Значення слова
Домінування — панування певного явища, предмета, об'єкта, особи над такими ж подібними їм об'єктами. Домінувати - мати перевагу, панувати, бути основним, головним; переважати.
Приклад вживання

Українська мова має домінувати над усіма іншими в Україні!

Походження

англ. dominate - панувати

Слово додав

Перекладаємо слово домінування

панування
11
Сергій Білоног 23 січня 2018
28 січня 2018

Звучить непогано, але "пан" - полонізм.

10 січня 2021

Теж раніше так гадав, але насправді це слово від прасл. *gъpanъ.

18 березня 2023

Так, ляхи утворили його від прасл. *gъpanъ, але це однаково лядське.

горування
9

домінувати – горувати, вигорувати, загорувати, зігорувати, надгорувати, обгору-вати, погорувати, угорувати, панувати, запановувати, запанувати, позапановувати, опановувати, опанувати, поопановувати, попановувати, попанувати, пропановува-ти, пропанувати, опановувати, опанувати, переважувати, переважати, поперева-жувати, перевершувати, перевершити, поперевершувати, перевищувати, переви-щити, поперевищувати
домінуючий – панівний, переважливий
домінантний – переважний

Словник чужомовних слів Павла Штепи

S. Velichko 25 січня 2018
10 січня 2021

+

10 січня 2021

+ + +
Словник Караванського:
Домінувати — горува́ти.
r2u.org.ua: горувати

переважанння
3
Сергій Білоног 23 січня 2018
превалювання
1
S. Velichko 25 січня 2018
10 вересня 2019

prevail?

горівля
0

Словник Караванського:
Домінувати — горува́ти.
r2u.org.ua: горувати

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями