Значення слова
Автофагія — процес перетравлення клітиною власних рганел та ділянок цитоплазми за допомогою лізосом.
Приклад вживання

Автофагія потрібна для позбавлення від старих і пошкоджених частин, а також може активуватись в умовах голодування.

Походження

Давньогрецька αὐτόφαγος, що буквально означає "самопоїдання"

Схожі слова
Слово додав

Перекладаємо слово автофагія

самоїддя
4

С. Нечай, 2003, с. 7

самопоїдання
1

Паночіні, Сергій Сергійович.

Словник біологічної термінології / С. Паночіні; Всеукр. акад. наук, Наук.-дослідчий ін-т мовознавства, Від. термінології та номенклятури. – Харків: Рад. шк., 1931. – [4], 89 c. – (Серія практичних словників ; вип. IV)

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0004542

Іван Росоха 1 червня
1 червня

На першій сторінці

1 червня

+

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями