Значення слова
Васал — в Середньовіччі в Західній Європі феодал, що одержував земельні володіння та був залежним від іншого, більш могутнього феодала-сеньйора (сюзерена).
Приклад вживання

Васал мав по відношенню до сюзерена ряд повинностей, зокрема, подавав йому військову та грошову допомогу, брав участь у суді й нарадах сюзерена тощо.

Походження

від лат. vassus — слуга

Слово додав

Перекладаємо слово васал

слу́шник
10

slouxynik
ЕСУМ (слух, V-309): слýшник "васал", слушнúцтво "васальна залежність"; рівни ще такі товки слів від кореня *sloux- у друс. м.: слушаниіє "послухання, покора", слушати "слухатися кого, коритися, належати", слухати "коритися, бути підпорядкованим кому".

אלישע פרוש 20 квітня 2020
4 січня 2021

А як бути з тим, що "по́слушник" в українській мові це слуга? http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/45853-poslushnyk.html#show_point

18 липня 2022

<А як бути з тим, що>

Citaite zméncõ pœd slovom , i isce raz, i isce raz, docui ne bõdete teamili, tõpce. 😡

муж
5

mõgy
У деякім розумінні мій лексико-семантичний експеримент, але базований на таких спостереженнях: синонім до тями "васальска леглість/вірність/данство" є в романських й англ. мовах латинське *hommaticum (ягл., пр. hommage, ит. omaggio, прт. homenagem), первісно ≈ *"мѫжство", яке слід розуміти вільно як "оточеність вірними-своїми мужі". Т.чином, "муж" → "васал" виникло з контексту "свої = вірні/дані (кому) мужі (свої/вірні/дані кому люди)". Типологія такого семант. посуву луснить і в д.-ягл. manrǽden, ср.-ягл. manrede, ягл. діал. manred "васал" - від *man- "муж" + -rǽden ≈ "-ьство, -ота, -іа (листіа, братіа, друзіа)", та в нзм. manschap "тс." з man- "муж" + --schap "-ство". Рупно, хоча в Срезнівського нема під словом мужь товку "васал" (чи що по тім), такий товк таки є читати й у памятках друс.:
"Свѧтопълкъ призва и Пѫтьшѭ и Въішєгородьскъіа мѫжи, и рєчє имъ: повѣдѣтє ми по истинѣ, приіазньство имѣієтє ли къ мьнѣ?", що може бути вільно товмачено, як провірка Святоповком "васальської" вірности Путьші та ...

אלישע פרוש 20 квітня 2020
20 квітня 2020

Вишегородських "мужів" (приіазньство = "відданість, вірність").
Іще приклади:
"Чьто волостии всѣхъ Новгородьскъіхъ, того ти, кнѧжє, нє дьржати своими мѫжи, нъ дьржати мѫжи Новгородьскъіми" - тут, либонь, близько до "васали" є "мѫжи" першого полу речення; а вже, в другім полови є товк слова "мѫжи" їнший - "данство/люди (Новгорода)". Перше ж "мѫжи" до волі ймовірно значить ≈ "васали", оскільки через васалів феодал зокрема конав своє рядіння (про що й іде в реченні памятки).

Таке неоднозначне речення (через його короткість): "А бєз винъі мѫжа волости нє лишити" - темно, якого "мужа", та, всяко, "волость" би явно не була в якого вуйка, а тут "муж" значить, що найменше, вільного громадянина, який име право володіти волостю (і все, дан є тому, хто волости його може лишити; себо й се речення йде вільно товмачити ге стосунок між васалом і феодалом/паном/лордом/гарантом [земельної волости тому мужови-"васалови"]).

Загалом, слово мѫжь значить в друс. памятках дуже різні тями, зокрема від того, які прикметники (найчаст.: имєнитъи м., лучьшии м., оумьнъи м., старѣишии м., пєрєдьнии м., нарочитъи м., моложьшии м., добръи м., вѧчьшии м., бѡльшии м. - явно якісь терміни) чи дієслова й проче йдуть при сім слові. Напр. у реченні: "Изѧславъ посъла к Володимѣру 2 мѫжа" є ясно що не яких "два мужа" з вулиці, а посли, чи гонців - "делегацію".

Оскільки поняття (слово) "васал" у реченнях, як правило, ниче (виникає, зустрічається) зо словом в родовім відмінку: васал + кого?, або присвійним прикметником: васал + чий?, то значення "васал" за словом муж у реченні йме ручити контекст ("свої/його мужі" тощо).
Напр.: Депутат мого васала – не мій васал (Мережа)
"Учиненик мойого мужа ні мій муж."
Напр., таке речення: Васал мав по відношенню до сюзерена ряд повинностей ... (Вики) би шло перестроїти: "Сюзеренові мужі тягли те й се ..." (тягти в друс., і в різних похідних словах в укр. = "нести/виконувати обовязки; мусіти; бути зобовязаним"), а контекст: "Сюзеренові мужі" вузить товк слова "мужі".

Кінець кінцем, слово "муж" я не пропоную як єдине для передачі тями "васал", але одино з можливих ряду синонімів; в англ. є цілий ряд синонімів за тяму "васал": vassal, leud, homager, liege man (муж!), dependent/dependant, liege subject, feodary/feudatory, minion, retainer, ну й власне, просто: man.

17 липня 2022

А кирилицею?

17 липня 2022

Муж.

4 січня 2023

підданий
2

Васалітет – підданство.
Буквально особа, яка перебуває у підданстві певної держави, влади, правителя, або особа, економічно залежна від кого-небудь. Навіщо вигадувати велосипед?
sum.in.ua: piddanyj

Данило 29 травня 2023
слуга́
0
28 червня 2023
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
4 січня 2023

Навіщо це перекладати? 🤦‍♂️
Це історизм
До Чистилища!

4 січня 2023

Nі, васаʌи й дѻсі іɴꙋють. Nаприкʌад, Біʌѻрꙋська держава — васаʌ рфії.

Поділитись з друзями