Найкращий переклад

смуга


зона

Значення

Певний простір, район, територія, що характеризуються спільними ознаками.

Приклад вживання

Абонент перебуває поза зоною.

Розділи

Слово додав

Сергій Білоног

Поділитись з друзями

Переклади

смуга

S. Velichko 10.06.2017

6

אלישע פרוש 11.06.2017

Вѡд мене +. Дайте й свѡй, буде два.

S. Velichko 11.06.2017

зона – смуга / Словник чужомовних слів І термінів. Павло Штепа. 1977

S. Velichko 11.06.2017

Зо́на, геогр. – зо́на, по́яс, (полоса) сму́га / Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) https://r2u.org.ua/s?w=зона&scope=all&dicts=1&highlight=on

пасмуга

S. Velichko 10.06.2017

3

S. Velichko 11.06.2017

зона – пасмуга / Словник чужомовних слів І термінів. Павло Штепа. 1977

різа

S. Velichko 10.06.2017

3

אלישע פרוש 11.06.2017

Яка мотивація цього твару до поняття "зона"??

S. Velichko 11.06.2017

РІ́ЗА, и, жін., заст. Досить мала, відрізана від великого масиву ділянка землі, яка в різних місцевостях України дорівнювала трьом, шести або десяти моргам. / Академічний тлумачний словник (1970—1980) http://sum.in.ua/s/riza

S. Velichko 11.06.2017

зона (поля) – різа / Словник чужомовних слів І термінів. Павло Штепа. 1977

אלישע פרוש 11.06.2017

Тут не йму перечити, лиш хочу нагадати, ож побѡльше слѡв є добрі; в английскѡй мові, на пр., не всюдъı, де росийскою є вжито слово зона, буде слово zone, а рѡзні їнші слова, які лучно хоплять змъıсел тої чи їншої сполукъı слѡв (пор. рос. зона отдьıха : англ. recreation area, не recreation/break/sitting... zone) ― без тсього на гадці може бъıти небезпека вливу росийскої мовъı. Тому я хвалю варйянт різа (вѡн є й в етим.сл.укр.м. між словами пѡд статею різати в тварі риза(так!) "земельна ділянка різної площі; розрив", а також: ріезь "земельна ділянка", різа "тс."), для въıпадкѡв, коли зона значить "area" (та не для въıпадкѡв яко tropical zone).

розмежина

Oleksiy Stepanishchev 27.03.2017

2

אלישע פרוש 05.06.2017

Ніяким боком.

пояс

אלישע פרוש 18.05.2017

2

אלישע פרוש 18.05.2017

Прямъıй переклад гречского слова zona "пояс".

стяга

S. Velichko 10.06.2017

2

אלישע פרוש 11.06.2017

Те саме: яка мотивація? Стяга в україньскѡй мові може значити "стрѡчка", та зовнішня подѡбнѡсть (вѡддалена) стрѡчки й пояса не веде до втотожнення поняття стрѡчка з поняттям зона.

S. Velichko 11.06.2017

СТЯГА́, и, жін., розм. Те саме, що смуга. Вузьку стягу мужицької землі з трьох боків обхоплювала панська (Борис Грінченко, II, 1963, 100); На кривавій попрузі неба скочила невеличка іскорка; довга проміняста стяга протяглася від неї над землею (Панас Мирний, I, 1954, 317); Від вогнів вартових дві дороги на морі зустрілись: смуга мертво-зелена й криваво-червона стяга (Леся Українка, I, 1951, 245); Сонце сідало, і косими стягами падав його світ крізь вікно, на стіл, на долівку, грав сизо-червоним огнем на пляшці (Панас Мирний, I, 1954, 196); Владика сидить на осяянім Фебовім ґанку І від підвладних народів приймав дари; .. і довгою в'ються стяго́ю Перед потужним язики земні в розмаїтих убраннях (Микола Зеров, Вибр., 1966, 258). / Словник української мови: в 11 томах. — Том 9, 1978. — Стор. 810. http://sum.in.ua/s/stjagha

S. Velichko 11.06.2017

зона – стяга / Словник чужомовних слів І термінів. Павло Штепа. 1977

межня

Сергій Білоног 26.03.2017

1

яс

אלישע פרוש 18.05.2017

1

אלישע פרוש 18.05.2017

Прямъıй переклад гречского слова zona "пояс" давнім словом зѡ спѡльнословяньскої мовъı без причепа (префикса) по- (по-яс).

пас

S. Velichko 10.06.2017

1

אלישע פרוש 11.06.2017

Це не україньский твар, а захѡднословяньский зѡ слідом стягнення *-oja- (прасл. *pojasu) → *-oa- → -aa → a.

S. Velichko 11.06.2017

ПАС // Те, що тягається довго в часі або просторі / Довга вузька смуга чого-небудь, на чомусь. / Довга вузька смуга, стрічка тканини, паперу і т. ін. / Академічний тлумачний словник (1970—1980) http://sum.in.ua/s/pas

S. Velichko 11.06.2017

зона – пас / Словник чужомовних слів І термінів. Павло Штепа. 1977

S. Velichko 11.06.2017

По́яс – 1) пас, па́сок (-ска), па́ска / Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) https://r2u.org.ua/s?w=пояс&scope=all&dicts=1&highlight=on

S. Velichko 11.06.2017

Зо́на, геогр. – зо́на, ПО́ЯС, (полоса) сму́га / Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) https://r2u.org.ua/s?w=зона&scope=all&dicts=1&highlight=on

אלישע פרוש 11.06.2017

Слухайте, ну се є смішно; вся тся купа авторитетѡв име одне й те саме џерело, які за ним просто вторять, тож чисельнѡсть вѡдказѡв є луда (ілюзія). По друге, нормотвѡрні слѡвники мені не суть закѡн, паче в въıпадку прямленого на зближіннє з росийскою мовою "радяньского" академичного слѡвника україньскої мовъı. Написав‘м’ ож твар пас є чуж україньскѡй мові ― не вірите, провірте ― џерела суть доступні, перворядне ж џерелом тут суть етимологичні слѡвникъı, пак уже їнші.

S. Velichko 17.06.2017

Смішно? А хіба я взагалі тут з Вами сперечався? :) Так, це запозичення з польскої мови - pas = "пояс; ремінь; смуга; промінь" / Етимологічний словник української мови. Т. 4. (2003). - Стор. 302-303

אלישע פרוש 18.06.2017

Нащо тоді тулити се слово сюдъı, коли воно вкраїньске не є?

S. Velichko 18.06.2017

Це для гугля, для тих, хто шукає українське слово.

אלישע פרוש 18.06.2017

Не въıсловили бъıсте Вашу думку ясніше? Бою сь, не второпав‘ем’.

S. Velichko 18.06.2017

Не збагну, що ото воно написано.

ласина

S. Velichko 11.06.2017

1

S. Velichko 11.06.2017

Ла́сина, Ла́са – довга́ста пля́ма (плями́на); (полоса) сму́га, па́смуга. / Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) https://r2u.org.ua/s?w=ласина&scope=all&dicts=1&highlight=on

אלישע פרוש 11.06.2017

Йменуваннє поняття "зона" вѡд поясу є мотивовано його замъıканнєм, зона се не просто въıтягнуте пасемце, а замкнутъıй обѡд; слова ж ряду кореня лас- в первому ряді значать пляму, скоріше вміщену в круг, й аж у другому ряді пляму въıтягнуту, смугу плямъı, й аж вѡдси похѡднъıй змъıсел "смуга", та николи се не смуга яко пояс у змъıслі "обѡд". Словом тсей варйянт сюдъı не йде.

простір

Сергій Білоног 26.03.2017

0

Oleg Khmelyuk 04.06.2017

простір - це більше космос чи спейс

межохід

Сергій Білоног 26.03.2017

0

межовиця

Сергій Білоног 26.03.2017

0

окіл

Oleg Khmelyuk 04.06.2017

0

Запропонувати свій варіант перекладу