Українське майбутництво/фільми/звуцтво

Роман Роман2

Чомусь задумався. Ось, зокрема, наприклад, знімають (хочу вірити, що зніматимуть, але поки перекладають) стрічки як про минуле, зокрема далеке, так і про майбутнє різної віддаленості. Маю до честуваного товариства кілька запитань:

 1. чи хотів би хтось побачити якийсь фільм про минуле, де (хоча б приблизно, наскільки ми знаємо) було б передано мовні, особливо звуцькі (фонетичні) особливості доби? Наприклад, помітно виражений Ӱ (передній високий огублений з О) за козацької доби, надкороткі Ь, Ъ за Русі?
 2. Як думаєте, звуцтво зміниться за 100 років чи письмо дуже вже його закріплює? Яким, на вашу думку, може бути наше звуцтво за 100, 200, 500, 1000 років? Які зараз відбуваються зміни, що можуть бути передвісниками інших змін, що суттєво змінять наше звуцтво?
 3. Чи хотіли б ви побачити фільм про майбутнє, де спробували б передати можливе звуцтво майбутнього?
Boris Kolomoucenko

Чомусь задумався. Ось, зокрема, наприклад, знімають (хочу вірити, що зніматимуть, але поки перекладають) стрічки як про минуле, зокрема далеке, так і про майбутнє різної віддаленості.

То ıзнѣмаıѫть кı пєрєкладаıѫть, кı покꙑ нє ıзнѣмаıѫть, алє ıмѫть ıзнѣматı ı ꙋгє пєрєкладаıѫть? Кı, могє, наопакꙑ покꙑ ıзнѣмаıѫть, а потѡмь ıмѫть пєрєкладатı? Нє могьѫ Вас ıзрозꙋмѣтı :( А ıакꙑ самє стрѡкьъкꙑ?

 1. чи хотів би хтось побачити якийсь фільм про минуле, де (хоча б приблизно, наскільки ми знаємо) було б передано мовні, особливо звуцькі (фонетичні) особливості доби? Наприклад, помітно виражений Ӱ (передній високий огублений з О) за козацької доби, надкороткі Ь, Ъ за Русі?

Тоб’то мовıтє про film ([хвильм], нє [фільм]), къдє бѫдє’ зобразьєно самє ꙋкраııньцєѡв в давьнıнѫ? Нꙋ, тъкдѣ так. Алє крѡмь звѫкьства сѫть ı ıньхьꙑ прѫгꙑ ꙋкраııньскоıꙑ мъввꙑ за рѡзьнꙑх дѡб, ıак-от мъввьнıцьа (grammaticа) ı слѡвьıє. Мьнѣ бꙋло б’ рꙋпıво глянꙋтı стрѡкьъкѫ, къдє мъввять давьнєоıѫ рꙋсьскоıѫ мъввоıѫ, алє мъввьцьꙑ нꙑнѣхьнєоıꙑ рꙋсьскоıꙑ мъввꙑ могьѫть нє вьсєо розꙋмѣтı, кєрєз тє довєло ся бꙑ даватı пѡдпıсꙑ (subtitrꙑ).

Anton Bliznyuk
 1. Цікаво послухати, звісно. Недавно вийшла стрічка “The Northman/Варяг”, де кілька персонажів й одна з голосних героїнь родом з Русі й говорять давньоруською. Сам не бачив, але дивився кілька сцен із руською, то героїня має риси саме давньовкраїнської вимови. На приклад, “Везіт(е) ня дочері сіверского вітру…”: https://www.youtube.com/watch?v=PjBqspwStt0 “Дочері” вимовлено з [ə] за “о”, але то скорше просто пробивається англійська ненаголошена вимова акторки (або то така вимова *ъ?), але звук [i] на місці *ě цікаве й правильне рішення. І щілинне /г/. У титрах згадано порадника-вкраїнця по “Old Ukrainian”.
 2. Найбільші новинки до звуцтва, які чую сам приходять просто з московської, тому менше ніж за 50 років українське звуцтво буде більш схоже на московське. За 20-50 років:
 • Повний перехід /в/ до губно-зубного звуку й нова пара за глухістю-дзвінкістю з /ф/,
 • Якісне редукування всіх ненаголошених голосних; втрата якісної близькості ненаголошених голосних /у/ та /о/, й /и/ та /е/,
 • Задніша вимова /и/,
 • М’якшання /ч/ в усіх позиціях; утрата контрасту /чі/ та /чи/; спрощена вимова /сч/ і /шч/ як [ɕː],
 • У декого: ствердіння шиплячих; утрата контрастів /ші/ та /жі/ з /ши/ та /жи/.
 • У декого: ствердіння /ц’/, а тому злиття з /ц/ (і, можливо, /д͡з’/ та /д͡з/).
  Останні два пункти мають деякі рідні говори, але я говорю за літературну тут вимову.
  Довші прогнози робити не зможу. Майбутні найбільші звукові зміни, які вкраїнська мова побаче, переважно прийдуть із московської, в цьому я певен.
 1. Чого ні.
Роман Роман2

Чомусь задумався. Ось, зокрема, наприклад, знімають (хочу вірити, що зніматимуть, але поки перекладають) стрічки як про минуле, зокрема далеке, так і про майбутнє різної віддаленості.

То ıзнѣмаıѫть кı пєрєкладаıѫть, кı покꙑ нє ıзнѣмаıѫть, алє ıмѫть ıзнѣматı ı ꙋгє пєрєкладаıѫть? Кı, могє, наопакꙑ покꙑ ıзнѣмаıѫть, а потѡмь ıмѫть пєрєкладатı? Нє могьѫ Вас ıзрозꙋмѣтı :( А ıакꙑ самє стрѡкьъкꙑ?

 1. чи хотів би хтось побачити якийсь фільм про минуле, де (хоча б приблизно, наскільки ми знаємо) було б передано мовні, особливо звуцькі (фонетичні) особливості доби? Наприклад, помітно виражений Ӱ (передній високий огублений з О) за козацької доби, надкороткі Ь, Ъ за Русі?

Тоб’то мовıтє про film ([хвильм], нє [фільм]), къдє бѫдє’ зобразьєно самє ꙋкраııньцєѡв в давьнıнѫ? Нꙋ, тъкдѣ так. Алє крѡмь звѫкьства сѫть ı ıньхьꙑ прѫгꙑ ꙋкраııньскоıꙑ мъввꙑ за рѡзьнꙑх дѡб, ıак-от мъввьнıцьа (grammaticа) ı слѡвьıє. Мьнѣ бꙋло б’ рꙋпıво глянꙋтı стрѡкьъкѫ, къдє мъввять давьнєоıѫ рꙋсьскоıѫ мъввоıѫ, алє мъввьцьꙑ нꙑнѣхьнєоıꙑ рꙋсьскоıꙑ мъввꙑ могьѫть нє вьсєо розꙋмѣтı, кєрєз тє довєло ся бꙑ даватı пѡдпıсꙑ (subtitrꙑ).

По-перше, я вже не раз просив Вас писати кирилицею, щоб усі, зокрема я, могли Вас легко розуміти. По-друге, якщо не зрозуміти якийсь звук у знайомому слові, усе-таки легше зрозуміти слово, ніж якщо почути зовсім незнайоме слово

Boris Kolomoucenko

По-перше, я вже не раз просив Вас писати кирилицею…

Добродѣıьꙋ, єстє кѣсъмь нє показıлı ся?!! Колı ıѣ пıсьѫ нє cyrilıцєоıѫ, то КЬТЬО Є CYRILIЦЬА?!