Значення слова
Лонгслів — футболка із довгими рукавами.
Приклад вживання

Мій тренувальний лонгслів зовсім зносився.

Походження

від англ. long - довгий, sleeve - рукав

Розділи
Слово додала

Перекладаємо слово лонгслів

dóugorõcau
,
dóugorõcav-
7

Субстантивація прикметника rõcau, яке в свою чергу є йменник, який у свою чергу є субстантивований первісний именник; різниці між именником та прикметником первісно не було; безліч сучасних именників суть у різних словянських, несловянських, та в руській мові самій первісно прикметники, серед їх и rõcau є первісно прикметник, из инших прикладів, на пр.: fwysco (прикм. сер.р. з чепенем *-ysk- від именника fwy "воїн"), wcno (прикм. сер.р. від "oco"), dscén (прикм. чол.р. з чепенем -én від dsca "dòsca"), trõt (до слова *"тручий = їдячий, гризучий"), crasa, gygõt (до сл. *"жгучий"), bòrôxyno (ЭССЯ II, 212—213: *boršьno), gymõt (до слова *"жмучий"), всі агентні йменники з чепенем -y-, у т.ч. на позначення занять, ремесел, обітен тощо (vodéy, paléy, bogatéy, rõbay, crõtéy), та не лише (còrovay, прикм. від "còrova"), colatyu (двоїтий прикметник від "colo", з прикметниковим чепенем -a-t- + прикм. чепінь *-y-), bocata "вид суду" (прикм. жін. р. від "bwc" з чепенем -a-t-, до слова *"суд з [видними] боки"), pwt (*poktos, страдний дієприкметник від "pecti", *"випечений [из тіла]*), rota "присяга" (*rokta, страдний дієприкметник від "recti" , *"речена"), й безліч инших; усі слова латинського походження (в т.ч. через инші романські) з <-ент, -ант> (інформант *"інформуючий", агент *"діючий", референт *"відносячий", президент *"передсидячий" тощо), всі слова з -arius, -arium, хоча й значать різні йменники, первісно суть прикметники (notarius ≈ *"знаменуючий, відомлячий, вістячий/вістовий, aquarium *"водове/відне"), ба й на глибшім — і.-є. — рівні, спадковані руською. pole (*polyo *"відкрите, пусте", ← *pol- *"пустий, відкритий"; и далі прикметник→именник polyéna "поляна", рівни: "мідяна, деревяна, соломяна, оловяна"), stòrona (*"простерта", ← *stor-:*ster- *"жорсткий, твердий; набивати, пхати"). В истоті, границя між прикметники та йменники є первісно така мизинна, що прикладів є наводити й годі. Відсутність або мизинність меджі між прикметники та йменники є в руській из окрема видко при складених словах, верстаючи йменники з прикметники в безудім тварі: duogòlôs "двоголос, двоголосся" : duogòlôs "двоголосий", stocòlôs "вид рослини" : stocòlôs "стоколосий", tryzõb "тризуб" : tryzõb "тризубий", osminwg "восьминіг" : osminwg "восьминогий" тощо.

אלישע פרוש 10 січня 2022
зрукавка
6
Петро Пшеничний 24 травня 2015
24 травня 2015

я так розумію ідея цього варіанту - «З рукавами», є ж безрукавка, а це навпаки. гарно

25 травня 2015

так, ідея саме така

довгорукавка
3
22 квітня 2015
підсорочка
2

Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору
РУБА́ШКА тех. обго́ртка, кожу́х; зменш. сорочина;
своя́ рубашка бли́же к те́лу своя́ соро́чка бли́жче до ті́ла;
ни́жняя рубашка галиц. пі́дсоро́чка

14:41

Це хіба загалом футболки, та й то не факт

довгорукав
0
Володимир 195 сьогодні
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
2 вересня 2018

Якщо точно враховувати фонетичні особливості української та англійської, то доречно це слово було б написати як "лонгслив", або навіть як "лонслив". Це москалі всюди ііікають, де в англійській такого звуку й близько немає. Візьміть це до уваги.

9 січня 2022

Cœmou? Ẽghel. <ee> e /iː/, a /ɪ/ e <i>, u rous. e /i ([iː])/ <é>, a /ɪ/ <i>.
Ẽghel. <seen> /siːn/ : rous. <sény> /sinʲ/, ẽghel. <sin> /sɪn/ : rous. <siny> /sɪnʲ/,
ẽghel. <sleep> /sliːp/ : rous. <slép> /slip/
ẽghel. <lip> /lɪp/ : rous. <lipa> /ˈlɪpɑ/
ẽghel. <leek>, <leak> /liːk/ : rous. <léc> /lik/
ẽghel. <lick> /lɪk/ : rous. <lik> /lɪk/ tocyto.

28 травня 2023

Лонгслів — підсорочка

Поділитись з друзями