Значення слова
Категоризувати — розподіляти/розподілити за категоріями.
Приклад вживання

Суб'єктивною культурою він [американський психолог Г. Тріандіс] називає характерні для кожної культури способи, за допомогою яких її члени пізнають створену людьми частину людського оточення: те, як вони категоризують соціальні об'єкти, які зв'язки між категоріями виділяють, а також норми, ролі і цінності, які вони визнають своїми. (Triandis, 1994).

Походження

гр. κατηγορία, первісно *"присудження", від κατηγορέω *"присуджую"; дієслово "категоризувати", очевидно, прийшло в укр. з мов зх. Європи (нім., франц., може через рос.), де воно є творено, мабуть штучно, грецьким чепенем -ίζειν.

Приклади в інших мовах

Ягл. to pigeonhole, label, classify, group, rate, tag, попри: categorize; нім. sichten (тж. Sichten, Sichtung "класифікація, розподіл"), попри: kategorisieren.

Слово додав

Перекладаємо слово категоризувати

sceubrati
4

щýбрати.
Пропоноване слово дає ЕСУМ, без пояснення етимології, з відсиланням для порівняння до форми: щýрбати "смикати, щипати" (також без етимології), в значеннях: 1) "складати", 2) "вишукувати", з посиланням на сл-к Недільського (там значення німецькою: 1) "zusammenlegen", 2) "aufsuchen", і посилання на літературу І. Франка).
Попри лишеність сеї лексеми (форми <щубрати> та <щурбати> слід уважати вихідними з одної) без етимологізації в ЕСУМ, я етимологізую її, з боку формального морфологічного як *skeu-b-r-a-ti, з коренем *skeub- і суфіксом *-r-, спорідненим з *skeu-p- у "щупати", етимологію якого є (переконливо, див. ЕСУМ: щупати) пояснено як з первісним значенням *"збирати в пучки", відки далі: "смикати, щипати" в <щурбати>, та далі: "складати; вишукувати", при чому форму <щурбати> є вважати формально вторинною (метатеза) від <щубрати>, а самі же значення в <щурбати>, навпаки, ранішими від значень у <щубрати>. Таким чином, розвиток семантики мав бути такий: *"ділити на пучки" => "смикати" => ...

אלישע פרוש 28 березня 2020
28 березня 2020

... "збирати в пучки" => "складати", й окремо: "смикати, щипати (напр., траву)" => "вишукувати". Особисто моє захоплення викликає ступінь абстрактивізації значень ("складати", "вишукувати") в сеї лексеми при її очевидній ізольованості в українській мові самостійно, причому морфологічно формальний вид лексеми (непродуктивний суф. *-r- зокрема) дає підстави бачити в ній реліктовий характер праслов'янського "діалектизму" ("прото-українізму").
Значення "категоризувати" є мною виведено в слові <щубрати> дальшою абстрактивізацією та метафоризацією його засвідчених значень "складати", тобто "складати за певними ознаками, в групи, купи й под." та "вишукувати - виглядати, вибирати (з-поміж цілого/всього) щось потрібне, за певними ознаками".
Звісно, саме слово містить у собі певну стилістичну маркованість - проти "сухого, строгого" <категоризувати>, і я в жаднім разі не вважаю слово <щубрати> за єдине найліпше для значення "категоризувати". Серед інших цілком гідних для даного значення я бачу зокрема <розрядити> (див. статті на *orzręd- в ЕССМ, том 34, стоп. 215-219), або й інші. Цінним я в сім слові бачу потенціал лексичного розмаїття. Саме тому я зокрема подав у полі "приклади в інших мовах" вибірку слів-синонімів передусім не від загального грецизму (ягл. categorize, нїм. kategorisieren), а інших, подекуди доволі "образних" - пор. зокрема ягл. pigeonhole, яке попри явну стилістичну свою маркованість, з огляду на його прозорий етимологічний зв'язок з первісною семантикою ("голубине гніздо"), цілком комфортно себе почуває в ягельських текстах тематик абстрактних, і, разом з тим, поруч з іншими наведеними синонімами, в їх контекстуальнім ужитку, показати їх внесок в оживлення й пестрість мови.

25 березня 2021

Желехівський ІІ, 1108: щу́брати "zusammenlegen; aufsuchen".

розряджати
1
Василь Ярмоленко 14 липня 2022
відгалужувати
1
пагінува́ти
1

пагін- увать

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
5 березня 2022

Œd greçsca "κατηγορία" e prẽmom pèrecladom tuoryeno lat. "praedicamentum" ta "praedicatio", œd déyeslova "praedico" = gr. "κατηγορεω" = rous. "prisõdiõ, prirẽdiõ". Tô bui, greçscam slovam/tẽmam na "κατηγορ-" tẽcnõty u rousscé slova na "prisõd-" ci "prirẽd-".
Pazi, xotya u ẽghel. slové "categorize" sõty vyxi stavi greçsci: κατηγορ- ta pocêp -ιζω, slova +κατηγοριζω greçsca ne znaieity — na tô mésty e tam coristano iz slœuv ταξινομώ, κατηγοριοποιώ; prote greçscou ταξινομώ tẽcneity i/scoréye "classify" u ẽghel., ta "classifier" u pran., vedõtyi do mésyeinïa tẽm "to categorize" ta "to classify". Popri yix blizkœusty, stôyity sii tẽmui ròzlõciti. I greçscou "τάξ-" u rous. tẽcneity "rẽd-", lat. "classis". Déyeslovou <ταξινομώ> tẽcneity u greçscé imẽ pœdstatui <ταξινομία> "taxonomy". Ròzlõciuxi tẽmui "category; categorization" ta "taxonomy; classification", e ròzlõciti i déyeslova "to categorize" ta "to classify".

25 березня

ВІДГАЛУЖУВАТИ

Поділитись з друзями