אלישע פרוש

2187
отримано голосів за переклади
890
віддано голосів за переклади

Додані переклади 685

25
цкоцло планшет
20
нарід нація
16
гуда музика
13
віда теорія
12
шиб стиль
11
писарня офіс
11
луб картон
11
слона екран
10
істній автентичний
10
дбалий акуратний
10
міна валюта
10
мисливо логіка
10
звено~дзвено лінк
10
затінка абажур
10
жола арахіс
9
рия міна
9
нагальний терміновий
9
чизна практика
9
нарочитий спеціальний
9
мудролюб’я філософія
9
стягти/тягти з даунлод

Улюблені переклади 890

відгук фідбек
виклик челендж
військо армія
рогатка шлагбаум
сколок копія
цкоцло планшет
сніп файл
служба сервіс (іт)
нарід нація
стрічка фільм
тло фон
правописник спелчекер
нагода шанс
гуда музика
первина́ оригінал
глинець алюміній
велетень гігант
віда теорія
копалина мінерал
читомість readability

Додані коментарі 1000

15:07
אלישע פרוש прокоментував

Инколи різни, йинколи ни.

14:59
אלישע פרוש прокоментував

Не йно Гринченко вдин словники руські писа. Словник Желехівського/Недільського дає крім товку "замість" іще "мов, наче": Місто, n. Stadt, f. 2) s. Місце 1); перенести - übersiedeln; 3) statt, anstatt; місто -б М.ІІ.95 s.Наче -б, мовби. А в ЕСУМ є до сього слова ще дано товк "ніби".

04:32
אלישע פרוש прокоментував
переклад бубна

Карл-Франц Ян Йосиф,
пробачте, та то лихуєте вже! "Дорадянські" словники не містять усе, що було питоме в руській мові, тому відсутність, або й присутність якого слова в тих словниках іще не свідчить про питомість (або чуджість) слова. Слово бубон~бубен є достовірно прасловянська спадщина - так само чеська, як і руська, чи лядська чи словацька - з прасл. *bONbon- від редуплікованого кореня ономатопоетичного походження.

03:18
אלישע פרוש прокоментував
переклад товчити

Ну, товк- та тлум- таки тягнуть до того самого кореня, ино перве є питомий руський рефлекс, а вторе є лядський. Тому й питаю, чи Ви не хотіли сказати, що думали, що одного кореня суть товм- та товк-. Бо сі останні таки до різних коренів належать.

00:29
אלישע פרוש прокоментував
переклад шиб

Карл-Франц Ян Йосиф,
рупно би знати сточене речення зо словом шиб з товком "figura", Гринченко бо жадне не сточи.

(Цікаво було би дізнатися про якийсь приклад речення з словом шиб у значенні "figura", бо Грінченко жодного не навів).
Він, либонь, мінив товк "фігура" в якімси йиншім контексті – явно не в прямім товці слова figura, сам бо первісний товк кореня *шиб- (*xib+-) и похідні його товки: *"бити; метати" → "бити/метати на кого/що" → "бути подібним, схожим" ведуть до товків не "зразок, взірець; simil, exemplum", но не до товку "figura" в його прямім розумінні.