Найкращий переклад

свідоцтво


документ

Інші варіанти написання

документація

Значення

(лат. documentum — «взірець, свідоцтво, доказ» від " docere" - вчити, навчати) Засіб закріплення різними способами на відповідному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумову діяльність людини.

Приклад вживання

Головні функції документів — зберігання й передавання інформації в часі та просторі.

Слово додала

Ratty More

Поділитись з друзями

Переклади

свідоцтво

AlexMax Peter 17.01.2015

1

Запропонувати свій варіант перекладу