Значення слова
Акредитація — аКРЕДИТА́ЦІЯ 1.У міжнародному праві – сукупність дій, пов'язаних із призначенням і вступом на посаду голови дипломатичного представництва або постійного представника держави при міжнародній організації. 2.Практика визнання відповідним органом або організацією права журналіста на одержання певної інформації та сприяння в її одержанні. 3.Процедура визнання або підтвердження державними органами компетентності організації виконувати роботи в певній сфері. Приклади.
Приклад вживання

Акредитація включає акт вручення відповідному органові або офіційній особі держави, яка приймає, документа, що засвідчує наявність повноважень певної особи представляти одну державу в іншій. (з мови документів)
Роботу з організаційного забезпечення акредитації та ведення реєстру акредитованих представників ЗМІ здійснює управління внутрішньої політики. (з мови документів)
Атестація здійснюється шляхом перевірки відповідності певної організації встановленим критеріям акредитації. (із журн.).

Походження

лат. accredo, «довіряти»
accréditive «вірча» (з поширеного в діловій мові словосполучення lettre accréditive «вірчий лист»)
accredo «довіряю, даю віру»
ad- «до-, при-» (› ас-)
credo «вірю»

Приклади в інших мовах

акрэдыты́ў білоруська
акредити́в болгарська
akreditiw верхньолужицька
ассrеditīvus «вірчий» латинська
акредити́в македонська
akredytywa польська
аккредити́в російська
акредùтиūв сербохорватська
akreditív словацька
accréditive «акредитив» французька
akredit

Варіанти написання
akredytatsiya

Перекладаємо слово акредитація

довіра
,
довіряння
0
Юрій Бандура 2 серпня 2020
3 вересня 2021

Дуже вільний и далекий від точности переклад.

допущення
0
Ігор Ковердан 2 вересня 2021
3 вересня 2021

Дуже вільний и далекий від точности переклад.

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями