Значення слова
Суспензія — суміш рідини або газу з твердими частинками, що перебувають у завислому стані.
Приклад вживання

Суспензія — це дисперсна система з рідким дисперсійним середовищем та твердою диспергованою (дисперсною) фазою, частинки якої достатньо великі, щоб протидіяти броунівському руху.

Походження

лат. suspensio «підвішення», від лат. suspendo «підвішую»

Приклади в інших мовах

пол. zawiesina

Перекладаємо слово суспензія

завись
7

Від слова "зависати", "зависти". Можна "зависть".
Словник дає: sum.in.ua: zavysj
Бо "суспензія" походить від лат. "suspensio" – зависати.

15 квітня 2020

Гадаю, Ви мали на увазі "завись"

15 квітня 2020

Є два варіянта.

міл
0

Від праслов'янського *mělъ ("сукупність дрібнмх частинок"), давньоукраїнського "мѣлъ".

Нагадаю, що вживати слово "міл" в значенні "вапно" є зросійщення української мови:
Ле́ксис Си́рѣчъ Рече́нїѧ, Въкра́т(ъ)цѣ събра́н(ъ)ны. И из слове́(н)скаго ѩзы́ка, на про́сты(й) Ру́скій Діѧле(к)тъ Истол(ъ)кова́ны» (суч. укр. – Словник, тобто зібрана невелика кількість слів, витлумачених з церковнослов'янської мови про́стим руським говором) подає:
церковн.-слов'ян. мѣлъ — руськ. (укр.) вапно
Це не на захист слова "вапно", а на доказ того, що самі русини ще в давні часи розуміли, що слово "міл" в тямі "вапно" є церковнослов'янським запозиченням, що свідчить й те, що первісно слово було пов'язане саме з піском: воно споріднене з лит. smė̃lis (“пісок”), smėlỹs (“sand”), латв. smēlis (“добрий пісок”), старонорвежським melr (“пісковий берег”).
https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/mělь

Щоб чудове праслов'янське слово не пропало, його можна повернути, вернувши й первісну тяму – сукупність дрібних частинок.

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями