Значення слова
Романс — http://sum.in.ua/s/romans.
Приклад вживання

З дверей Таниної кімнати чути голос Любуші, що співає романс Шубер та (Іван Кочерга, II, 1956, 22);
Олеся, убрана в новеньку сукню,.. награвала на гітарі якийсь романс (Нечуй-Левицький, III, 1956, 93).

Походження

https://en.m.wiktionary.org/wiki/romance

кінець кінцем від д.-пран. romanz, romans; у самій пран. ← гишп. romance, де ← д.-пран. romanz, romans; а в д.-пран. ← лат. *rōmānicē, первісно прислівник *"романськи (яко?)", тобо *"на чин романський".

Схожі слова
Слово додав

Перекладаємо слово романс

roumança
3

Творено мною яко прямий переклад первісного розвитку – субстантивація *"твір на чин романський" ← прислівник *"романськи, яко «романець»" (тобо й у мові джерелі тяму ту бі мишлено первісно не яко йменник, а яко прислівник: *"пїти романськи" – яко?, = пїти на шиб/чин романця" – *"rōmānicē cantāre") ← прикметник *"романський", від ладженого до руської мови твару rouman- ← лат. rōmān-, з лат. ō → /u/, прасл. чепенем *-yk-o-s (→ д.-рус. <-ьць>; морфологічно правильніше було би писати <-ьцъ>), далі мисленого в гаданім тварі *роуманьца, яко родовий відмінок від сього слова (або, може, відмінок відкладний, лат. ablativus – ?) зо значенням *"яко романець", від якого в руській мові суть прислівники (gala "в кінець", raca "раком", boca "боком" тощо), й далі з субстантивацією сього твару: именник roumança (**<роуманьца>) "романс". Ото, розвиток твару та товку сього слова є сяк: именник roumaneç (**<роуманьцъ>) "романець" → родовий/відкладний відмінок: roumança (**<роуманьца>) "романця" → мишлення сього твару в тязі ("виразі", "словосполученні") яко "péti roumança" (**<пѣти роуманьца>) "пїти/співати романця" = "на чин романця, яко романець", → перехід сього ттвару непрямого відмінка в значення прислівника: "пїти романськи" → лексикалізація сього твару, мислячи його яко самостійне слово, йменник: roumança (**<роуманьца>) "романс".

אלישע פרוש 8 квітня 2021
2 березня


За письмо

любивʼя
1
самоспів
0
люння
0

Скорочене від Любив'я

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
2 березня

До Чистилища
Що тут перекладати?

Поділитись з друзями