Значення слова

Факт — поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що фіксує реальну подію або результат діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для характеристики особливого типу емпіричного знання, яке, з одного боку, реалізує вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосереднім базисом теорії або гіпотези (в окремих випадках й самої теорії), а з другого боку — несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх.

Приклад вживання

Ви можете спробувати поставити на коліна всю свою сім'ю, але не факт, що всі під вас прогнуться.

Походження

лат. factum — зроблене

Варіанти написання
fact
Слово додала

Перекладаємо слово факт

ість~исть~їсть
15

Від ист- в істній, істий, істота тощо, точніше від друс. прикметника истъ »істий, справжній, фактичний, дійсний«, творений іменник парадигматичним чепенем -ь (відміна: путь, кість, знать).

докін
12
буле
5

Від "бути", версія на переклад ориґінального латинського factum — "зроблене".

правда
4
чин
4
подія
3
зділка
3

В ЕСУМ у статті «діло» зділку наведено зі значенням «факти».

докон
2
сталість
1
явище
0
подія, почин, учин, діло, поправ
0

Те, що вдіяне або після вдіяного. Факт (подія, почин) - це частинка дійсности, наприклад, історичної. Учин - дія, що відбулася. Діло або поправ, поправа (після справленого, тобто, вчиненого).

Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
Поділитись з друзями