Значення слова
Афелій — найвіддаленіша від Сонця точка еліптичної орбіти планети або комети.
Приклад вживання

Афелій Землі складає 152 098 233 км. Земля проходить через афелій між 3 та 7 липня.

Походження

грец. αφ від απο — вдалині та ηλιος — Сонце

Приклади в інших мовах

Англ. aphelion
Нім. Aphel
Пол. aphelium
Рос. афелий
Франц. aphélie

Варіанти написання
апогелій
Слово додав

Перекладаємо слово афелій

у́солонь
3

ýсълнь, ýсълн
Творено мною від передчепа у- (*ou-) у значенні віддалення та оснів *солон- (*soln-) в по-солонь "у напрямку сонця, за сонцем, по сонцю", та *сълн- (*suln-) в сонце/сълньцє; відношення коренів *soln- : *suln- є відношення ступеня *о до ступеня редукції в тім самім корені.
Вимова: дані тут слова є писано моофофонематично; фонетична їх реалізація передбачає протезу перед "у" після голосного: {вý-} з огляду на наголос (тому скорочення в "нескладове у" тут бути не може); -сълнь та -сълн має бути реалізовано, відповідно, як: {-совень}, {-совен}, або, альтернативно: {-сонь}, {-сон}, так, як: чьлн {човен}, пълн {повен}; у непрямих відмінках: -сълн- має бути: {-совн-}, себо, для ýсълнь: що? – {(в)ýсовень~(в)ýсонь}, чого?/чому?/чім? – {(в)ýсовни}, чим? – {(в)ýсовенню ~ (в)ýсовню}; для ýсълн подібно, тільки як відміна: стіл, дуб і под.

אלישע פרוש 24 квітня 2020
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями