Що насамперед треба перекладати.

Ярослав Мудров

Що насамперед треба перекладати.
Слова, з суфіксами -ир-/-ір-, -инг/-інг, -ізм. Якщо не можна знайти питомий відповідник, то треба хоч замінити чужорідні суфікси.
Слова, де є кілька “р”, окрім тих, що з префіксами роз-, про-, пра-, пере-, при-, бо наша мова тяжіє до уникнення кількох “р”. Винятком, мабуть, може бути тільки екзотизм “харакірі” або релігійна термінологія.
Слова, де присутні “кшт, шт, пшт”, які неприродньо звучать в українській мові.
Т. зв. “інтернаціоналізми”, які були накинуті за часів “ зближення мов”.

Якщо ще щось згадаєте, що дико й неприродньо звучить в українській мові, пишіть.

Roman Roman

Думаю, насамперед треба перекладати найсучасніші чужі слова, доки цей бур’ян не втиг укорінитися, бо тоді це значно тяжче