Походження ка-

Carolina Shevtsova

Частка ка- у словах кадіб, каверза, калюжа, каблук може походити від др. къ, псл. *kȃkъ, Ⰽ, *jako, *jakъ?

Роман Роман2

КАБЛУ́К «дуга, вигин; дугоподібний предмет; лука в сідлі»
вважається утвореним з основи blǫkъ «вигин» (пор. п. błąk «вигин річки»), яка виникла в результаті перерозподілу префіксальної форми ob-lǫkъ (пор. укр. облу́к «лука сідла») ›o-blǫkъ, за допомогою гіпотетичного словотворчого елемента ka- (ko-), виділюваного також у словах ка́діб, [ка́ворот, коверза́], ка́верза і повʼязуваного з прийменником kъ «к» або з питальним займенником kъ (пор. псл. kъ-to, укр. хто);

Carolina Shevtsova

 повʼязуваного з прийменником kъ «к» або з питальним займенником kъ (пор. псл. kъ-to, укр. хто);

Тож моя підозра обґрунтована

Роман Роман2

 повʼязуваного з прийменником kъ «к» або з питальним займенником kъ (пор. псл. kъ-to, укр. хто);

Тож моя підозра обґрунтована

Не розумію. Де Ви обґрунтування побачили?