Носові в українській мові.

15 листопада 2020
Карл-Франц Ян Йосиф

Якось багато людей останнім часом говорять про питомі збережені на заході носові голосні, як у польській мові. Що вони збереглися в західних говорах, і є виходить не тільки в польській.

Особисто я не готовий вимовляти через ніс мов французи тому, що десь у селі Карпат так говорять бойки, не здивуюся якщо ті голосні це полонізми. А ви що думаєте?

אלישע פרוש

Якось багато людей останнім часом говорять про питомі збережені на заході носові голосні, як у польській мові. Що вони збереглися в західних говорах, і є виходить не тільки в польській.

Особисто я не готовий вимовляти через ніс мов французи тому, що десь у селі Карпат так говорять бойки, не здивуюся якщо ті голосні це полонізми. А ви що думаєте?

Не підміняйте поняття. Я докладно писав на те питання, тепер не можу найти, де. Читали'сте? Питання є не про "збереження носових «як у польській», а про збереження ВІДМІННИХ РЕФЛЕКСІВ У ГОЛОСНИХ ФОНЕМАХ НА МІСЦІ ВІДПОВІДНИХ ПРАСЛОВЙЯНСЬКИХ НОСОВИХ ДИФТОНГІВ, відмінних від рефлексів НЕНОСОВИХ ГОЛОСНИХ ПРАСЛОВЙЯНСЬКИХ. То не є те саме. НОСОВОЇ АРТИКУЛАЦІЇ в відповідних фонемах у руській мові, що походять від прасл. носових, НЕ ЗБЕРЕЖЕНО (крім кілька сіл). Просто кажучи, їх не мовлять "у ніс", АЛЕ мовлять їх ВІДМІННО від колишніх неносових. Не вім, яко ще є пояснити.


"А ви що думаєте?"

Ні чого ту думати, є вісти.

Карл-Франц Ян Йосиф

О, ні, я якраз говорив саме про носові голосівки. Є стаття, де доводиться саме про їх збереження в українських селах, що зараз у Польській державі. Самі ж пишите "крім кілька сіл". Щоправда, серед коментарів до тої статті була одна критика, всі звинувачували автора в ненауковості, і що ѧ дало в українській мові тільки (й)а, а ѫ дало тільки у, і що автор накрутив дані, які суперечать реальній науці. Тому й мені була цікава думка, чи правда та стаття була антинауковою фальсифікацією, чи не обов'язково.

אלישע פרוש

О, ні, я якраз говорив саме про носові голосівки. Є стаття, де доводиться саме про їх збереження в українських селах, що зараз у Польській державі. Самі ж пишите "крім кілька сіл". Щоправда, серед коментарів до тої статті була одна критика, всі звинувачували автора в ненауковості, і що ѧ дало в українській мові тільки (й)а, а ѫ дало тільки у, і що автор накрутив дані, які суперечать реальній науці. Тому й мені була цікава думка, чи правда та стаття була антинауковою фальсифікацією, чи не обов'язково.

O, ni, Ui pravé ne véste prwcy govorite.

Карл-Франц Ян Йосиф

Я просто не хотів помилково підбитися на Ваші тези, що українська мова розрізняє ѫ та у, ѧ та я, о та ъ, е та ь. Не забувайте, що вся сучасна українська філологія твердить, що ці звуки в українській мові давно злилися.

Карл-Франц Ян Йосиф

Тільки не докоряйте мені, яка вона погана і що вона хибить. Але якщо й хибить, то Ви повинні розуміти, що так чинять навіть поважні сучасні філологи.