Значення слова
Комунікабельний — 1. Який легко знайомиться, спілкується і співпрацює з іншими людьми; товариський. 2. Для якого характерна комунікабельність.
Приклад вживання

Усі вважають мене комунікабельною, веселою людиною – треба поводитися відповідно.

Походження

від лат. commūnicābilis

Слово додав

Перекладаємо слово комунікабельний

спілчливий
4
Василь Кривоніс 21 лютого 2023
товариський
2
Roman Roman 22 лютого 2023
27 лютого 2023
взаємообмінний
1

комунікабельність
-
взаємообмінність

взаємозлучний
1

комунікабельність
-
взаємозлучність

звʼязковитий
0
Roman Roman 22 лютого 2023
спілкувливий
0
Roman Roman 22 лютого 2023
спілчеспроможний
,
спілчездатний
0

лат. commūnicābilis < [commūnicō < [commūnis «спільний, публічний, загальний» < слат. co(m)moinis < праіт. *kommoinis < праіндоєвр. *ḱom-moy-ni-s < *mey- «змінювати, зміцнювати, зв'язувати»] +‎ -[icō]] +‎ [-bilis «здатність, спроможність» < праіт. *-ðlis < праіндоєвр. i-осно́вної форми *-dʰlis < *-dʰlom]

Carolina Shevtsova 17 січня
спільчивий
0

Як "спілчливий", тільки легше читати.
неспі́льчивий - «нетовариський»

Carolina Shevtsova 17 січня
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
20 березня

комунікабельність
-
взаємозлучність

Поділитись з друзями