Значення слова

Категоризувати — розподіляти/розподілити за категоріями.

Приклад вживання

Суб'єктивною культурою він [американський психолог Г. Тріандіс] називає характерні для кожної культури способи, за допомогою яких її члени пізнають створену людьми частину людського оточення: те, як вони категоризують соціальні об'єкти, які зв'язки між категоріями виділяють, а також норми, ролі і цінності, які вони визнають своїми. (Triandis, 1994).

Походження

гр. κατηγορία, первісно *"присудження", від κατηγορέω *"присуджую"; дієслово "категоризувати", очевидно, прийшло в укр. з мов зх. Європи (нім., франц., може через рос.), де воно є творено, мабуть штучно, грецьким чепенем -ίζειν.

Приклади в інших мовах

Ягл. to pigeonhole, label, classify, group, rate, tag, попри: categorize; нім. sichten (тж. Sichten, Sichtung "класифікація, розподіл"), попри: kategorisieren.

Слово додав

Перекладаємо слово категоризувати

sceubrati
3

щýбрати.
Пропоноване слово дає ЕСУМ, без пояснення етимології, з відсиланням для порівняння до форми: щýрбати "смикати, щипати" (також без етимології), в значеннях: 1) "складати", 2) "вишукувати", з посиланням на сл-к Недільського (там значення німецькою: 1) "zusammenlegen", 2) "aufsuchen", і посилання на літературу І. Франка).
Попри лишеність сеї лексеми (форми <щубрати> та <щурбати> слід уважати вихідними з одної) без етимологізації в ЕСУМ, я етимологізую її, з боку формального морфологічного як *skeu-b-r-a-ti, з коренем *skeub- і суфіксом *-r-, спорідненим з *skeu-p- у "щупати", етимологію якого є (переконливо, див. ЕСУМ: щупати) пояснено як з первісним значенням *"збирати в пучки", відки далі: "смикати, щипати" в <щурбати>, та далі: "складати; вишукувати", при чому форму <щурбати> є вважати формально вторинною (метатеза) від <щубрати>, а самі же значення в <щурбати>, навпаки, ранішими від значень у <щубрати>. Таким чином, розвиток семантики мав бути такий: *"ділити на пучки" => "смикати" => ...

Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
Поділитись з друзями