Значення слова

Стрілоподібність — тип крила літака залежно від кута його відхилення від нормалі площини симетрії (базової площини) до вісі симетрії.

Приклад вживання

Крило(-а) прямої/зворотної стрілоподібності.

Походження

Скальковане з рос. "стреловидность" ("стрела" + "видеть" + "-(н)ость"), де друга частина, "-видность", неправильно асоціюють із чимось, що має певний вигляд ("стреловнешность"). Насправді ж, за зовнішню характеристику крила відповідає суфікс "-(н)ость" і лише після поєднання слів "видеть" та "стрела". Слово "видеть" у цій конструкції означає лише сам факт спостерігання крил літака з боку людини, що стоїть на землі, дивлячись на літак у небі ("видеть стрелу"), а не характеристику їхньої зовнішності.

Приклади в інших мовах

рос. "стреловидность"

Слово додав

Перекладаємо слово стрілоподібність

стріловитість
1

Крило прямої стріловитості.

Oreksanduru 23 вересня
23 вересня

Не цїло є ми ясна часть слова ‹прям› у тязї ‹пряма стріловитість›. Хиба прямість не є вже питимість стрїли?

23 вересня

Пряма і зворотна в сенсі вістря вперед чи назад. Див. uk.wikipedia.org: Крило зворотної стрілоподібності

23 вересня

Пряма — котра дивиться вперед.

23 вересня
25 вересня

Yasno. Darouyi Vam, panove.

Roupivo e znati zuanïe seyui teamui u inxyax móuvax.

Sõdeatyi iz ceòlôncœu na Wikipédïé, bœulxeisty móuv zoveity tõ teamõ po slovou "stréla", ta roupivui sõty i pitimosti:

phran. ‹angle de flèche› = *"õgol strélui/xipou",

ital. ‹angolo di freccia/xip› *"õgol strélui/xipou" ( = phran. ‹angle de flèche›),

ptg. ‹asa em flecha› = *"crilo u strélõ/xip" (‹u› = "u tuaré, he, yaco, na xib"; i u rousscé isto znacyeinïe ‹u› = "like, in form of, featuring", v. sum.in.ua: v , znacyeinïe 30.), i phranscoiõ e ‹en flèche› *"u strélõ",

isp. ‹ala en flecha› *"crilo u strélõ/xip" ( = ptg. ‹asa em flecha›),

ctln. ‹ala en fletxa› *crilo u strélõ" ( = ptg. ta isp.)

tô bui, phran. = ital. ≠ ptg. = isp. = ctln.,

roum. ‹aripa sageata› *"crilo strélato",

ném. ‹Pfeilung› *"xipœuya" (ôd ‹pfeilen› "xipoviti = tuariti u xip"), ‹Pfeilflügel› *"strélocrilo / xipocrilo",

nzm. ‹pijlvleugel› *"strélocrilo / xipocrilo" ( = ném. ‹Pfeilflügel›), ‹pijlvorm-vleugel› *"strélotuaro crilo" ( = "crilo tuarou crila"), e i: ‹pijlstand› *"arrowlike configuration", bez slova "crilo",

suéd. ‹pilvinge› *"strélocrilo / xipocrilo" ( = ném. ‹Pfeilflügel› ta nzm. ‹pijlvleugel›),

soum. ‹nuolisiipi› *"strélocrilo / xipocrilo".

U suédscé ta dœunscé móuvou e teamõ zuano he u eaghelscé: ‹svept vinge› (suéd.), ‹fejet vinge› (dœunscoiõ). Gòlôunê znacyeinïe eaghel. ‹sweep›, suéd. ‹svepa› ta dœun. ‹feje› e "mesti", se bui *"meteno/preatano crilo". Ta u six slœu sõty i inxya znacyeinïa, zagalomy zo znacomy mersca rouxou ("maxati/maxnõti", "xlestati", "xibati/xibsti", "preatati" tc.). Se bui "meteno", o crilé, e ròzouméti, védé, he *"cesano / cosyeno crilo", i samodano ("by default") "cesano / cosyeno uz nac ("backwards"). Roupivo, i u grecyscé e znamenano teag ‹σαρωμένη πτέρυγα›, = *"meteno/preatano crilo" (ci *"cesano crilo"; mimoxœudy, ôd seoho ge slova e u grecyscé zuano i "scanner" — ‹σαρωτής› ( ≈ *"metac, cesac", se bui *"cyto meteity, cesieity" => "xarity, cistity"). E grecyscoiõ i inac teag za siõ teamõ: ‹οπισθόκλιση πτέρυγας›› — *"opacocladeno crilo, reverse-laid wing". Slova zo znacomy *"meteno, preatano; cesano, cosyeno; xibano/xibeno; xlestano/xlestnõto; vixano/vixnõto", o crilé, tou, u uséx tuix móuvax (eaghelscé, suédscé, dœunscé, grecyscé) samodano ménity "uz nac" ("backwards").

Cyto tô nas mogeity ouciti?
1) Mogemo vidéti, zagalomy, tri põti zuati siõ teamõ: 1) ôd slova "stréla, xip" — bœulxeisty móuv, 2) ôd slova "mesti" (eaghelsca, suédsca, dœunsca, grecysca), ta 3) ôd slova "zad, nac, opac" — odinicyni loucéyi (grecysca).
2) Põtiy zuati siõ teamõ ôd slova "crilo" mogeity bouti cœulko: a) pristaucoiõ "u" — "crilo u strélõ / xip, b) teagomy "õgol strélui/xipou", c) lõcyboiõ "strélocrilo / xipocrilo", d) "strélato crilo", ta e) "xipœuya" ( = ném. ‹Pfeilung›) — ino u némecyscé.

стрілуватість
1
Oleksa Rusyn 24 вересня
24 вересня


Чи це не від "стріляти" такий твар буде?

24 вересня

Ні, звісно. "Стрілуватий" од "стріла", як "бабуватий" од "баба", "бандуруватий" од "бандура", "їжакуватий" од "їжак". Хиба ви знаєте які йменники, утворені суфіксом "-уват-" од дієслів?

24 вересня

Не бачив ніколи "їжакуватий", "бандуруватий". Переконаний, що треба казати "стріловитий", хоча я його виправив зі стрілуватий. Приведу приклад який є, на відміну від вашого "їжакуватого". Дім — домовитий, а не домуватий.

24 вересня

Тому що є дієслово "домувати". Так само є дієслово "стріляти".

24 вересня

А так, від "стріла", не може бути стрілуватість у значенні стріловатості. Моє бачення таке.

24 вересня

<<Не бачив ніколи "їжакуватий", "бандуруватий".>>
Свідчення, що ви чогось не бачили, не довід на користь вашої думки. Як не бачили, подивіться в словницях.

<<Приведу приклад який є, на відміну від вашого "їжакуватого". Дім — домовитий, а не домуватий.>>
Хиба "домовитий" значить "подібний до дома"? Бо нам же треба значіння "подібний до чогось"?

<<Тому що є дієслово "домувати". Так само є дієслово "стріляти".>>
І яким боком це причетне до справи, що ми розглядаємо?

<<А так, від "стріла", не може бути стрілуватість у значенні стріловатості.>>
Може. Бо подібність до чогось – одне із значіннів суфікса "-уват-". "Стрілуватий" = "подібний до стріли".

<<Моє бачення таке.>>
Ваше бачення хибне.

24 вересня

Взагалі, ви нічого не доказували а просто проголосили, що моє бачення є хибне. На якій підставі ви до цього прийшли — не сказано. Тож не змістовно.

24 вересня

Sapienti sat.

24 вересня

Смішно. Розписували мені по кожному реченню про те, який я не правий, а коли спитали по ділу, все на що вас вистачило — сапієнті сат. Pas d'intégrité, juste la bravoure.

24 вересня

В контексті осідку, це виправдано, коли вас просять щось мовне обгрунтувати. Я ж не на весіллі до вас підійшов про це питати.

25 вересня

Я справді не знаю, чого ви од мене хочете. Я пояснив вам усе в примітках. Може, ви були втомились і не могли читать розуміючи. То перечитайте, що я написав.

26 вересня

<Як не бачили, подивіться в словницях.>

U yacé slôunicé e znamenano slovo ‹babouat (бабуватий)›?

26 вересня

<стрілуватість у значенні стріловатості>

🙄🤔

26 вересня

<Не бачив ніколи "їжакуватий">

sum.in.ua: jizhakuvatyj

26 вересня

Ви якийсь дивний, пишете мені, що якщо я чогось не бачив, то не значить, що його нема. Я вас, мабуть, здивую, але я так само думаю. Але ж це спілкування і я спроможний сказати, що не осягнув усього, і не зустрічав "їжакуватий". Добре, що ви такий умний, що бачили і чули все. Знаннями треба ділитися з тими, хто до них тягнеться, а не бути ворожим.

26 вересня

Ще зі школи пам'ятаю, що ті, у кого були неприємні, як люди, вчителі української мови, не любили її вивчення, а у кого добрі й хороші — любили.

26 вересня

Я не почуваю до вас ворожості. У кожного бувають дні, коли людина не може зосередиться. Як не знаєте слова "їжакуватий" чи якого иншого слова, поглядіть у словницях замість казать, що ви його не знаєте.

26 вересня

Моя вчителька української пила з мене кров. Згодом стало ясно, що вона робила це заради моїх успіхів. Я за це їй дуже вдячний.

вчора 00:28

Oleksa Rusyn:

<"їжакуватий" од "їжак">

Oreksanduru:

<Не бачив ніколи "їжакуватий">

<Приведу приклад який є, на відміну від вашого "їжакуватого".>

Ya:
< sum.in.ua: jizhakuvatyj >

Oreksanduru:

<я спроможний сказати, що не осягнув усього, і не зустрічав "їжакуватий".

<Знаннями треба ділитися з тими, хто до них тягнеться>

вчора 01:31

Займіться чимось корисним...

вчора 01:37

На часі, ви залишаєте відгуки про відгуки та ваші реакції на чужі реакції. Якась комедія...

стрілоглядність
0

Від "стріла глядить [кудись]": "прямо" ("пряма стрілоглядність") чи "назад" ("зворотна стрілоглядність").

Daniel Poirot 21 вересня
21 вересня

Це коли у людини погляд як стріла, а не те, коли щось на що людина дивиться схоже на стрілу.

21 вересня

1. Що таке "погляд як стріла"?
2. Воно і не має бути "схожим на стрілу", бо крила завжди є "стрілою". Тільки ця "стріла" дивиться в той чи той бік. Читайте розділ "Походження".

21 вересня

Скоригував пояснення.

21 вересня

1. Я не знаю, це ж не я цей варіант запропонував. Ось всі слова на *глядність на r2u r2u.org.ua: *глядність, жодне з них не про те, що щось комусь видається чимось.
2. Не завжди. Крила під прямим кутом до фюзеляжа не скісні (swept wing).

21 вересня

1. "дальновидность" ("далеко видеть") = "далекоглядність" ("далеко глядіти"). Якщо просто копіювати, то виходить саме "стрілоглядність" ("стрілою глядіти"). За вашим посиланням, "дивоглядність" ("диво глядіти") = "чудо вищность" ("чудо видеть"). В останньому випадку - "стрілу глядіти". Тобто і так, і так може бути.
2. "Swept wing" бувають "forward" і "backward".

21 вересня

1. Виходить, що так. Хоча й лише один приклад, який у словниках подається як діалектизм. Не знаю, чи варто робити глядний і таким, і таким. Ось, що про нього відомо - «такий, що дивиться; обачний, розсудливий». Це визначення не пасує до дивогляності і стрілоглядності у вашому розумінні. Я поки схиляюсь до того, що -глядність тут не підходить.
2. Я кажу, що під прямим кутом вони не swept.

21 вересня

1. Хоча може й ні. "дальновидность" ("дальность видеть") = "далекоглядність" ("далечину/далеко глядіти"). Тоді "стреловидность" ("стрелу видеть") повністю відповідає слову "стрілоглядність" ("стрілу/стрілою глядіти").

21 вересня

Ви використовуєте інший порядок поєднання, а це важливо. Хто сказав, что "-(н)ий" відповідає останньому слову, а не всьому виразу одразу? Ви робите ту саму помилку, що й попередні перекладачі. Про що я написав у розділі "Походження". "стрілоглядність" не складається зі "стріла" + "глядність", а зі "стріла" + "гляд(н)-" + "-(н)ість".

скісність
0

скісне крило

Ihor Yalovetskyi 21 вересня
21 вересня

Зауважу, що термін - технічний і стосується авіації. Я правильно розумію, що ваша ідея - заміняти вираз "пряма/зворотна стрілоподібність" на "пряма/зворотна скісність"? Якщо я не помиляюся, будь-яке крило є стрілоподібним.

21 вересня

Так, вважаю, що так можна заміняти. Тим більше, що "стрілоподібний" тут літак, а не крило. Гадаю, що не всі.

21 вересня

Ні, "крило прямої/зворотної стрілоподібності". Не існує такого поняття як "стрілоподібний літак". Два крила формують "стрілу".

21 вересня

Що ні? Я стверджую, що скісні крила не схожі на стрілу, а ось разом з фюзеляжем - так. І тому я кажу, що літак зі скісними крилами - стрілоподібний. Я не стверджую, що цей термін записаний у словниках.

21 вересня

Зрозумів. Насправді, без фюзеляжу, якщо їх дві і вони під кутом, схожі.

стрілість
0
Oreksanduru 26 вересня
Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
21 вересня

Ви вписали в походження своє тлумачення. Яке, НМД, хибне.

21 вересня

Є окрема секція "Тлумачення"? Ні, немає.

22 вересня

До речі, "походження" - це також "тлумачення", яке стало основою "походження". А "тлумачення" як таке з'являється після того, як слово утворено і знайдено контекст для його використання. Тобто є два "тлумачення": т. б. м., "первісне" і "набуте".

22 вересня

Пане Daniel Poirot,

"тлумачення" чи "походження", бай дуже, то є Ваш виклад, то ставлю питаннє до Вас. И правте мя, коли, чей, розумїв їм Вас хибно.
Чи вїрно'м Вас розумїв, то суть писаного Вами є ся: ‹-видність› не значить "appearance", бо ‹видїти› значить "глядїти (на кого/що)", а не "appearance of something/somebody", и ймя підстати ту творить, за Вашими словами, почеп ‹-ність›.
Иносе. Та що кажуть словники? У словницї Желехівського на слово ‹вид› (І, 72) є дано значення: "1. Aussicht, Aussehen; Gestalt, Form; Schein, Anschein; 2. Schein, Zeugnis, Reisepass", далї, там же сполуки: 3. ‹короткий вид› "Kurzsichtigkeit", 4. ‹вид подавати› "das Schein geben, zeigen, zu erkennen geben", 5. ‹на вид› "beim Anblick; aus Tageslicht, offenbar, öffentlich", ‹на два види› "der Ausgang, das Resultat ist ungewiss", ‹для виду› "pro forma, äusserlich", ‹з виду› "äusserlich, von aussen". Нїм. слово ‹Aussehen› значить "appearance". И в инших словах там є звязок зо знаком "appearance": ‹äusserlich› "зовнї ( = на вид, з виду)", "beim Anblick" = "на вид = зовнї".
Може ‹-видність› бути творено не від дїєслова ‹видїти› + ‹-ність›, а від имене підстати ‹вид› зо знаком "appearance, Aussehen" + ‹-ність›, що гадаєте? Ни, не можеть, а таки є — ‹-видність› не походить од "видїти = глядїти на кого/що, здрїти кого/що", а від ‹вид›, серед значень якого є й значеннє "appearance", через имя прикмети ‹виден› "related to appearance", + почеп ‹-ість› творити ймя підстати.
Вїдав бим, чому, радо рушивши писати свій виклад, не дасте си перше труду глянути в словники?

22 вересня

Ваш коментар - безглуздий. У слові "стреловидность" немає "-видность". Що вам не зрозуміло? Читайте "Походження" і тренуйте логіку. Використовувати німецьку мову зі своїми правилами для пояснення російської чи української це відверто тупо і по-дилетантськи

22 вересня

Слова "вид" там взагалі немає.

23 вересня

<У слові "стреловидность" немає "-видность".>
🙄

<Ваш коментар - безглуздий.>

Nou isce bui pac. Isce odin zu ranyenomy ya.

<Використовувати німецьку мову>

Do Gelexœuscoho puitanïe, ceomou œun "ôdverto tõpo" i "diletantscui" da pèrecladui némecyscoiõ.

вчора

Як чітко відокремити віддієслівний прикметник од відіменникового? У випадку з коренем "стріл", коли вжито однакове закінчення. Чи суфікси вживаються ті самі?

вчора 12:53

Спробуйте не шукати помилки у моєму питанні, а постарайтеся, замість цього, на нього відповісти.

03:15

Ya ne gleadaiõ xuib u Vasyé puitanïé, ta prosiõ poyasniti cyto e "віддієслівний прикметник" ôd corene "strél-".

04:08

Що тут незрозуміло?

Поділитись з друзями