Значення слова
Адміністративний кодекс — завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.
Приклад вживання

У парламенті нардепи зареєстрували законопроєкт про внесення змін до адмінкодексу України. Автори хочуть узаконити адміністративну відповідальність для українців за прояв домашнього насильства.

Походження

?

Варіанти написання
ак, адмінкодекс
Слово додав

Перекладаємо слово адміністративний кодекс

dergebnik
2

Творено від dergeb-/dergyb- *держеб-/держб-" (*держьба) в значенні "адміністрація, управління, ведіння", від derzyati "держати" в значенні "вести, керувати, завідувати, управляти, володіти, правити, заправляти", з чепенем *-yb-, та з чепенем -nik (← -yn-ik-o-s) зо специфікованим значенням "кодекс, збірник, збірка", за зразком http://oldrusdict.ru/dict.html#: судьбьникъ (*сѫдьбьникъ) "книга законов, собрание постановлений". Значення "адміністрація, адміністративний" рівни зокрема з <держикра́й> "Landesverwalter" (Желехівський І, 178), де нім. Verwaltung значить "адміністрація", а Verwaltungskodex "адміністративний кодекс", також <держава> "Verwaltung", державець "Verwalter" (Желехівський І, 177).

אלישע פרוש 24 березня 2021
29 листопада 2021


Держебник – геть не по-українськи

10 серпня 2023

Переклад має бути українською.

12 серпня 2023

<Переклад має бути українською.>

I e.

12 серпня 2023

Держебник?
Не впевнений, чи варто вгадувати.

управничий звід
2

Управничий - див. Адміністративний, звід - див. Кодекс

Ярослав Мудров 29 листопада 2021
3 квітня 2023

<Управничий> e œd ‹oupraunik›, tomou teagyco mogeity znaciti "administrative".

урядова правда
1
Oleksa Rusyn 9 серпня 2023
9 серпня 2023

Уряд - конкретна гілка в апараті влади, тому може виникнути плутанина.

9 серпня 2023

"Уряд" та "адміністрація" – синоніми. Уряд буває не тілько в держави.

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями