Значення слова
Фотогені́чний — який має властивість добре відтворюватися на фотографії або кіноекрані.
Приклад вживання

Її природня краса та фотогенічність сприяли стрімкій кінокар'єрі.

Походження

утворено з іменника photo «фото» та основи гр. γένος «рід»;

Приклади в інших мовах

Англ. photogenic
Нім. photogen
Фр. photogénique

Слово додав

Перекладаємо слово фотогені́чний

світлиногожий
6
Volodymyr Khlopan 15 лютого 2021
світлописний
3
Вадим Мельник 15 лютого 2021
18 жовтня 2021

Cepeiny ne tẽcneity.

18 жовтня 2021

Чому?

18 жовтня 2021

<Чому?>

Tomou:

<Морфологія цього слова не згідна з його значінням. (Oleksa Rusyn)>

18 жовтня 2021

Чому цей чепінь не тягне, а Ваш варіянт тягне?

18 жовтня 2021

Не пiдходить.
світлописний - фотографiчний

18 жовтня 2021

Таки так. Морфологія цього слова не згідна з його значінням.

suétlopisau
,
suétlopisau-
3

Творено від основи suétlopisa- інфінітива suétlolisati *"писати світлом, через світло = творити зображення за допомогою дії світла" ← *suét-yl-+-o-+pis-a-, чепенем -u-, з виділенням у сім чепени значення придатності (як продовження, специфікації значення тенденції, схильності, якості дії й под.), за зразком таких прикметників віддієслівних: бодавыи "бодливый" (← bod-a-u ← bod-a-ti), дѣлавыи "деятельный, действительный" (← dél-a-u ← dél-a-ti), хупавыи "тщеславный, гордый, хвастливый, отважный" (← xoup-a-u ← *xoup-a-ti/xoupsti "хвалитися, заноситися"; аналогічні щодо семантики морфеми *-a-u- творення знають і чеська та словацька мови, напр. слвц.: boľavý (← bolieť) "болючий, який викликає біль", низького регістра сленгове jebavý (← jebať) "сексапільний, який викликає собою бажання до сексу", чес. těkavý "який блукає, літає, випаровується, шниряє" (← těkat "рискати, блукати, нипати, шниряти, бігати"), ч./слвц. prchavý "мимолітний, непостійний, який відлітає, випаровується, тікає" (← prchat/prchať). Сей ряд з указаною семантикою морфеми доповнюють морфемно синонімічні прикметники віддієслівні з інфінітивною темою *-і-, яких іще більше є: баснословивыи *"схильний до байок, пліток" (← *баснь словити=казати, передавати словами), блѧдивыи (← **блѧдити/блѧсти), богоносивыи "який носить у собі бога", боголюбивыи, вѣдивыи "який відає" тощо.

Часто такі творення є тяжко відмежувати від прикметників відіменникових: грудавыи "неровный, шероховатый" (← grõda), гърбавыи (← gorb/gurb), жилавыи "снабженный жилами" (← gila), искравыи "испускающий искры" (← iscra), клюкавыи "коварный, хитрый" (← cleuca "крива паль → кривизна → кривда, непрямий чин"; може бути аналізовано й як від дієслова cleucati/клюкати "ходити криво → чинити криво/лукаво" →: cleucau "який чинить/ходить клюкою/клюками=лукаво, хитро, підступно") тощо.

Чому я брав за вихідну основу з компонентом *pis-, точніше інфінітивної основи сього кореня, бо поширене суфіксальне творення просто від слова "світло" не відповідає внутрішній логіці семантичного розвитку в значення "фотографія". Так, як, приміром, gerdina ← *gyrd- + -ina не значить продукт, творений за посередництва <жерді> (чи так само: steblina, zernina, douxina, scorina, ...), суфікс -ina ніяк не забезпечує предметної зміни значення в слові suétlina проти значення слова suétlo.
Оскільки саме вже вихідне suétlo-pis-a- є двокорінне, значення "-генічний" я волів передати чепенем, а не коренем з відповідним значенням – інакше було би трикорінне слово.

אלישע פרוש 25 лютого 2021
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями