29 квітня Словотвору виповнюється 10 рочків!
Приєднуйтесь до урочистого зідзвону!
Значення слова
Модем — пристрій зв'язку для перетворення сигналу за допомогою процесів модуляції (зміна параметрів електромагнітного коливання за законом інформаційного повідомлення) та протилежному йому - демодуляції, що дозволяє комп'ютеру передавати дані по телефонній лінії;.
Приклад вживання

Першим модемом для персональних комп'ютерів став пристрій компанії Hayes Microcomputer Products, яка в 1979 році випустила Micromodem II для персонального комп'ютера Apple II.

Походження

англ. Modem - скорочення від модулятор-демодулятор

Слово додав

Перекладаємо слово модем

mérniteily
5

Див. змінки (comments) під мірнич. Наголос: мíрнитель.

אלישע פרוש 21 березня 2019
10 липня 2023

_
🤦‍♂️

mérnicy
4

Modem←modulator-demodulator←modulare »регулювати, ладити, правити під міру«←modulus »мірка«, зменш. від modus »міра«←іє.*mōs- »міра, мірити«, рідного зо словянськими коренями *mē-r- (міра, мірити), mē-t- (міта, мітити), mē-n- (міна, мінити), *me-t- (мести, метати), mo-t- (мотати) – первісно всі ті значення від *»метати (→»метати міру«, »метати~мести сміття«, »метати~мотати-сукати« й т.д.). Тож modulatio є розуміти як »ладження під міру, мінячи стан«. Серед коренів, що можуть се передати в укр.м.: la-d- (ладити), god- (годити), la-god- (лагодити), mē-n- (мінити), mē-r- (мірити). З них найємкіший є mēr-, осягне бо в собі купу тям – »ладити, регулювати, настроювати, рівноважити тощо«; порівн. в укр.м.: мірний »moderatus, modulatus«, мірнити »moderare, modulare« тощо (див. ЕСУМ: міряти). Питання є творити
деривативну основу вільну від величезного ряду вже готових слів коло тями »міра«, бо й тями коло »modulatio« творять велику часть розгалужених тям. В лат. mod-ul-us є -ul- зм.суф.; слов.зм.суф. є -к-: *мірка...

אלישע פרוש 21 березня 2019
21 березня 2019

... Втім значення мірка є завузьке для ємкої тями modulus. Для вкраїнської було би ліпше йти від уже готового прикметника мірний »moderatus, modulatus, помірний, рівноважений, ладжений; яким мірять, за яким ладять, правлять тощо«. Дієслова спричинення дії
для modulare в укр.м. творить -ити (від імен і прикметників ще -увати), тож від мірн- було би: мірнити, мірнувати, дієприкметник пасивний: мірнений, мірнований »modulatus«. Імя чину (зокр. приладів) в укр. творять різні суф-и, зокр. -ич, -(и)ло, -сло, -ець, -иво, -ик, -як, -тель, -ій тощо; з-поміж їх один з найліпших тут міг би бути -ич, либонь; напр. +мірнисло є геть неприродне для вкр.м., +мірниво є семантично дещо пасивне (скоріше продукт чину), +мірнило грозить стереотипністю через чисельність слів на -ило; незле було би +мірник, та його вже є занято їншою тямою, добре було би й +мірняк (ніби вільне), могло би бути й +мірнитель, либонь.

перетворювач
3
AlexMax Peter 10 квітня 2015
сигналовловлювач
0
Зоряна Головецька 23 березня 2015
8 січня 2016

таким способом українська мова не творить двокореневих назов. Це російський спосіб творення: сигналоуловитель. Для російської мови це гармонійно, для української - ні. Це слово важко й вимовити

8 січня 2016

сигнал - чуже слово

розпізновач
0
AlexMax Peter 10 квітня 2015
лови-гук
0
Tadeusz Borzyński 8 січня 2016
змінник
0
Tadeusz Borzyński 8 січня 2016
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями