Значення слова
Веб-ресурс — інформаційна система, що використовує інтернетівські технології для надання публічних послуг у мережі Інтернет. (https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=199994&page=1241).
Приклад вживання

Для науковців у галузі біології та біохімії відкрито веб-ресурс тривимірних зображень біомолекул – білків та інших біохімічних сполук. (із журн.).

Походження

від англ. web resource

Приклади в інших мовах

англ. web resource; фр. ressource du World Wide Web

Схожі слова
Слово додав

Перекладаємо слово веб-ресурс

мережезасіб
1
Роман Роман2 19 червня 2023
19 червня 2023

-
Та сама вада, що й у переднішого слова.

19 червня 2023

можливо. Та не довше за "перенесення" й на 2 букви коротше за "веб-ресурс"(- нехтую). Коротше за "недовговічність". Та все ж спасибі за Вашу думку

19 червня 2023

Знову ж таки, натиск на "одне". Це однаково, що вживать "теплицеогірок" замість "тепличний огірок".

мережеджерело
0
Роман Роман2 19 червня 2023
19 червня 2023

-
Одне занадто довге слово. Я не бачу в тому доконечної потреби.

19 червня 2023

<занадто довге слово>

Oustno i ‹gèrêlo mèrêgyui› bõde odino dóugo slovo.

19 червня 2023

Тут натиск більше на "одне". Бо руський мовний звичай вимагає тут сполуки йменника з прикметником.

20 червня 2023

<руський мовний звичай сполуки йменника з прикметником>

Teagyco e'ho dovesti pri bezléci sucladên slœu u rousscœi móuvé.

20 червня 2023

Як наведете приклад складного йменника, що його можна замінить на сполуку йменника з прикметником, я з Вами погоджусь.

21 червня 2023

souxœurya, souxovèrya — *souxa urya, *souxa vèrya

souxorebric ; souxorebrica — *souxo rebro

souxovéya — *souxa véya

souxozlotica — *souxa zlotica

golodrab — *gœul drab

golodraneç — *gœul draneç

golomôrôzy — *gola mòrôzy

golopõp — *gœul põp

goloyoux — *gola youxa

ceastocœul — *ceast cœul

crasnovén — *crasen vén (véneç, vénoc)

ceornogõz — *ceoren gõz

sédoguir — *séda guira (guirya "vòlôsïe, ceub; verx dèrêva")

suirodœuy — *suir dœuy ("suiro mòlôco")

sérogòlovateny — *sér gòlovateny

ceornobuily, Ceornobuily — *ceorna buily ("ceorna trava")

ceornosnéty — *ceorna snéty

cõsonœugyca [ˌkʊt͡soˈnyʒ.ka] — *cõsa nœugyca

cõsoxuœust [ˌkʊt͡soˈɸyst] — *cõs xuœust (o zayeaçé)

dóugonœus — *dóug nœus

bœugydèrêu — *bogye dèrêvo

Velicdeny — *velic deny

peruovéc — *perv véc

peruocuét — *perv cuét

peruotuœur — *perv tuœur

givoplœut — *giv plœut

givotuœur — *giv tuœur

dóugovéc — *dóug véc

dóugonœug — *dóuga noga, *dóugui nogui

dóugooux — *"dóuga ouxa" (zayeaç)

dóugotélesœusty [ˌdo͡u̯ɣ̞oteˈlɛsystʲ] — *dóuga télesœusty

21 червня 2023

Ваші приклади не доречі. Сухоребрик не сухий ребрик (ба й слова "ребрик" нема), голодранець насправді не голий, чорногуз не чорний гуз, а птах із чорним гузном, первоцвіт не первий цвіт, а якась рослина із тих, що квітнуть рано, живопліт не живий пліт (живий не пліт, а рослини в нім), первотвір не первий твір, а оригінал, Великдень не будь-який великий день тощо. А тут подано "мережеджерело" в значінні "мережеве джерело". Це суперечить руському мовному звичаєві.

ві́данка
0

Від слова «відати» (знати), якщо йдеться саме про інформаційний ресурс (сховище даних); містить суфікс -анка на означення предмета, що характеризується певною дією за аналогією: «писати» — «писанка», «читати» — «читанка», «сховати» — «схованка». Це слово — мій власний витвір.

Дмитро Негаразд 19 червня 2023
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
19 червня 2023

<інтернетівські>

🙄

Поділитись з друзями