29 квітня Словотвору виповнюється 10 рочків!
Приєднуйтесь до урочистого зідзвону!
Значення слова
Субʼєктивно — який відображає думки, переживання і т. ін. тільки даного суб'єкта; особистий, індивідуальний.
Приклад вживання

У вас суб'єктивне бачення світу.

Схожі слова
Слово додав

Перекладаємо слово субʼєктивно

осібно
8
Дмитро Дебелий 12 серпня 2016
18 вересня 2016

Щойно подивився чим відрізняється об'єктивно від суб'єктивно, об'єктивно (від лат. предмет), це коли ти бачиш куб і навіть якщо ти стоїш під таким ракурсом, що він здається пласким шестикутником, то ти всеодно кажеш(судиш) що це куб, а суб'єктивно, коли ти або хтось судиш щось із власних спостережень, тобто ти кажеш на вищезгаданий куб, що це шестикутник не беручи до уваги об'єктивне (правильне) судження

підлежійно
3

pwdlegéyno, pwdlegéyscui
Творено адвербіальними суфіксами -no (-n- ← -yn- прикметників, -o- власне закінчення сер. роду прикметників, уживане в ролі прислівників) та -scui (← -ysk-ui — суфікс -sc- ← *-ysk- прикметників + -ui первісно закінчення орудного множини чоловічого роду), як у формах: uerxui "верхи (досл. "верхами")", racykui "рачки (досл. "рачками")", від прикметників, відповідно, pwdlegéyen/pwdlegéyn- та pwdlegéysec/pwdlegéysc-, у свою чергу творених від іменника pwdlegéy, твореного в свою чергу від дієслова pwdlegéti (http://oldrusdict.ru/dict.html#: подълежати "лежать ниже, находиться внизу; предлежать; быть близко (по месту и по времени); подвергаться, подлежать, подчиняться, быть подвластным, быть предметом мысли или речи"). В основі семантичної мотивації є тут взято значення "подвергаться, подлежать, подчиняться, быть подвластным, быть предметом мысли или речи", оскільки се й є "проста" суть тями "суб'єкт" і похідних "суб'єктивний, суб'єктивно", "бути суб'єктом". Абстрактне значення поняття "суб'єктивний, суб'єктивно" виникло з контексту "бути підлеглим≈зумовленим думкою/гадкою/поглядом/обставинами/речами (маючи на увазі протиставлення їх універсальному, об'єктивному = необумовленому).
На вид калька (грецького слова υποκειμενικός — υπο- "pwd-" + κειμεν- ≈ "legéy" + -ικός "-en, -n-; -sec/-sc-"; від сього грецького слова постало як часткова калька, віді, й лат. subjectus, subjectivus, тільки замість мотиваційного "лежати", є тут "метати"), втім то не є "мертва" калька — слова "підлягати, підлеглий" суть у таких значеннях і в живій руській мові, з корінням іще в д.-рус. мові, й перенесені значення їх цілком органічно випливають із прямого значення в самій руській мові "лежати під чим/ким" → "бути підлеглим, залежним ≈> зумовленим, обумовленим".

Крім "простого" вжитку тями "суб'єктивно", як "інтелектуальнішої" передачі оціночних (до речі, часто не без кривого розуміння поняття "суб'єктивний") виразів "по-своєму", "упереджено", "особисто" й под., поняття се має вжиток термінологічний, передусім у філософії, психології, й передача його словами, мотивованими поняттями "особистий/особисто (← особа, особистість)", "упереджений, упереджено (← судити вперед)", "по-своєму (← свій)" є абсолютно неприйнятна, як з причини нав'язливої простоти та плоскості їх, вносячи зайві конотації, з одного боку, так і нездатності об'яти комплекс даного поняття, з другого. До того ж, від таких виразів є неможливо творити похідні форми для тям, напр. "суб'єктивізм", "суб'єктивіст", "суб'єктивістський", "суб'єктивістськи", "суб'єктний", "суб'єктність".

Морфологічну структуру йменника pwdlegéy може бути аналізовано або як суфіксацію -y (← *-y-o-s) до основи pwdlegé- інфінітива pwdlegéti, або як суфіксацію -éy до pwdleg- інфінітива pwdlegéti; у грунті то є те саме, оскільки первісно суфікс -éy іменників, точніше саме -é- постало з тематичного -é- відповідних інфінітивів (правда, інколи може бути нелегко на перший погляд його відрізнити від суфікса -iay; легше від суфікса -ay, бо перед ним не бувають палаталізовані приголосні; подекуди, втім, такі співзвучні кінці в окремих словах мають и взагалі не віддієслівне походження: коровай). Щодо значення самого сього суфікса (як і згаданих варіантів -iay, -ay), усупереч тенденції гадати, що вони позначають виключно персоніфіковані nomina agentium ("імена діячів"), така інтерпретація не відповідає дійсності в руській мові (ні в инших слов'янських чи в д.-рус.). Так, руська мова з сими суфіксами знає, напр., такі слова: stõpiay (<ступляй, ступ'яй>) "ступінь; стопа", stõpéyka (<ступійка>; ← *stõpéy-ka) "підніжка в екіпажі", crôcéy (<крочай>) "рух ногою; ступінь", loucéy (<лучай>) "випадок", lixéy (<лишай>), roucéy (<ручай>), *uicéy (*<вичай>) "звичай", сюди ж еквіваленти в жіночім роді: coléy-a (<колія>), ueréy-a (<верея>), touléy-a (<тулія>), tóucéya (<товчія>) "терниця".

אלישע פרוש 4 серпня 2021
власний
2

у вас "власне" бачення світу.

Corinn 2 вересня 2016
20 липня 2020

<Власне, власний> є запозичення.

20 липня 2020

Власний походить від слова влада, тобто той чим володіють, цілком слов'янське слово

20 липня 2020

Слов'янські суть різні мови, кожна зо своїми законами, що різнять одну слов'янську від іншої. Праслов'янська форма сього кореня є *wold-, яка в українській має рефлекс так званого "повноголосся", себто очікувана питома руська форма є <волод->, а від *wold-t-: <волост->, а рефлекс <влад->, <власт-> є типовий для мов південнослов'янських та чеської та словацької. Крім того, той самий праслов'янський корінь у різних слов'янських мовах часто набув різних значень.

власноочно
0
Oleksiy Stepanishchev 18 вересня 2016
20 липня 2020

Власний є запозичення.

упереджено
0
Вадим Мельник 13 липня 2020
20 липня 2020

Думка може бути суб'єктивна, але не обов'язково упереджена.

20 липня 2020

Згоден, та часто під словом "суб'єктивно" мають на увазі, що людина якраз робить висновки, не розібравшись у суті. Тоді гадаю, що можна використовувати цей варіант. А для нейтрального відповідника можна використати займенник. Наприклад, замість "це ваша суб'єктивна думка" - "це (для підсилення можна додати "лише") ваша думка".

по-своєму
0
Вадим Мельник 20 липня 2020
однобоко
,
односторонньо
0
Oreksanduru 7 серпня 2022
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями