Список слів, які можна скоротити, та скорочення до них

Макс Мелетень

Список слів із лишніми чепенями, та їхня відміна без них:

покращуватись – кращати, ліпшати
покращувати – кращити, ліпшити
погіршуватись – гіршати
розтягувати – розтягати
витягувати – витягати
притягувати – притягати
затягувати – затягати
розсовувати – розсувати
засовувати – засувати

Ярослав Мудров

Список слів із лишніми чепенями, та їхня відміна без них:

покращуватись – кращати, ліпшати
покращувати – кращити, ліпшити
погіршуватись – гіршати
розтягувати – розтягати
витягувати – витягати
притягувати – притягати
затягувати – затягати
розсовувати – розсувати
засовувати – засувати

Пропонуйте на ФБ у мовних спільнотах 🤷‍♂️

Boris Kolomoucenko

Дам од себе йшче деяки приклади таких слів (дїєслів):

розмовляти – мовити
скорочувати – коротити
збільшувати – більшити
повторювати – вторити
закривати, покривати – крити
заслоняти – слонити
розмїшчувати – мїстити
помилятися – милитися
уявляти – явити
пояснювати – яснити
знаходити – находити
сполучати – лучити
витрачати – тратити
вирїшувати – рїшати
виконувати – конати
закінчувати – кінчати
зукрайинювати, зукрайиншчувати – украйинити, украйиншчити
змосковлювати, змосковщувати – москвити, московшчити

Макс Мелетень

Список слів із лишніми чепенями, та їхня відміна без них:

покращуватись – кращати, ліпшати
покращувати – кращити, ліпшити
погіршуватись – гіршати
розтягувати – розтягати
витягувати – витягати
притягувати – притягати
затягувати – затягати
розсовувати – розсувати
засовувати – засувати

Пропонуйте на ФБ у мовних спільнотах 🤷‍♂️

Зарано, складу більший список і можна буде думати.

Макс Мелетень

Дам од себе йшче деяки приклади таких слів (дїєслів):

розмовляти – мовити
скорочувати – коротити
збільшувати – більшити
повторювати – вторити
закривати, покривати – крити
заслоняти – слонити
розмїшчувати – мїстити
помилятися – милитися
уявляти – явити
пояснювати – яснити
знаходити – находити
сполучати – лучити
витрачати – тратити
вирїшувати – рїшати
виконувати – конати
закінчувати – кінчати
зукрайинювати, зукрайиншчувати – украйинити, украйиншчити
змосковлювати, змосковщувати – москвити, московшчити

"Слонити" значить інше: "Слони́ти – сшивать две половины штанов в ходу" https://r2u.org.ua/s?w=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8&scope=all&dicts=all&highlight=on, про що писав наче Олекса.

"Мовити" же значить "казати": https://r2u.org.ua/s?w=%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8&scope=all&dicts=all&highlight=on. воно є скороченням "розмовляти".

"Рішати" є синонімом "доконувати кого": https://r2u.org.ua/s?w=%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8&scope=all&dicts=all&highlight=on

А за

скорочувати – коротити
збільшувати – більшити
пояснювати – яснити
витрачати – тратити
знаходити – находити
закінчувати – кінчати
зукрайинювати, зукрайиншчувати – украйинити, украйиншчитизмосковлювати, змосковщувати – москвити, московшчити
помилятися – милитися

від мене +.

Макс Мелетень

поширюватися – ширитися
поширювати – ширити
співтовариство – товариство
розповсюджувати – усюдити

Роман Роман2

Список слів із лишніми чепенями, та їхня відміна без них:

покращуватись – кращати, ліпшати
покращувати – кращити, ліпшити
погіршуватись – гіршати
розтягувати – розтягати
витягувати – витягати
притягувати – притягати
затягувати – затягати
розсовувати – розсувати
засовувати – засувати

Можете вважати мене диваком/божевільним, але між деякими цими словами я відчуваю невловну, ледь помітну, та все ж різницю