Значення слова
Готика — художній стиль європейського пізнього середньовіччя, який найяскравіше виявився в архітектурі і характеризувався легкими гострокінцевими будівлями, стрімко спрямованими вгору, та численним оздобленням скульптурами, склом і витонченим різьбленням з каменю. СУМ-20: https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=19755&page=670.
Приклад вживання

Минув, як сон, блаженний час і готики й бароко. Іде чугунний [чавунний] ренесанс, байдуже мружить око.

Походження

Через посереддя рос. чи пол. із фран. gothique (готичний) <— лат. gothicus (готський; готів) <— Gothī (готи) <— грец. Γότθος (тс) <— гот. gutô (тс). Закінчення на зразок багатьох інших слів запозичених з фран. і лат. (містика, математика, фізика, тощо).

Приклади в інших мовах

англ. gothic
пол. gotyk
чес. gotický
слц. gotický
хорв. gotički
ісп. gótico

Варіанти написання
готичний стиль, готський стиль, гоцький стиль
Слово додав

Перекладаємо слово готика

гоччина
6

Використовую суфікс "-щина" на зразок багатьох інших слів, які означають будь-що (архітектура, їжа, культура, тощо), що належить чи відноситься певного народу (арабщина, московщина, тощо).

Гот + -щина —> гот + шчина —> го + тш + чина —> го + ч + чина —> гоччина.
(Не відображає афікси, лише навочний приклад того, як від "щина" утворилося "ччина").

Тобто будь-що гоцьке (гоцтво).

http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/281-arabshhyna.html#show_point
http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/29056-moskovshhyna.html#show_point

Anton Bliznyuk 29 листопада 2021
1 грудня 2021


Готика - худ. стиль
Гоччина – готський край

1 грудня 2021

Не обов'язково. Зі словника Грінченка:
Арабщина — арабскіе языкъ и литература, также вообще что-либо арабское.
Московщина — московство.
А також:
Кріпаччина — кріпацтво.
Козаччина — козацтво.

1 грудня 2021

Я б не ліпив усі значення до одного слова. Адже для мови краще, щоб було більше слів

27 січня 2023

Га? Я навів приклади, де -щина використано не для позначення чиєїсь землі.

27 січня 2023

Дурня якась. Навіщо це дуркування, якщо є вже готика. Навіщо ліпити щ--щина, -ччина?

27 січня 2023

Для дуже розумних, які тут пропонують замінити гоччину га готику.
Готика — це не те, що зробили, створили готи!
Хоча б розберіться з тямою, яку зібралися перекладати, щоб не бути посміховиськом 🤦‍♂️

27 січня 2023

Ви певні, шо добре розумієте тяму "готика" самі? "Готика" з суфіксом -ика (первісно -ик) дослівно перекладається як "готська" (від лат. -icus, -ica в жіночому роді — -ський/-ний), тобто це прикметник. Англійською так і кажуть "Gothic architecture" — "готська архітектура". У французькій, із якої це слово перейняте (ЕСУМ "готика") "gothique" може значити будь-шо готське, не лише архітектуру ( https://www.linguee.com/french-english/translation/gothique.html ). Тотожно до грец. -ικός (-ικα у жіночому роді), первісно це прикметниковий суфікс, а користається він для йменників вторинно. В українській також є приклади, коли прикметники переходять до йменнників (на пр., "колискова" від "колискова пісня").

27 січня 2023

🤦‍♂️
Який жах.
Відчуваєте різницю: готський і готичний?
Готський — те, що належить готам
Готичний — готиці
Ще раз!
Готика ≠ гоччина
Готичний ≠ готський
Це зовсім різні речі!!!

27 січня 2023

Фран. gothique (морфологічно: Goth/Goths "гот/готи" + -ique "-ський/-ний") — "готський; готика, готська мова; будь-шо готське";
англ. Gothic (Goth/Goths "гот/готи" + -ic <— фран. -ique) — "готський; готська мова";
англ. Gothic architecture — "готська архітектура, готика";
ісп. gótico — "готський";
ісп. arquitectura gótica — "архітектура готська" (дослівно);
норв. gotisk — "готський";
норв. gotisk arkitektur — "готська архітектура".

Зв'язок із племенем готів вийшов через порівняння їх із варварами (зазвичай, германські племена, або просто чужаки) та втотожнення чужих незвичних рис у мистецтві (готичних) з ними (готами, варварами). Звісно, пізніше, готський стиль почав розвиватися й за межами германських племен. Але питання: чому іншим мовам можна називати такий стиль "готським" (не "готичним"; укр. "готичний" це похідний прикметник від "готика"; словесного розділення "готський" та "готичний" ви не знайдете в англійській, іспанській, чи французькій)?

Українська має гарний суфікс "-ьшчина", етимологічно складений з прикметникового суфіксу "-ьский" за йменникового суфіксу "-ина" (*-ьsk-ina —> *-ьsčina —> *-ьščina), котрий здатен творити йменники на позначення не лише місць (ця його функія, очевидно, вторинна, порівнюючи його з суфіксом *-ьskъ в інших сучасних слов'янських мовах, де він також може позначати місця, країни: польська, словацька, чеська, сербська, хорватська, словенська), а й збірності всього, шо торкає певний народ, культуру, чи взагалі просто позначає збірність.

27 січня 2023

Я зрозумів, я сам с собою поговорив 🤦‍♂️

Ви дуркуєте, чи ви серйозно? Який до дідька лисого готський стиль? Перед тим, як писати цю дурню, прочитайте, що то таке і з чим його їдять. Це ж якась дичина 😁🙈

28 січня 2023

Мені начхати на інші мови, ми тут розглядаємо українську.
Якщо у нас є окремо готський — від готів (раннє середньовіччя), готичний — від готики (середньовіччя), то навіщо вся ця плутанина й збіднення мови?

28 січня 2023

Ні, це я, схоже, сам собі все це писав. Ви нестерпно вперті. Ну то нема змісту говорити.

"Мені начхати на інші мови"
Та, я помітив.

28 січня 2023

А навіщо ви самі собі оцю дурню понаписали? 🧐
Ви б краще в українській мові розібралися, перед тим, як писати про інші 🤦‍♂️
Якщо ви не розумієте, чим відрізняється готський від готичний, готщина від готики, то це ваші проблеми. Навіщо це перекладати з хворої голови на здорову.
Якщо у вас є прогали в цьому питанні, так спочатку розберіться, а не ганьбіться.

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
27 січня 2023

Додати готику, щоб наліпити суфікс -чин(а)?
До Чистилища

27 січня 2023

По-перше, -щина. По-друге, я не ліпив суфікс -щина до "готики", а до назвиська "готи" й навів приклади з інших слів, де -щина позначає будь-яку річ, шо торкає певний народ.

27 січня 2023

Готика ≠ гоччина
Готику не створювали готи 🤦‍♂️

Поділитись з друзями