Значення слова
А-ля — сполучник, який позначає схожість з предметом, про який йдеться.
Приклад вживання

Він має й зачіску а-ля “душка”.

Походження

фр. à la -- схоже на укр. "по-"

Розділи
Варіанти написання
аля
Схожі слова
Слово додав

Перекладаємо слово а-ля

наче
6
Євген Шульга 9 грудня 2022
ніби
2
Євген Шульга 9 грудня 2022
як
2
Євген Шульга 9 грудня 2022
як той (та)
2

"А ми все життя ї6@мось як кроти. Як та мушка ми літаєм" (с)

Євген Шульга 31 січня
31 січня

або як то
+

на зразок
1
Євген Шульга 9 грудня 2022
подібно
1
Євген Шульга 9 грудня 2022
шибу
1
Євген Шульга 9 грудня 2022
а-ля
1
Ярослав Мудров 15 грудня 2022
немов
0
Роман Роман2 1 лютого
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
15 грудня 2022

"А-ля", на відміну від "на кшталт", не витісняє питоме "на зразок". Вживається в основному з дещо іронічним відтінком. Я б залишив це словосполучення, бо ніякий переклад не передає ту озюминку вислову, якого добивається той, хто це вживає

16 грудня 2022

Справді, жаднє питоме слово не здатне передати "випендрювання", яке досягають уживанням слова "а-ля".

16 грудня 2022

Саме так

17 грудня 2022

-(y)scui

Porœun. drous. ‹détyscui› "as a child", ‹couryscui› "as a rooster", ‹lyvyscui› "as a lion", ‹miryscui› "in a secular way", ‹munixyscui› "as a monk", ‹opicyscui› "as an ape, as a monkey", ‹homirscui› "as Homer, a la Homer, in a homeric style", ‹putyscui› "as a bird", ‹pysyscui› "as a dog".

17 грудня 2022

-(y)сцуи

Порœун. дроус. ‹дéтyсцуи› "ас а цхилд", ‹цоурyсцуи› "ас а роостер", ‹лyвyсцуи› "ас а лион", ‹мирyсцуи› "ин а сецулар wаy", ‹муниxyсцуи› "ас а монк", ‹опицyсцуи› "ас ан апе, ас а монкеy", ‹хомирсцуи› "ас Хомер, а ла Хомер, ин а хомериц стyле", ‹пyсyсцуи› "ас а дог".

17 грудня 2022

Yaco u pranecyscé po ‹à la› imeity iti primeta u geinscé rodé (na pr. ‹à la française›, ne ‹à la français›), to ‹à la› imeity bouti iz teagou zu imeamy pœdstatui geinsca rodou, védé zo slovomy "façon" ci "manière", obé geinsca rodou. Tô bui, na pr. ‹à la française› e iz *‹à la façon française› ci ‹à la manière française›.
Yaco phran. ‹façon› e œd lat. ‹factio(n-)› (œd ‹facere› "tuoriti"), to naiblizye yomou teacneity drous. ‹tuôru› (→ rous. ‹tuœur›) zo znacyeinïemy "fashion, way of, manner, feature". U rousscé, crœumy slova ‹tuœur› bõ tou isce mogli iti slovo ‹xib› ("type"), ‹rœud› ("kind"), ‹raz› ("type", "style"), ‹ròb› "mode, way of, fashion, manner", ‹cin› — use mõgysca rodou, ci ‹põty› — geinsca, i teaclo, bõdeity: ‹na xib›, ‹na tuœur›, ‹na raz›, ‹na cin›, ‹na rœud› + ceoho (roden pad) abo + primeta u mõgyscé rodé.

17 грудня 2022

Yацо у пранецyсцé по ‹à ла› имеитy ити примета у геинсцé родé (на пр. ‹à ла франçаисе›, не ‹à ла франçаис›), то ‹à ла› имеитy боути из теагоу зу имеамy пœдстатуи геинсца родоу, вéдé зо словомy "фаçон" ци "маниèре", обé геинсца родоу. Тô буи, на пр. ‹à ла франçаисе› е из *‹à ла фаçон франçаисе› ци ‹à ла маниèре франçаисе›.
Yацо пхран. ‹фаçон› е œд лат. ‹фацтио(н-)› (œд ‹фацере› "туорити"), то наиблизyе yомоу теацнеитy дроус. ‹туôру› (→ роус. ‹туœур›) зо знацyеинïемy "фасхион, wаy оф, маннер, феатуре". У роуссцé, црœумy слова ‹туœур› бõ тоу исце могли ити слово ‹xиб› ("тyпе"), ‹рœуд› ("кинд"), ‹раз› ("тyпе", "стyле"), ‹рòб› "моде, wаy оф, фасхион, маннер", ‹цин› — усе мõгyсца родоу, ци ‹пõтy› — геинсца, и теацло, бõдеитy: ‹на xиб›, ‹на туœур›, ‹на раз›, ‹на цин›, ‹на рœуд› + цеохо (роден пад) або + примета у мõгyсцé родé.

30 грудня 2022

Бовдур... И не лїнь бї все вто штрочити.

30 грудня 2022

А Ви й кирилицею тою писати не вмїєте.

8 квітня 2023

Так ви ж самі пишете кирилецею по-дивному вживаючи замість «і» «ї». Скажіть чесно, ви намагаєтеся таким чином реформувати якщо не латинку, то наше письмо?

18 грудня 2022

До Чистилища

Поділитись з друзями