Значення слова
Емульгатор — речовина, яка сприяє утворенню і підвищенню стійкості емульсії. Ефективні емульгатори — міцелоутворюючі ПАР, розчинні високомолекулярні речовини, деякі високодисперсні тверді тіла. Дія емульгаторів на межі поділу двох рідких фаз базується на утворенні навколо глобул дисперсної фази адсорбційних оболонок з високою структурною в'язкістю (структурно-механічного бар'єру), які перешкоджають зближенню глобул і їх коалесценції або флокуляції.
Приклад вживання

Природними емульгаторами є нафтенові кислоти, асфальтени і високоплавкі парафіни, які містяться у нафтах. Їх дія посилюється наявністю в пластових водах мінеральних солей, кислот і дрібнодисперсних механічних домішок.

Походження

з лат. emulgeo — «дою, видоюю»

Приклади в інших мовах

Пол. emulgator
Словац. emulgátor
Словен. emulgator
Чех. emulgátor

Слово додав

Перекладаємо слово емульгатор

izmolznik
3

Вимова: {ɪˈzmɒwznɪk ~ ˈzmɒwznɪk ~ ɪzmɒwzˈnɪ͡ɘk ~ zmɒwzˈnɪɘ͡k}.

Творено чепенем *-ik- від прикметника *iz-mulz-yn- "якости емульсії, як емульсія, прикметник від іменника значення емульсія"; проче див. тут під izmolzniwo.

אלישע פרוש 28 серпня 2020
31 серпня 2020

Ізмулзнік?

31 серпня 2020

У змінці під словом є дано вимову.

31 серпня 2020

Ну ɪ це і, w це в, ɒ це либонь а, виходить і'змавзнік?

31 серпня 2020

Для особливо обдарованих, які радше пишуть, ніж читають:
[ɪ] — en.m.wikipedia.org: Near-close near-front unrounded vowel;
[w] — en.m.wikipedia.org: Voiced labio-velar approximant;
ɒ — en.m.wikipedia.org: Open back rounded vowel;
ɘ — en.m.wikipedia.org: Close-mid central unrounded vowel.

1 вересня 2020

У вас либонь мало друзів, коли ви старим людям з поганим зором, та ще й виросшим в радянському союзі готові кидати докір про "особливо обдарованість" лиш тому, що вони не можуть прочитати вашого письма.

1 вересня 2020

Ви ще людям з вадами слуху киньте ремст, що вони, дибіли, не розрізняють ɪ та i. Або німим, що вони не можуть правильно вимовляти алофони фонем. Дуже увічливо з Вашого боку. Так і бачу, як люди тягнуться до Вас і Ваших мислів.

1 вересня 2020

Годі є Вам пускати на мене маніпуляцію чуттями про Ваш вік и зір. Людину глухонімої моя змінка з вимовою не чепає в принципі. А Ви, мігши легко копіювати знаки МФА з моєї змінки в Вашу змінку, могли замість розводити незадоволення, так само копіювати ті знаки в Google, найшовши там легко повно аудіофайлів їх вимови.

2 вересня 2020

Бо пиха й гординя комусь страшно боронить написати внизу кирилицею.
А звуки мені мало подарили. Прослухав ще раніше Ваше був "ɒ" і не тямлю, де ви таке знайшли в Україні, ніколи в Наддніпрянщині не чув такого дивного звуку, он у переліку мов навіть українську мову не подали на тій сторінці, і навіть на сторінці "Українська фонетика" немає "ɒ".

3 вересня 2020

До чого є тут "Наддніпрянщина"? "Не чув" – а Ви ручите за свій слух? Що Вам звуки "подарили"? Не розумію.

3 вересня 2020

Тоді чому навіть на сторінці "Українська фонетика" не вказано той звук серед переліку звуків української мови?

3 вересня 2020

На якій сторінці "Українська фонетика"? Вікіпедії?

"Навіть на сторінці..." – не смішіть, ціла україністика є сама латана хила хата, не то бредні з Википедиї.

Ото там пишуть:

"Засоби милозвучності української мови:

1. спрощення в групах приголосних (уникнення збігу приголосних)"

— руська мова ряснить словами з по кільку приголосних по собі, ни трохи не казячи милозвуччя мови. Зате, про голосні поруч, які творять зів (hiatus), и казять милозвуччя мови, ни слова. Навпаки, пишуть дурню про "велику кількість голосних звуків" яко про те, що спіє ("сприяє") милозвуччю. Купи голосних ге <мала у оці> – {аuo}, <ті і інші> – {ііі}, <коли і у одного> – {ɪiuo}, що можемо бачити нині скрізь є все крім милозвуччя.

"3. дзвінкі приголосні не озвучуються" — ??? Хто то писав, читав, що пише?

"5. голосні не втрачають якісних і кількісних показників" — Неправда. В руській мові /u/ після голосного стає [w], а /ɪ/ після голосного стає [j], тож, їх словами, таки "втрачає кількісний показник" (голосний повний коротшає в апроксимант). А, на пр., /о/ стає {o̝}, а /ɛ/ стає {ɛ̝~e} перед складом з голосним високим: [і, u, ...], /ɑ/ по "мякім" приголоснім стає {æ}, без наголосу – {ɜ}, а по "твердім" приголоснім без наголосу /ɑ/ стає {ɐ}
– все те є зміна "якісного показника".

"Проте в українській мові немає коротких зредукованих голосних, ненаголошені голосні, так само як і наголошені є звуками повного творення." — Що'м'уже писав више про міну /u/ в [w], /ɪ/ в [j] – то й є "редукція". Хто то писав, явно метав ("проєціював") редукцію питиму вятській мові на мову руську – а вже, такої редукції руська не знає, проте редукцію ділять на кількісну та якісну (питима вятській, ягельській, словінській), а кількісна редукція є руській таки дуже питима.

Що до {ɒ}, про яке там не пишуть, ясна річ, атьже вони переказують переказ переказів тої самої байки, браної на віру, про "шестифонемну систему голосних в укр.м.". В истоті, що голосних фонем є в руській більше ніж у двічи від шести, є доведено звукописьми мови носіїв говірок линських ("західних") країв, що відомо бережуть первісні фонеми (С. Николаїв та кряга з Института словйянських мов та балканства; 1996). Там є показано що в руській мові є різниця між вимовою <о>, що йде з друс. <о>, та <о>, що йде з друс. <ъ>, де перше є явлено звуки вужчими, часто двоїтими аж троїтими, з елементом {ʷ ~ ʊ̯} на початку: {ʷo ~ ʷɔ ~ ʊ̯͡ɒ ~ o̯͡ɔ ~ ʷo͡ɒ ~ ʊ̯o͡ɒ ~ ...}, доки друге є – крім перед *l=[w] – явлено звуки ширшими, також часто двоїтими: {ɔ ~ ɒ ~ ɔ͡ɒ ~ ...}.

3 вересня 2020

Так.

izmolzniwo
2

Вимова: {ɪˈzmɒwznɪβ̞o ~ ɪˈzmɒwznɪwo ~ ˈzmɒwznɪβ̞o ~ ˈzmɒwznɪwo}.

Творено чепенем *-i-u- + *-o- (<-iwo/-иво>) іменників значення сприяння дії чого від дієслова izmolzniti (*iz-mulz-yn-i-ti) "творити емульсію", від *iz-mulz-yn- "якости емульсії, як емульсія, прикметник від іменника значення емульсія", від іменника izmolzy (*iz-mulz-y-; див. емульсія) "емульсія".

אלישע פרוש 28 серпня 2020
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями