Значення слова
Фібрин — нерозчинний білок крові, який утворюється з розчинного білка фібриногену під впливом ферменту тромбіну. Утворенням Ф. закінчується процес зсідання крові.
Приклад вживання

Фібрин отримують шляхом промивки і висушування кров'яного згустка. З фібрину готують стерильні губки і плівки для зупинки кровотечі з дрібних судин при різних хірургічних операціях.

Походження

Від латинського "fibra" — волокно

Слово додав

Перекладаємо слово фібрин

волокник
1

Паночіні, Сергій Сергійович.

Словник біологічної термінології / С. Паночіні; Всеукр. акад. наук, Наук.-дослідчий ін-т мовознавства, Від. термінології та номенклятури. – Харків.Сторінка 81
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0004542

Іван Росоха 1 червня
1 червня

Може волочник?

1 червня

Додав те, що знайшов

1 червня

+
С. Нечай, 2003, с. 586

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями