Значення слова
Стагнація — застій, традиційна фаза економічного розвитку держав з ринковою економікою, для якої характерні певний спад ділової активності і кон'юнктури, незначний ріст безробіття та зниження цін.
Приклад вживання

Стагнація періодично охоплює економіку тієї чи іншої країни і зазвичай, наступає за економічною кризою, хоча може бути і наслідком зумисних дій держави, пов'язаних з виведенням економіки зі стану «перегріву».

Походження

from Latin stagnatum, stagnatus, past participle of stagnare "to stagnate," from stagnatum "standing water, pond, swamp," perhaps from a PIE root *stag- "to seep drip".

Слово додав

Перекладаємо слово стагнація

кляк
7
Volodymyr Khlopan 13 березня 2020
2 квітня 2020

Поясніть роль <за-> тут? Розумію мотивацію вибору кореня, та клякнути вже саме, без <за->, значить "стигнути й под".

2 квітня 2020

Більш зрозуміло, як на мене.
Хоча, мо ви й праві

18 вересня 2020

Є дієслово клякнути "мерзнути; дубіти; втрачати гнучкість; не достигнувши, сохнути від суховію" – знаєте таке? И без різних <за->, <по-> є його значення цілком ясно.

18 вересня 2020

Хіба "кляк" не стосується лишень холоду? Ще не чув, щоби клякнули инакше, як від мерзлоти.

18 вересня 2020

Любо! Слово рідне, слово зрозуміле, слово влучне!

còsnota
5

Вимова: {kʌ̝s(ʲ)ˈnu̯͡ɔtɐ}.

*kus-yn-ot-a, від корене *kus- у <коснíти> (друс. късьнѣти "медлить") "вянути" (ЕСУМ ІІІ, 52).

אלישע פרוש 18 вересня 2020
за́тин
3

Від слова «затнутися» (затинатися), адже стагнація — це перехідне й тимчасове явище, за яким (за відсутности дегенератів на чолі держави) неминуче йде инша фаза розвитку.

Не плутати зі словом зати́н, что походить від иншого кореня (або, принаймні, від иншого значення того ж кореня).

Віталій Крутько 3 квітня 2020
vapénïe
2

Uimowfa: {wɑ̝ˈpʲi͡ɘʲɲ(ː)ɜ ~ β̞ɑ̝ˈpʲi͡ɘʲɲ(ː)ɜ ~ wɑ̝ˈpʲi͡ɘʲɲ(ː)ɛ ~ β̞ɑ̝ˈpʲi͡ɘʲɲ(ː)ɛ ~ wɑ̝ˈpʲi͡ɘʲɲ(ː)e ~ β̞ɑ̝ˈpʲi͡ɘʲɲ(ː)e}.

Coli byrati za praudõ, cyto lat. slofo <stagnatio> e wd déyeslofa <stagnare>, peruésno »stati/stoiéti uapoiõ = uodoiõ, yaca ne tece«, wd <stagnum> »uapa« (ЕСУМ І, 329: ва́па; http://oldrusdict.ru/dict.html#: вапа "лужа; озеро"), to slofo <uapa> bui nai-tocyno tẽclo uídyé (uídya “idea”) tẽmui <stagnatio> yaco »uodostwy, stoiénnie/stattie uodui – uapa« → »stoiénnie/stattie u gospodarstué, rozuoyé to cyto«.
Wd imene <uapa> tuorix déyeslofo <uapéti> – »bouti/stati/stauati/stoiéti uapoiõ« → »bouti/stati/stauati/stoiéti he uapa (pereneseno pro inxe: rozfwy, gospodarstuo t.c.)«, z <-é-> (← *-ē-) »bouti u yacwm stané, iti u yacuy stan« (hi: zelen-é-ti, cosn-é-ti, bliz-é-ti, mél-é-ti, bout-é-ti, poust-é-ti, rẽsn-é-ti, giuot-é-ti to cyto), a wd <uapéti> tuorix imẽ déyui: <uapénnie> *»stoiénnie/stattie uodui« → »stoiénnie/stattie cœho (rozuoya, gospodarstua t.c.), he uapui«.

E ci malo slwf/corenwf, cyto mogõty opisati grẽsty/sõty tẽmui <stagnatio>, yaco: pin- u <piniti>, stoi-/sta- u <stoiéti, stati>, cosn- u <cosnéti>, klẽk- u <klẽcti, klẽcnõti> to cyto. Prote, uẽtye ("imporant") u slofé <stagnatio> e praué yoho tfwrscwsty ("poetry") ta perenwsnwsty ("metaphoricalness"), praué ona bo legity u yeyui sõti.

אלישע פרוש 26 січня 2021
застій
2
Олег Лозинський 2 жовтня 2021
26 січня 2022

+

господарський застій
1
Andrii Andrii 13 березня 2020
тління
1
Oleksa Rusyn 26 січня 2021
господарське занепаддя
0
Andrii Andrii 13 березня 2020
2 квітня 2020

занепаддя?

3 квітня 2020

Стагнація — це не занепад (чи то пак занепаддя), а сповільнення темпів зростання. Рівень економічного добробуту держави, чия економіка стагнує, цілком може бути вищим за відповідний рівень в якійсь иншій державі, де стагнації немає.

Занепад (чи то пак занепаддя) — це кінцева фаза, щось остаточне. Стагнація — явище проміжне й тимчасове.

спин
,
упин
0

Зупинка, затримка

Антон Русин 25 січня 2021
вапа
0

Етимологічний Словник:
Вапа — місце, де стоїть вода; грузьке місце.
Від праслов'янського vapa, мабуть, споріднене з дінд. vāpi «великий став», лит. úpė «ріка», лтс. upe «ріка, потік», прус. wupyan «хмара».
У давньоруській мові згадується слово Ва́па — «озеро, калюжа», у болг. мові ва́па — «улоговина, яма», у слн. vápa — «калюжа», у стсл. вапа — «озеро, калюжа».

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями