Слова у розділі «мода»

Слово
Найкращий переклад
К-сть перекладів
171 голіциць
29
157 голярня
18
78 персанок
22
58 галас
20
52 дармови́с
8
47 вживанка
16
42 дивак
17
26 шкарпетки
8
23 шиб
4
19 бобка
16
19 пахощі
10
17 чепуріння
9
17 підпілля
4
16 личи́на
4
16 містушення
10
14 стерня
8
14 фірмова крамниця
5
14 вбрання
12
14 кошу́ля
15
12 закуповуватися
2
12 килим
15
12 хорва́тиця
7
12 клейковина
2
12 серпанок
4
12 кравецька
6
11 цупківки
7
10 лични́й
12
10 па́прутень
7
10 майтки
10
10 шиб
7
10 висвіт
8
10 рукодбай
10
10 шкраб
13
10 всестать
3
9 довидиці (для зору)
11
9 оберіг
4
9 оздобний
1
9 напрям
8
9 балачка
6
8 каптур
10
8 кепта́р
6
8 холоші
4
8 червець
1
8 старосвітський
6
8 виріз
6
8 наличчя
3
7 одіжня
6
7 чепрѧга
3
7 пахощі
5
7 обладунок
6