Значення слова
- инг — англійський суфікс.
Приклад вживання

Мітинг, пудинг, демпінг, тюбінг.

Походження

(іменник) from Proto-Germanic *-inga-, *-unga-, *-ingō, *-ungō. Derives from Proto-Indo-European *-enkw-.
(прикметник) from Middle English -inge, -ynge, alterations of earlier -inde, -ende, -and, from the Old English present participle ending -ende.

Приклади в інших мовах

Dutch and German -end, Swedish -ande, -ende, Latin -ans, -ant-, Ancient Greek -ον (-on), and Sanskrit -ant. -inde.

Слово додав

Перекладаємо слово - инг (-інг) (суфікс)

-ння
10

На взір: 'reading' (читання), 'living' (проживання), 'making' (виготовлення), 'swimming' (плавання), але не в усіх випадках !

30 жовтня 2019
30 жовтня 2019

+

31 жовтня 2019

Саме так

31 жовтня 2019

Так і є!

-(ь)ба
8

Див. "ходьба": r2u.org.ua: ходьба "сівба": r2u.org.ua: сівба "лічба": r2u.org.ua: лічба

20 лютого 2020
20 лютого 2020

+

22 лютого 2020

Дякую, Єлисію !

-итва
8

-itua
Загалом синонімічний до -ьба (хоча в руській суть і приклади й з -ьба, й з -итва від тих же дієслів з різними значеннями), але зокрема потрібний для дієслів з [b] на кінці кореня.

אלישע פרוש 20 лютого 2020
20 лютого 2020

Підпираю, бо є ловитва, гонитва, молитва, селитва...

-инок
1

Бо ринок під ring.

17 грудня 2019
20 лютого 2020

"-ing" у слові "ring" не суфікс: "circular band," Old English hring "small circlet, especially one of metal for wearing on the finger or as part of a mail coat; anything circular," from Proto-Germanic *hringaz "something curved, circle" (source also of Old Norse hringr, Old Frisian hring, Danish, Swedish, Dutch ring, Old High German hring, German Ring)...: https://www.etymonline.com/search?q=ring

-ин
,
-инг
1

відмінювання за зразком четвер-четверга:

мітин, мітинга
пудин, пудингу
демпін, демпінгом...

таким чином усунемо, хоча б, найбільш неприємні, кінцеві звукосполуки -нг

Vitalii Makoviičuk 22 січня 2020
23 січня 2020

При своіих питомъіх словах нє бѫло б’ и пъітаньа з сим чуджим чєпєньм, бо meeting є русьскоіѫ рѣт (друс. рѣтъ) або стрѣт/зрѣт (друс. сърѣтъ) чи стрѣча (друс. сърѣча), damping є тълм (фонет. [том], ѡд тълмити [товмити]).

-ин
1

Мітин, пудин, демпін, тюбін.

Дехто з український ютуберів уже вимовляє так.
Що більше українців будуть знати англійську, то популярнішою буде така форма.

Але мінус той, що треба буде звикати до нових граматичних форм:
мітину, пудином, демпіна, в тюбіні

Vitalii Makoviičuk 22 січня 2020
~ин·ь
1

Коли просто про вимову.

ПТ 23 січня 2020
18 квітня 2020

Що означає знак ~? Чи мався на увазі дефіс?

-іж
1

В контексті опредметненої дії (грабі́жництво, грабі́жницький, грабі́жниця, неплаті́ж, неплаті́жний): goroh.pp.ua: іж
Приклади перекладу з англійської: lootING-грабІЖ-, payING-платІЖ:
Ідею запозичив у אלישע פרוש: "...творено чепенем *-eg-y- "-іж, -еж-" імен від дієслів ги в: лѫпити → лѫпежь, красти → крадежь, платити → платежь, вьртѣти → вьртежь, мѧсти → мѧтежь, грабити → грабежь, гъбати → гъбежь, чьртити/чьрсти → чьртежь, правити → правежь, рѫбити → рѫбежь": регуляція

22 березня 2020
22 березня 2020

Вони на тім "горосі" дали <батіжок> серед прикладів не чепінь *-eg-y-. Хто то писав?

22 березня 2020

Пишуть, що "Джерело: Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с."
P. S. Ви, Єлисію не підпирайте цей суфікс для перекладу ягельського "-ing" щонайменше в деяких контекстах ?

22 березня 2020

1. Не розумію: "не підпирайте" є наказовий спосіб, а на кінці є "?" Питаєте чи кажете?

23 березня 2020

І що, там подають між приклади на чепінь *-eg-y- <батіжок>?

23 березня 2020

Питаю, про те чи Ви вважаєте "-іж" гожим для перекладу суфіксу "-ing" в деяких контекстах, бо хочу й сам його використовувати для словотворення.

23 березня 2020

А вже, в деяких контекстах сий чепінь годить.

23 березня 2020

А приклад "батіжок", я не наводив й тому не шукав оригіналу де цьому слову приписали суфікс "-іж".

23 березня 2020

Я же Вам і не кидав той приклад, а тому/тим, хто його там за приклад дав. Твар <батіжок> є *батѡжькъ - морфологічно вирівнене з первісного *батожькъ, дрібного від *батѡгъ, від корене *бат- (*bat- "бити", тако в рус. батати "бити"), з чепенем *-og-, що є й у таких словах ги: пир-ѡг-ъ, остр-ѡг-ъ, рар-ѡг-ъ, бьрл-ѡг-ъ, ин-ѡг-ъ, сап-ѡг-ъ. Чепінь <-іж/-еж-> у словах від дієслів, ги: <грабіж, лупіж, вертіж, платіж, м'ятіж, правíж/прáвеж, рубіж, чертіж> має пратвар *-eg-y-, що за походженням є парадигматичне оформлення через *-y- (в кирилиці *-ь), від первісного чепене *-eg- у словах, ги: добрéга "добра людина", здоровéга, мýнéга "в'яла, лінива, квола людина" (див. ЕСУМ: монятися), пундирéга "чванько" (див. ЕСУМ: пúнда), ревéга "ревіння" (див. ЕСУМ: ревіти), сердéга (ЕСУМ: серце), вят. толпéга/тулпéга, рус. товпíга (ЕСУМ: товпига), торбéга (ЕСУМ: торба), поліське шéлега "верба гостролиста" (ЕСУМ: шелюгá; корінь той же, що в лат. salix, відки слова: саліционал, саліцилова кислота), яловéга "молода вівця, ялова вівця". З носовим інфіксом: *-e<n>g- сий чепінь є також у словах, ги: дерняг "дернина" (ЕСУМ: дерен), дідуряга "дід великого зросту" (ЕСУМ: дід1), діляга (ЕСУМ: діло), добряга (ЕСУМ: добрий), бродяга, чолов'яга, можливо: касп'яга "дерев'яний посуд для соління риби" (див. ЕСУМ, хоча походження неясне), кéтяг/кúтяг "гроно" (ЕСУМ: кéтяг; з *къіт-ѧг-ъ, *kūt-e<n>g-), кіптяга/киптяга "курява" (ЕСУМ: кіпоть), ковтяга "брила, грудка", ситняг, коряга, вят. кокорвяга, бовг. кукуряг (ЕСУМ: кокоричка), вят. комяга "човен", ляд. komięga "тс.", рус. ком'ягá "вид плоту, барка, човен" тощо.

23 березня 2020

Знайшов "/бaт/iж+`oк" на 215 сторінці за цим посиланням: http://www.inmo.org.ua/assets/files/lib/Slovyk afiksal'nykh motfem ukr. movy (1998).pdf

24 березня 2020

"Отже, це частотно-валентний словник афіксальних морфем сучасної української літературної мови, укладений за допомогою комп’ютера. Саме тому над його створенням разом з лінгвістами працювали математики-програмісти"

:D) Се все яснить.

31 березня 2020

Насправді мисль вернути давні букви щоб усі східні словяне могли читати один одного є дуже мудрою, але у вас там багато помилок і багато зайвого, деякі букви є для звуків які росіяни, білоруси та українці читають ідентично, нащо? А хз

2 квітня 2020

Turok NeKozak, дайте посилання джерело, а не робіть голослівні твердження !

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
20 лютого 2020

Такї ймена дії руська дає разити й простими йменами: ловити → лѡв, гнати → гѡн, летѣти → лѷт/лет, метати → мѷт/мет, молоти → мел/мѡл, везти/возити → вѡз, сѣти/сѣіати → сѣв, жѧти/жьне → жин, жѧти/жьме → жим, сулити → сул, ити/ходити → хѡд, зрѣти → зѡр/зир,

20 лютого 2020

... купити/куповати → куп, рѧдити → рѧд, двичи/двигати → двиг, рухати, рушити → руш, лиіати {лляти} → лив, пъітати "тестувати; аналізувати; досліджувати; екзаменувати" → пъіт, сути/съіпати → съіп, ронити → рѡн, класти → клад, чинити → чин, дути → дув тощо.

20 лютого 2020

Такї твари сѫть добри із окрема дліа слѡв складенъіх из имене дѣї та рѣчи ("об’єкта") дѣї.

Поділитись з друзями