Потребують уваги

Слово
Найкращий переклад
К-сть перекладів
0
0 зміна
3
0 пільги
2
0 взвід
2
0 послідовник молодозмін
1
0 молодозміни
1
0 забілення
3
0 снігогум
1
0 вид
1
1 повноваження
1
1 кермар
1
1 хорунжий
1
1 звичар
1
1 звичарство
1
1 угода
4
1 числер
2
1 грошівка
1
1 доповідач
1
1 настанова
3
1 відтворення
1
1 живосріблина
1
1 вирівняльний
1
1 зчіпляк
1
1 скупняк
1
1 спадориска
1
1 карання
1
1 числівка
1
1 добір
1
1 автомобілярня
2
1 штіп
1
1 понадточка
2
1 раптóзбір
3
1 двоцілість
4
1 звагода
2
1 з’єдновірство
3
1 одно
3
1 суднове комірне
2
1 піднавчальня
4
1 навчальня
4
1 освітник
3
1 митецьке видиво
7
1 пзчп
2
1 підокс
3
1 просторо
2
1 щобільш
3
1 прутоблочити
6
1 світлорозкладання
4
1 об’єднання
2
1 вугільчик
4
1 vds
2