Чому -ovъ в -уватий переходить в "у", а не лишається "о"?

Василь Кривоніс

Чому -ovъ в -уватий переходить в “у”, а не лишається “о”? Цей випадково перехід не під польським впливом відбувся? Приклади слів: яснуватий, малуватий, сумнуватий, дикуватий

Мирослав Боднар

Поляки до того не мають нич. Кажуть бо “durnowaty”, не “durnówaty”, “jajowaty” (яйцюватий), не “jajówaty”, “sierpowaty”, не “sierpówaty”, “zezowaty” (косоокий, від “zez”), не “zezówaty”, “wężowaty” (зміюватий), не “wężówaty” тощо.

Anton Bliznyuk

Я поки не натрапляв на пояснення цієї зміни. Але так говорять не всюди. Цю зміну, мабуть, можна пояснити коартикуляцією наступного /в/ в -овати, й ненаголошеністю /о/. Тобто двогубне /в/ впливає на вимову /о/ й наближає його до себе ( а тому й до /у/ ), а ненаголошеність /о/ робить цей перехід простішим. Або це також морфологічний плив, як от “бути” — “бувати”, “чути” — “чувати”, “кути” — “кувати”. Гадаю, про фонетичний чинник переходу свідчить і суфікс -овувати (-ов-ов-ати) в літературній мові, де перше /о/ зазвичай наголошене, а й тому такої зміни не зазнало: “з’ясувати” — “з’ясовувати”, “керувати” — “покеровувати”, “годувати” — “розгодовувати”, “улаштувати” — “влаштовувати” тощо. Думки?

Мирослав Боднар

@“Anton Bliznyuk”, слушно завважили за наголос на /о/. Мені ще спадають на думку такі пари (перші форми даю зі своєї говірки): польо́ванє/полюва́ння, керо́ванє/керува́ння, мальо́ванє/малюва́ння, мордо́ванє/мордува́ння, ришто́ванє/риштува́ння тощо.

кувати

Що скажете за “ковати”? Желехівський (том I, ст. 354) так дає.

Anton Bliznyuk

Ой, даруйте. Шось у голові заїло й подумав, шо мова йшла за суфікс -овати/-увати.

Хоча сам суфікс -овати/-увати міг би й уплинути на -оватий (-овий + -атий) через фонетичну схожість.

Anton Bliznyuk

“ковати”

Желехівський збирав слова з багатьох говірок заходу, тому там бувають паралельні форми з -овати/-увати. Часто збирав слова з творів письменників, а ті могли писати й на -о-. На 386 ст. є “кувати”. Осьо лише відкрив другий том і зразу натрапив на “сумовати” з посиланням на “сумувати”. Таких подіб (і на -(ь)ованє) я зустрічав у нього багато.

Мирослав Боднар

Мабуть, я не надто добре поставив питання… Мав на думці, чи справді “кувати” є тут підгожий приклад, і чи не є “ковати” первинна форма перед “кувати”? Розумію, що то є ітератив до “кути”, та все ж низка слів із -ков-, зокрема під наголосом, мене трохи бентежать: “кований”, а не “куваний”, “окови”, а не “окуви”, “ковань”, а не “кувань” тощо. Або чогось не розумію, або не знаю, що ще. Даруйте, якщо “туплю”, пізна година вже.

Anton Bliznyuk

А, так, “ковати” є первісна подоба того слова. Читав в “Історія української мови. Істориічна фонетика. Історична граматика” (О. І. Крижанівська), шо тута в слові *kuti (“кути”) стався розділ праслов’янського *u на його давні складники *ou перед голосною *a в суфіксі *-ati. Тобто *kuti + *-ati —> *ku-ati —> *kouati —> *kovati. Праслов’янське *u етимологічно зводиться до раніших дифтонгів *au *ou. У складах перед приголосною вони перетворилися в монофтонг *u, а перед голосними могли розпадатися на два звуки.

Мирослав Боднар

Тепер ясно, спасибі.

Історія української мови. Істориічна фонетика. Історична граматика” (О. І. Крижанівська)

Ви якось сю роботу згадували, то я найшов на Чтиві в pdf, але відскановано її досить зле, багацько символів переплутано, збиває з пантелику часто. Мо’ маєте ліпший скан, чи з паперової книжки користаєте?

Anton Bliznyuk

Маю паперову, але знайшов щойно оце: http://library.megu.edu.ua:8180/jspui/bitstream/123456789/1613/1/Крижанівська - Історія української мови_Історична фонетика.pdf
Коли вже говоримо за неї, то я би радив трохи обережно бути з тією книгою. У частині про фонологію помітив добру жменю помилок при наборі, через які я чухав голову довго. Я вже не згадаю які саме, але не збивайтеся з пантелику, якшо шось не збігається.

Мирослав Боднар

Ну, скан той самий, що й на Чтиві, проте дякую.

У частині про фонологію помітив добру жменю помилок при наборі, через які я чухав голову довго.

Йой, я перше думав, що то просто відскановано зле, а коли все аж так паскудно… Ну, нема ради.

אלישע פרוש

Se puitanïe e po troxynou ròzobyrano Xeveliovomy na stòr. 679—682, §40.9 (Історична фонологія української мови): “суфікс -ov(a)”.

Василь Кривоніс

Se puitanïe e po troxynou ròzbyrano Xeveliovomy na stòr. 679—682, §40.9 (Історична фонологія української мови): “суфікс -ov(a)”.

Спасибі. Змістовно розписана відповідь з цього питання, добра книга

אלישע פרוש

Про розпад * u на * au в тій книзі дається приклад укр. “плавати”, ітератив від (на скільки я розумію) незасвідченого в мові * pluti ( https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/pluti ). * pluti + -ati —> * plu-ati —> plauati —> * plavati.

Ne pèuen eimy, de tocyno e tam to priclad u tœy cnigé, ta coli na stòr. 39., to ta ciouderna podatya (“õzyemy”) e xuibna.
Iz * /u/ u * /pluti/ ne moge prosto stati * /aw/ u * /plawiti/. I sama podatya * /u/ → * /aw/ e tam nevérna. Pœd kés, coli prasl. * ou bé ouge stal * /u/, móuvui o pèrexodé u * /aw/ na seimy skébyé ouge bouti ne moge — * /aw/ mogeity bouti poyasnyeno ino na ranéixeimy prasloveanscœumy skébyé, coli isce bé * /ou/ a ne * /u/ (tô bui docui * /ou/ isce ne stalo bé */u/).
Védomo, * /a/ u pozdoprasloveanscé e stalo iz ranéixyou dóuguix * ā ta * ō iz còrôtcuix * a ta * o. Tuar * /plawati/ (ta * /plawiti/) e stal taco:
praie. * pleu- → → prasl. * plou- (praie. * eu da prasl. * ou, na pr.: /ow/ u rous. /slowo/ e iz prasl. * slou-o iz praie. * çleu-o-s) → * plōu- → * /plaw-/, a ne taco, yaco Crigeanœusca daieity, bõdy simy:
[ * praie. * pleu- → ] prasl. * plou- → * /plu-/ → * /plaw-/. Róuno i u inxyax slovax e * /aw/ stalo iz * ōw, se bui iz dóugoho * ō iz còrôtca * o, na pr.:
[praie. * treu- → ] prasl. * trou- → * trōu-+-a → * /trawa/ = rous. ‹trava›, * trōu-eye-tey → * /trawiti/ = rous. ‹traviti›, a bez * o → ō œd tohoge corene e * trou- (← praie. *treu-) dalo: * trou-tei → * /truti/ = (d)rous. ‹trouti› (‹[ya] trovõ›, ‹[tui] trovexi›, ‹[œun/ona/ono] troveity› “to consume; to spend;; to digest”).
Se bui, tuari * /plu-/ (‹plouti›) ta * /plɯ-/ (‹plui(s)ti›) ta tuari * /plaw-/ (‹plavati›, ‹plaviti›) stanõ u odin kés (sõkésno), a tô isce u prasloveanscõ dobõ, isce do * ou → * /u/.


Puitanïe cyto moglo bui roupiti e, ceomou ti sami coreni su praie. * eu daxea (“gave”) duotuarui i su * /u/ i su * /ɯ/ u sloveanscax móuvax. Móuva e o tacuix slovax u sloveanscax móuvax he: ‹trouti / truiti› (‹троути / тръіти›) ← praie. * treu-tey, ‹slouti / sluiti› (‹слоути / слъіти›), ‹couti / * cuiti› (‹коути / * къіти›) ← praie. * keu-tey, ‹buiti / * bouti› (‹бъіти / * боути›) ← praie. * bheu-tey. Ne cògen tuar e yauleno u rousscé móuvé, na pr. u rousscé e ‹sluiti ([ya] sluivõ, [tui] sluivexi, [œun/ona/ono] sluiveity› “zu heißen — ich heiße, du heißt, er/sie/es heißt; to have reputation for”), a tuar ‹slouti› u inxyax sloveanscax móuvax (cex. ‹slout›, stlead. ‹sluć›, xsb. ‹sluti›), * /truti/ e u lead. ‹truć› ta rous. ‹trouta› “poison”, * /kɯti/ nuiné yaco déyeslovo ne znaieity gédna sloveansca móuva ta vidyi ЭССЯ XIII, 278—280: * kyta, a o * /buti/ vid. ЭССЯ I, 168: * bava, ta 168—170: * baviti.
Duotuari ti * /u/ : */ɯ/ ( *‹оу› / * ‹ъі›) iz odinoho praie. * eu sõty stali iz duoyacoho tóucouanïa praie. * eu u prasloveanscé:

    • e u praie. * eu moge stati i * /o/, he u: praie. *çleu-os → prasl. * slou-o = * /slowo/, praie. *çleu-tey → prasl. * slou-ti =› * /slu-ti/, * slou-om =› * /slow-õ/ * “I have a reputation for”, praie. * treu-tey → prasl. * trou-ti => * /tru-ti/ ( * ‹троути›), * trou-om => * /trowõ/ ( * ‹тровѫ›), siõduige praie. * treu-a → prasl. * trou-a =› * /trow-a/ u cex. ta slvc. ‹trovy› (ino mnogina œd geun. * ‹trova›) “expences, costs [legal, travel etc.]” ← * “that’s consumed”), praie. * pleu-tey → prasl. * plou-ti =› * /plu-ti/ (‹плоути›) u cex. ‹plout›, * plou-om = * /plow-õ/ “[ya] pluivõ”, ta
    • u u praie. * eu moge bouti, acei pœd déyeiõ * e, prodóugyeno u * ū ( * u → * ū), dauxi prasl * /ɯ/: praie. * çleu-tey → prasl. * slū-ti =› * /slɯti/ ( *‹слъіти›), praie. * treu-tey → prasl. * trū-ti =› * /trɯti/ ( * ‹тръіти›), praie. * pleu-tey → prasl. * plūti =› * /plɯti/ ( *‹плъіти›) u rous. ‹pluiti / pluisti / pluivti›.
      Se znacity oge, na pr., i ‹couati› (‹ковати›) ta ‹cuivati› (‹къівати›) sõty œd odinoho pratuara praie. * keu-a-tey, de * keu e dalo i prasl. * kou- =› * /ku-, kow-/, i prasl. * kū =› * /kɯ(w)-/, xotya dauxi dué ròzné znacyeinïé.
      Na pr., do prasl * mūti * /mɯti/, rous. ‹muiti›, “to wash” ne ima ménui +‹mouti›, prasl. * ū * /ɯ/ bo tou ideity ne iz praie. * eu, a iz praie. * uh.
Anton Bliznyuk

… */aw/ mogeity bouti poyasnyeno ino na ranéixeimy, prasloveanscœumy skébyé…

Має зміст.

Дякую за пояснення.

Цікаво також про корені * uk- (“учити”) та * (v)yk- (“привикати”, “звичка”; моск. “привыкнуть”), котрі за ЕСУМ спорідненні й зводяться до інд.євр. *euk-/*ewk-.

אלישע פרוש

Цікаво також про корені * uk- (“учити”) та * (v)yk- (“привикати”, “звичка”; моск. “привыкнуть”), котрі за ЕСУМ спорідненні й зводяться до інд.євр. *euk-/*ewk-.

Tocyno.

Невідь Хто

*pluti + -ati

Чи не plu- + -ati?

Цікаво також про корені * uk- (“учити”) та * (v)yk-

Чи се не один і той самий корінь, де (v)yk- се чисто фонетично перемінений uk-?