אלישע פרוש 19.04.2017

Штучно творене мною слово вѡд кореня хит- "вправний, умілий, винахѡдливий та под." та нарѡстка -сло "знаряддє, оруддє, оснащіннє, засоби то що". Творено на зразок: прясло ← пряд-+сло, весло ← вед-+сло, число ← чит-+сло то що.

хизна

אלישע פרוש 19.04.2017

1

אלישע פרוש 19.04.2017

Штучно творене мною вѡд кореня хит- та нарѡстка -зна, яко в словах тризна, ѡтчизна, трутизна, який судячи зѡ слѡв виражає збѡрнѡсть та заразом часто засѡб.

обладнання

Сергій Білоног 20.04.2017

1

אלישע פרוש 21.04.2017

техника ≠ обладнання.

Запропонувати свій варіант перекладу