Значення слова
Категорія — група, розряд однорідних предметів, осіб або явищ, що відрізняється від инших певними ознаками.
Приклад вживання

Характеризував [Ясько] заробітки.. садівників і різних категорій того дрібного зарібного люду, що заселював промислову частину Дрогобича (Іван Франко).

Походження

від давньогрецького κατηγορία

Варіанти написання
катеґорія

Перекладаємо слово категорія

розряд
10
11 вересня 2019
12 вересня 2019

У значенні "категорії" це слово є радянський росіянізм.

28 березня 2020

Гето пусте твердження. Див.: Етим. сл. слов'янських м., стор. 215-219.

28 березня 2020

Таки +

31 березня 2020

Підтримую Вас, ви виходить часто й мудре пишете!

31 березня 2020

Ніякий це не росіянізм! (і чому не писати русизм, вас же ніхто не зроузміє?)

12 квітня 2020

Тоді чому його немає у Словнику Грінченка, якщо не росіянізм?

12 квітня 2020

І Русь це не Росія.

12 квітня 2020

А він це і так знає. російська федерація

13 квітня 2020

Turok NeKazak, а Ви ні.

13 квітня 2020

КФЯЙ, у Гринченка багато чого нема.

13 квітня 2020

Я не стверджую, що як чогось немає в Грінченка, то цього слова не було в українській мові. А лиш, що якщо чогось нема в Грінченка (навіть у 3-й редакції), то слово це якщо й було, то було вкрай рідкісним реґіоналізмом.
І хто знає, яка тяма була в оригінального слова, зовсім не обов'язково така, як у мові російській.

14 липня 2022

Карле, проте є у Спілки та Уманця
r2u.org.ua: Розряд

14 травня 2020

Дають голоси росіянізмові :(

31 липня 2022

Дайте альтернативу.

25 березня

пора б же позбутися росіянізмів і казати московщина/московізм, бо ж не кажуть "галіянізм", "україніянізм" чи "полоніянізм".

25 березня

ВІДГАЛУЖЕННЯ
/

ВІДГАЛУЖУВАТИ

/

ВІДГАЛУЖЕНО -НИЙ
/

/

ВІДГАЛУЖЕНІСТЬ

горща
4

Від індоєвропейського кореня *ger- збирати, згрібати, приГОРщати.
https://www.etymonline.com/word/*ger-?ref=etymonline_crossreference

Andrii Andrii 11 вересня 2019
15 вересня 2019

Прочитайте розвиток і походження значення слів κατηγορία, κατήγορος. Значення "збирати, горнути" не є вихідне, попри етимологічний зв'язок грецького кореня з укр. *горт-.

15 вересня 2019

Читаємо разом: 1580s, in Aristotle's logic, "a highest notion," from Middle French catégorie, from Late Latin categoria, from Greek κατηγορία "accusation, prediction, category," verbal noun from κατηγορειν "to speak against; to accuse, assert, predicate," from κᾰτᾰ- "down to" (or perhaps "against") + αγορευειν "to harangue, to declaim (in the assembly)," from ἀγορᾱ́ - public assembly" (from PIE root *ger- "to gather"). Чим же є тоді давньогрецьке слово ἀγείρω, як не "збиратись"?

15 вересня 2019

Ото ж і кажу: "... попри етимологічне значення...". Слов'янські мови не знають розвиток *люд → *мовити перед людом → *проголосити → *винити, судити {→*категоризувати}.
В матеріалах до словника давньоруської мови за Й. Срізнівським є грецькі κατηγορία, κατηγορείν перекладено зокрема словами:
възглаголати (з стсл.) "высказать; заговорить; обвинить; наговорить; accusare; κατηγορειν", глагольникъ (стсл.) "accusator; κατήγορος; ρήτωρ; interpres", годьникъ "accusator; κατήγορος", дорицати "argui; κατηγορειν; доносить; обвинять", сокъ "обвинитель; κατήγορος", сочити "κατηγόρειν; преследовать; обвинять; выносить приговор" тощо (ме бути ще, та я поки не стиг найти).
Отже, не значить що для слів на "категор-" слід брати саме з тих наведених коренів (паче декотрі з їх суть і старословянські, не давньоруські), але вони поможуть ухопити загальну йдею розуміння послідніх ступенів розвоя значення слів на "категор-", виразивши се відповіднмми коренями руськими.

15 вересня 2019

Пропозиція зроблена, думки висловлені, працюймо далі.

вид
,
різновид
1

1. Окремий вид якої-небудь загальної категорії, типу, явища і т. ін.
2. У біології – група окремих представників у межах одного виду, що відрізняються певними особливостями від інших представників того самого виду.

Найпопулярніший вид спорту – футбол – породив чимало різновидів: гандбол, пушбол, регбі, водне поло, баскетбол і навіть мотобол. (з газ.)

"Є види полювання, в яких людина повинна бути лише сама або з одним-двома хорошими і вивіреними друзями" (М. Рильський)

"Лунає триразовий залп з усіх видів зброї, яку має бригада..." (Є. Доломан)

А. Кузик 31 липня 2022
по́діл як заміна множ. "категорії"
1

3. Ряд позначок (перев. горизонтальні риски, лінії) на вимірювальній шкалі; 4. Місце, де щось розділяється, роз'єднується; лінія, яка розділяє, роз'єднує що-небудь.

"Тут кордон. Землі і лісу поділ, Тут межа, що відділяє нас." (М. Шеремет)

goroh.pp.ua: поділ

А. Кузик 31 липня 2022
відгалуження
1

/
ВІДГАЛУЖУВАТИ
/
ВІДГАЛУЖЕНО -НИЙ
/
ВІДГАЛУЖЕНІСТЬ

купа (група)
0

Він [батько] звелів стягати в купи палі дерева та сухий хмиз. (І. Білик)
Тут була невеличка площа, де зупинялися дядьки, їдучи на базар. Через те тут раз у раз були купи гною та кiзякiв. (В. Винниченко)
goroh.pp.ua: купа

А. Кузик 31 липня 2022
рід
0

3. Різновид, тип чого-небудь. 2. Ряд поколінь, що походять від одного предка. 4. Група тварин або рослин, що об'єднує близькоспоріднені види. 6. Граматична категорія, властива іменникові багатьох мов.

3. Крім поезій ліричних і гумористичних, пробував себе й у драматичному роді. (В. Самійленко) Поема створюється і існує на ґрунті взаємозв'язку двох літературних родів: епосу і лірики. (А. Малишко) Більшість письменників не обмежувалася одним якимсь літературним родом. Леся Українка, наприклад, була поетом, прозаїком, драматургом, літературним критиком, публіцистом, істориком і перекладачем. (з наук. літ.)

6. Рід – граматична категорія, що є однією з класифікаційних ознак іменника. (з наук. літ.)

goroh.pp.ua: рід

А. Кузик 31 липня 2022
25 березня

порід

розбор
0

Розбор - Kategorie
Малоруско-нїмецкий словар: У 2 т. / Т. 2: П — Я / Уложили: Євгений Желеховский та Софрон Недїльский. — 1886. — 812 с.

Vit Lak 12 червня 2023
7 лютого

чому роз- і чому -бор?

пагін
0
Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
5 березня 2022

категоризувати : obgovoryeinïe slova.

25 березня

ВІДГАЛУЖЕННЯ

/

пагін

Поділитись з друзями