Значення слова
Ізогіпса — горизонталь, ізогіпса — лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
Приклад вживання

Горизонталі(ізогіпси), що відстоять одна від одної на прийняту для даної карти висоту перетину рельєфу, називають основними. Для зображення деталей рельєфу, що не виражаються основними горизонталями, застосовуються додаткові, проведені через половину основного перетину. Використання горизонталей дозволяє визначати абсолютні та відносні висоти точок, будувати профіль місцевості й ін. Широко використовуються при вирішенні багатьох інженерних завдань (планування доріг, обчислення обсягів земляних робіт тощо).

Походження

гр. ἴσος «однаковий, тотожний» і ὕψος — висота

Слово додав

Перекладаємо слово ізогіпса

обтожвисотна
,
-ня
,
-ниця
0
Роман Роман2 21 березня
обтожрівня
0
Роман Роман2 21 березня
спотожрівня
0
Роман Роман2 21 березня
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями