Значення слова
Деталізація — у подробицях, деталях з'ясовування, розробка, малювання, опис чогось.
Приклад вживання

Деталізація оточення, деталізувати справу.
Т. Шевченко часто, змальовуючи якусь дію, деталізує, уточнює означуване, використовуючи для цього синоніми.
Були введені в дію оснащені найсучаснішим обладнанням дільниці, прокладено більше десяти кілометрів ліній електропередач, газову гілку, – список можна деталізувати й продовжувати.

Походження

фр. détail «деталь, частка» є похідним від détailler «різати на куски», утвореного за допомогою префікса dé-, що означає віднімання, усування (з лат. dē- «тс.»), від дієслова tailler «різати, краяти», яке продовжує лат. tāliāre «тс.», пов’язане з tālea «кілок, різка, пагін» і споріднене з гр. ταλις «доросла дівчина», лит. ст. talokas «молода дівчина», лит. a(t)tólas «отава», дінд. tālaḥ

Розділи
Варіанти написання
деталізувати, деталізований
Слово додала

Перекладаємо слово деталізація

видрібнення
5
Volodymyr Khlopan 13 жовтня 2023
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями