29 квітня Словотвору виповнюється 10 рочків!
Приєднуйтесь до урочистого зідзвону!
Значення слова
Процес — розгляд судової справи; сама судова справа. / Визначений законом порядок діяльності слідчих і судових органів при розгляді судових справ певного роду. (напр. кримінальний процес).
Приклад вживання

Розповідав [Потурайчин] Славкові докладно цілий свій процес, говорив навіть про сумні наслідки свого засуду (Лесь Мартович, Тв., 1954, 367); — На сутяжницьких ділах я мало розуміюся, але знаю, що час обміну землі давно минув. Тому пан і не виграв процесу, коли вперше судився (Михайло Стельмах, I, 1962, 351).

Походження

Віді, через вятську чи лядську в такім значенні з німецької (Prozess), від лат. processus (https://en.m.wiktionary.org/wiki/processus#Latin).

Приклади в інших мовах

https://en.m.wiktionary.org/wiki/lawsuit; https://en.m.wiktionary.org/wiki/trial; https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soudn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD; https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A8s_en_droit_fran%C3%A7ais; https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trial#/

Слово додав

Перекладаємо слово процес (суд)

tẽgya
4

Виджь ту під: tẽganïe.

אלישע פרוש 25 березня 2021
29 квітня 2023

теґʼя?

30 квітня 2023

<теґʼя?>

‹ẽ› відповїдає в кирилицї чинного правопису ‹я› після ‹б, д, л, м, н, п, р, с, т, в, з› та ‹а› після ‹ч, ж, ш›, а по говірках (а також у стандартї) може відповїдати й ‹и›, ‹і›, ‹е›, ‹ьи›, коли все те походить од прасловянського *EN.

‹g› никда не значить звук [g], а лише [ɣ̞] (рїдше ще може бути [w]), а в "мякім" варйантї [ʒ] та [ʑ].

‹gy› значить [ʒ].

Таким чином, ‹tẽgya› відповїдає стандартному правопису ‹тяжа›, але по говорїх може бути й ‹тьижа›, ‹тєжа›.

30 квітня 2023

і навіщо ви це так ускладнюєте? навіщо жертвувати зрозумілістю тексту для гіпотетичної інклюзивности з говорами?

30 квітня 2023

Бо залучливість письма важлива.

30 квітня 2023

Та я не зовсім говорю про залученість письма, — хоч і виглядає, що про нього, — я скоріше про його неочевидність.
Ми знаємо, що існує приблизна транслітерація латини кирилецею: «t» це наше «т», «e» з хвилькою це щось схоже на «е» — я уявляю його із завиванням, — їхнє «g» це наше або «г» або «ґ», ігрик це або «й» або «и», ну і «а» це «а».
Тепер запитання: на біса писати «я» як «е» з хвилькою і «ж» через сполуку літери «ґ» із «й»?

2 травня 2023

<я скоріше про його неочевидність.
їхнє «g» це наше або «г» або «ґ», ігрик це або «й» або «и», ну і «а» це «а».>

Звукове значеннє литери ‹g› по мовах Європи:

нїмецька — [g], але після ‹i› може бути [ç, ɕ] чи [k], а по говорїх може бути й [j];
низозімська — [ɣ, χ, x], [g] дуже рїдко й лише в найновїше черпанах словах, в деяцїх говорїх (на пр., у Брюгах) може бути й [ɦ];
дінська — /g/ = [k ~ g̊], але по "твердїх" голоснїх [w] (у старшого люду мимо вострова Fynn може бути й [ɣ, ɣ̞, ɣˠ], а по "мягцїх" голоснїх [j], а ще може бути [∅] чи [ˀ];
швідська — /g/ перед "тверди" голосни, але /ʝ, j/ перед "мягки" голосни та на кінцї слів по /r/, а ще може бути [ɕ];
ислядська — /g/ = [k], /ɣ/, /j ~ ʝ/;
фарірська — /g/ = [k, g], /w/, /j/, /d͡ʒ/ = [d͡ʒ, t͡ʃ];
итальська — /g/, але перед ‹e, i› /d͡ʒ/, але в сполуках ‹gl›, ‹gn› /ʎ/, /ɲ/;
пранецька — /g/, але перед ‹e, i, y› /ʒ/, а в сполуцї ‹gn› /ɲ/;
португальська — /g/, але перед ‹e, i› /ʒ/;
гишпанська — /g/, між голоснома /ɣ/, перед ‹e, i› /x/;
каталанська — /g/, між голоснома /ɣ/, перед ‹e, i› /ʒ/ чи /d͡ʒ/, після ‹i› на кінцї слова /ʒ/ чи /d͡ʒ/ = [d͡ʒ ~ t͡ʃ];

звукове значеннє литери ‹y› по мовах Європи (вибїрано):

норвізька та швідська — /y, yː, i͡β̞, i͡ʷ/;
дінська — /ʏ, ʏː, y, yː, ɶ, ɶː, œ, œː/;
нїмецька — /y ~ ʏ, yː/, /j/;
гишпанська — /j ~ ʝ ~ ɟ͡ʝ/, в деяцїх різновидїх и /ʒ/ чи /ʃ/ (Аргентина);
каталанська — /ʲ/ в сполуцї ‹ny› — ‹ɲ›;
угорська — [ʲ];

звукове значеннє письмене ‹a› по мовах Європи (вибїрано):
угорська — /ɒ/;
дінська — /ɑ/, /ɑː/, /a/ = [æ, æː], /aˀ/ = [æˀ];
ягельська — /ɑː/, /æ/, /æː/, /ɔ/, /ɛ͡ɪ/, /ə/, /ɪ/, в сполуцї ‹are› /ɛ͡/;
ни в кельтськах мовах не вднозначно /a/.
Ото й уся вднозначність. Се все вчить чи свїдчить о тім, оже жадни "вчивидности" не'ма, а письмо латиницею в кожнї мовї є довжно бути вичи ("to learn") вкремо.

____
Забув їм замїтити, замїсть ‹ẽ› вже довше пишу ‹ea›.
Вовна над ‹e›, звана тильда (tilde), походить од скоропису ‹N› чи ‹n› над ‹Ee›, й повязана є з походженнєм од прасловянськойи сполуки *EN. На ‹ea› мїнив їм глядячи (частошно) на грецьке ‹α› на письмї, що такоже походить од *əN, а частошно й на розвиток у руській мовї самій (у тім, є яти на гадцї, вже ‹ea (ẽ)› не скрізь = [ja, ʲa] в руській мовї).
___

Ту є радше мовити не в ( = *о) вчивидности, а в ( = *о) словісности ("logic"):
приголосни /t͡ʃ/, /ʒ/, /ʃ/, /d͡ʒ/ суть звяжмінно ("phonologically") "мягки", рівно ги приголосни: /lʲ ~ ʎ/, /nʲ ~ ɲ/, /rʲ/ перед голосном, усї виникши наслїдком т.зв. "йотування" (ягельською точнїшше: "yod-coallescence"). На пр., ‹ронити› : ‹роню› — /roˈnɪtɪ/ : /roˈɲʊ/ — /n : ɲ/ — ‹roniti› : ‹ronyõ›, де ‹y› служить передачї "мягчіння": ‹n+y› + голосен дасть /ɲ/, и, відповїдно, ‹судити› : ‹суджу› — /sʊˈdɪtɪ/ : /sʊˈd͡ʒʊ/ — /d : d͡ʒ/ — ‹sõditi› : ‹sõdyõ›, де ‹d+y› + голосен дасть /d͡ʒ/. Рівно й ‹s+y› + голосен дасть /ʃ/: ‹просити : прошу› — /proˈsɪtɪ : ˈproʃʊ ~ proˈʃʊ/ = ‹prositi : prosiõ›, ‹t+y› + голосен дасть ‹t͡ʃ›: ‹крутити : кручу› — /krʊˈtɪtɪ : krʊˈt͡ʃʊ/ = ‹crõtiti : crõtiõ› та ‹круча› — /ˈkrʊt͡ʃa/ = ‹crõtya›. Й таеим же чином ‹тяжа› — /ˈtʲaʒa/ = ‹teagya› з ‹t+y› + голосен = /ʒ/, де ‹g› = /ɣ̞/, а + ‹y / i› дасть /ʒ/.

2 травня 2023

навіщо ви так ускладнюєте українську?

prauo
3

Желехівський ІІ, 732: право "2. Schlußverhandlung in einer Gerichtsitzung (oder Gemeinderversammlung)", "3. Prozess (бути з ким у праві "mit jemandem ein Prozess führen"); також значення "1. Recht; Gesetz", права́ "die Rechte; Rechtstudium; Jus".

אלישע פרוש 24 березня 2021
prauóuanïe (prauóuannie)
2

Желехівський ІІ, 732: право́ванє "2. Rechtsreit; Prozess in einer Rechtssache".
Имя дії від prauouati (<правувати>; Желехівський ІІ, 733: правува́ти "processieren (prozessieren); einen Rechtsstreit führen").

אלישע פרוש 24 березня 2021
tẽganïe (tẽgannie)
2

Желехівський ІІ, 996: тя́ганє "Processführen"; виджь ище: Жел. ІІ, 996: тягани́на "das Führen eines Processes", тя́гати: ~ право [на кого] "mit jemandem rechten; jemanden vors Gericht belangen", 997: тяжба́ "Streit, Rechtsstreit, Process, Processache"; http://oldrusdict.ru/dict.html#: тѧжа "тяжба, судебное дело, суд, разбор спора; ссора, несогласие, спор; вражда"; тѧжати "возбуждать (зокрема напр. судову справу)"; тѧжьба "суд, тяжба; борьба"; http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/59916-tjaghanyna.html#show_point (тяганина "волокита судебная"), http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/59917-tjaghanka.html#show_point (тяганка "судебная волокита"), http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/59933-tjaghty.html#show_point (10. до права тягти "призывать къ суду").

אלישע פרוש 25 березня 2021
tẽgyba
2

Виджь ту під: tẽganïe.

אלישע פרוש 25 березня 2021
tẽganina
2

Виджь ту під: tẽganïe.

(Годить, віді, більше про неформальний чи розмовний реїстер.)

אלישע פרוש 25 березня 2021
tẽganca
2

Виджь ту під: tẽganïe.

(Скоріше для розмовного чи неформального реїстра годить.)

אלישע פרוש 25 березня 2021
30 квітня 2023

тєганца?

тяжба
1
Sherif Ermachenko 27 лютого 2023
позивання
1

"Треба помститися за рану, за образу, за все.. Але на позивання треба грошей, багато грошей" (Зінаїда Тулуб).

Sherif Ermachenko 5 березня 2023
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями