Значення слова
Тернарний — 1) в математиці: той, що має арність три, себто пов'язує між собою три сутності (тернарна операція, тернарне відношення). 2) в програмуванні: оператор, який стисло передає умовну конструкцію "якщо-то-йнакше" ("if-then-else").
Приклад вживання

1) Поряд з бінарними відношеннями інколи доводиться розглядати і потрійні, або тернарні відношення. (з навч. літ.)
2) Що ж використовувати: if-else, або тернарний оператор? З погляду продуктивности особливої ​​різниці немає.

Походження

англ. ternary, від лат. "terni" --- "три за раз"

Приклади в інших мовах

англ. ternary, гр. τριαδικός

Слово додав

Перекладаємо слово тернарний

трійко́вий
5

вже в ужитку щодо системи числення з основою 3 (три)

Путятін Редріх 13 травня
14 травня

Так, тут насправді на́метом дискусії є власне найвідповідніша значенню форма. Тобто якісь чепені тут гожі, якісь – не дуже.

потрійний
0

для відношень і дій у математиці згодиться

Путятін Редріх 13 травня
трійний
0
Carolina Shevtsova 14 травня
14 травня

Tac. Ta gleanyte moye yasouanïe u Obgovoryeinïé.

Tou dodamy:
"a ternary" = troyen / trœyen (mõg.)
"the ternary" = trœynuy (mõg.)
"a ternary" = trœyna (gein.)
"the ternary" = trœynâ (gein.)
"a ternary" = trœyno (niyac.)
"the ternary" = trœynoe/trœynê (niyac.)

U znacyeinïé is eaghel. "a" iscloniti he imena pœdstatui: yac? — trœyen, yaca? — trœyna, yacou? — trœunou, yacomy? — trœynomy, yacé? — trœyné, yaçi? — trœyni, yac? — trœyen, yacœum? — trœynœum, yacui? — trœynui, yacéx? — trœynéx;
geinscuy rœud ‹trœyna› "a ternary" hi slovo ‹rõca›: ‹trœyna || rõca›, ‹trœynui || rõcui›, ‹trœyné || rõcé›, ‹trõynõ || rõcõ›, ‹trœynoiõ || rõcoiõ›, ‹trœynui || rõcui›, ‹trœyen/troyen || rõc›, ‹trœynam || rõcam›, ‹trœynax || rõcax›, ‹trœynami || rõcami›;
niyac rœud hi slovo ‹œucno›: ‹trœyno || œucno›, ‹trœyna || œycna› t.c.

U znacyeinïé is eaghel. "the" iscloniti hi imena primêt: trœynuy, trœynoho, trœynomou, trœynuimy, trœynœmy, trœynœi, trœynuix, trœynuim, trœynuimi ipr.

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
14 травня

Pri gleadénïé po teacléx tuaréx pro teamui "unary, binary, ternary, quternary" t.c., znacynœsty tocynosti tuaroslœuïa cazouieity izocrema noudya rozlouciti teamui "simple (*sin-plos), double (*du-plos), triple, quadruple", a isce teamõ "binarius" œd "secundarius" ci "unarius" œd "primarius", a tomou puitax résti ino tuaroslœuïe u rousscé cyto yaco moga tòcynéixie bui utorilo ono latinscuix tuarœu: ‹unarius, binarius, ternarius, quaternarius› t.c.

Gleanymo tuaroslœuïe tuix latinscuix slœu.
‹binarius, -aria, -arium› e primêta imene cisla cde znac premêtui tuority ‹-ari-› (praital. *ar-j-), œd ‹binus› *bi-nos (*dui-nos). U latinscœy móuvé bé iz ‹binus› pitimo coristano u tuaré ‹bini› u znacyeinïé "po dua/dué, two each", cde ‹-i› e, védé, mõgysca mnogina imenopadou œd ‹-nus›. U prasl. móuvé siacomou znacyeinïou teacne tuar *du(u)-oy(o)-, nuiné védœum u rousscé u tuaré ‹duoye›. Sey tuar e istoslôuleno u SISM (V, 192: *dъvojь, *dъvoja, *dъvoje, *dъvoji); tam ge e dano i znacyeinïe latinscoiõ: "duo, bini" (tout, nas roupity znacyeinïe "bini = two each", tô bui "each having two").
Ôtge, mogemo uivesti cyto latinscuim tuarœum: ‹binus - bini›, ‹ternus - terni›, ‹quaternus - quaterni› teacnõty tuari: *‹duœy - duoyi›, *‹trœy - troyi›, *‹cetuerœy - cetueroyi› t.c.
U drous. pameatcax mogemo résti, ostocy, tuarui ‹двои/дъвои› (duoznacynœsty pisyma — mogeity znaciti i *‹duôyu› odin. mõg. abo *‹duoyi› mn. mõg.), ‹д(ъ)воꙗ› (‹duoya›), ‹д(ъ)воѥ› (‹duoye›), i ‹д(ъ)воѭ› (‹duoyõ›) — orõdopad gein. odn. za "twice, bis, bini". Nas ne roupeaty tou cœunçi ‹-u, -a, -e, -i, -õ›, atge i u lat. tuaréx e ‹-ari-› dodano ne do ‹bini/binus, terni/ternus, quaterni/quaternus› a do ‹bin-, tern-›, ôtge rousscoiõ e nam tuoriti œd *‹duoy-, troy-›.
Lat. ‹-ari- (-us, -a, -um) buimy œddau is *-yn- (*-os, -a, -o) u rousscé:
lat. bis (**dui) || rous. *du(u)- + lat. -nus (*-nos) || rous. *-oy-:
→ lat. binus-bini = rous. duœy-duoyi — mõg., lat. bina-binae = rous. duoya-duoyui — gein., lat. binum-bina = rous. duoye-duoya — niyac.; → + lat. -ari- (-us/-i, -a/-ae, -um/-a) || rous. *-yn- (*-u/-i, *-a/-ons, *-o/-a): →
lat. bi-n-ari-us || prasl. *du-oy-yn-os = lat. binarius || rous. duoyen/duœyen — mõg.,
lat. binaria/binariae || rous. duoya/duoyui — gein.,
lat. binarium/binaria || rous. duoye/duoya — niyac.
Teaclo tomou i:
lat. *ter-ternus-ternarius || rous. tri-trœy-troyen/trœyen,
lat. *quat(e)r-quaternus-quaternarius || rous. *cetuer-*cetueroy-cetueroyen/cetuerœyen ipr.

____

Teamui "duplus (double), triplus (triple)" ipr. buimy rousscoiõ œddau cèrêz -goub, ponevagy lat. -plus (*-pl-os, isce -plex) e œd peruœstnoho znacyeinïa "to fold, folded"(porœun. i eaghel. ‹twofold, threefold, manyfold), a yomou tòcyno teacneity u drous. ‹-goubu› (*-goub-os), porœun.: двогубъ, двогубь, двоѥгубь, двѣгубь; мъногогубо "manifoldly", сѫ-губо, сѫ-губъ, сѫ-губь "com-plex", трьгубо, трьгубъ, трьгубь "triplex", чєтвєрогубь "quadruple, quadruplus". Ôtge:
"double" (← duplus) = rous. ‹duogoub›,
"triple" (← triplus) = rous. ‹trygoub›,
"quadruple" (← quadruplus) = rous. ‹cetuerogoub› ipr.

14 травня

Про -губь можете, будь ласка, якесь джерело дати?
https://en.m.wiktionary.org/wiki/twofold
https://en.m.wiktionary.org/wiki/-fold#English
-fold наче відповідає -раз "по три рази, 1×3=3", -склад чи цсл. -крат (хоча болгарською буде дво́ен)

14 травня

Знайшла от що:
*d(b)vegubb: русск.-цслав. двЪг^бъ 'двойной' (Жит. Андр. Юр.
XLIV. 170, 178; Мф. XXIII. 15. Гал. ев. XIII в., Срезневский
I, 649).
Сложени числ. *d(b)ve (форм ж. р. обусловлен исходом
-ъ?) и *-gubb (см. *gubiti). Ср. *d(ъ Jvogubb (см.).
https://en.m.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/gubiti
Не можу втямити до чого тут "губити"

14 травня

<Не можу втямити до чого тут "губити">

😅

Tô e ne œd ‹goubiti› "to kill", a œd ‹goubiti› "to fold (← bend)" — porœunaite isce ‹gbati› (drous. ‹gubati›) "to bend, to fold; to knead the dough (by folding it)".

Znacyeinïe "to kill" e ou ‹goubiti› e œd imene pœdstatui ‹gouba› "guibély", a znacyeinïe "guibély-gouba" e œd "to bend" ; vìdyite isce:
https://en.m.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Balto-Slavic/gúbtei ; https://en.m.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/gubiti

Còrotie, *goub- "to bend" da cœulyco znacyeiny: 1) "to bend→to destroy, kill", 2) "to bend→ to fold" → a) "to fold=multiply", b) "to fold=knead".

Nasye ‹-goub› "-fold, -plex, -plus" u ‹duo-, try-, cetuero-, sõ-goub› e hi lat. ‹-plus› ci ‹-plex› u ‹du-plex, du-plus, tri-plex, tri-plus, com-plex› ci eaghel. ‹-fold› u ‹two-fold, three-fold, many-fold›. Ou rous. ‹-goub› lat. ‹-plus, -plex› ta eaghel. ‹-fold› sõty totogyna znacyeinïa.

14 травня

Дякую, тепер бачу
https://en.m.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/sǫgubъ
goroh.pp.ua: сугуба
Дарма забуте слово, яке дає нам простір для творення похідних; нині лишилося тільки значення "особливий" зі старослов'янської, аж ніколи б не подумала, що то колись означало "складений навпіл".

Поділитись з друзями