Значення слова
Бонус — додаткова винагорода: премія, додаткова знижка, додатковий дивіденд і т. п.
Приклад вживання

Працівник отримав великий бонус.

Варіанти написання
bonus
Слово додав

Перекладаємо слово бонус

наддаток
19
Сергій Токар 2 березня 2019
2 березня 2019

Заплатю та ще й з наддатком (Франко). наддаток до належної плати.

2 березня 2019

Саме так: sum.in.ua: naddatok

22 січня 2021

+++

додача
6
Луком 19 грудня 2014
винагорода
6
Lida Dmytriv 20 грудня 2014
4 березня 2019

Це більше підходить для "роялті".

Роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за
користування або за надання права на користування будь-яким
авторським та суміжним правом на літературні твори, твори
мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи
на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні
фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким
патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи
торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю,
формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового,
комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99

надбавка
1

НАДБА́ВКА, и, жін. Додана до чого-небудь частина, сума sum.in.ua: nadbavka

22 жовтня 2019
22 жовтня 2019

Вопіющій росіянізм)
Українською буде "по́ступок":
r2u.org.ua: поступок

22 жовтня 2019

а як же:
псл. -baviti, каузативна форма до дієслова byti
можливо, споріднена з дінд. bhãvayati «викликає до життя, оживляє», bhávati «виникло, є, існує», bhaváḥ «походження, народження», bhãváh «існування, буття»
іє. *bheu-/bhou «рости, виникати; бути»

22 жовтня 2019

"Бавити" слово маємо, а "надбавка" вже російське. Маємо ж "лице", "зріти", але "лицезріти" це вже росіянізм (калька).

надви́шок
1
22 жовтня 2019
підласок
1
Oreksanduru 26 червня 2022
поправка
1
Джулі Левін 30 серпня 2023
надбавок
0
22 жовтня 2019
притішок
0
Oreksanduru 26 червня 2022
надіб
0
Carolina Shevtsova 30 вересня 2023
2 жовтня 2023

Gèrêlo?

2 жовтня 2023

Придатний для чогось шматок дерева чи заліза.
зна́діб «інструмент; речовина; цілющі засоби; (мн.) матеріал (для публікації)»
знаді́б'я «інструменти; цілющі засоби» (зб.)
зна́дібки «матеріали (для публікації)» (зменш.)
знаді́бний «придатний»
зна́доб «інструмент»
знадо́б'я «снаряд, пристрій»
зна́доба «потреба»
знадоби́ти «пристосувати; обладнати»
знадоби́тися «стати потрібним, пригодитися»
знадо́бок «нагода; інструмент; матеріал»
наді́б'є «начиння»
наді́б'я «речі, майно»
наді́бний «потрібний Ж; придатний ВеУг»
на́доба «потреба, необхідність»

Ви ж не скажете на взятий у грі бонус "наддаток"
English bonus borrowed from Latin bonus (“good”).
Something extra that is good; an added benefit.

3 жовтня 2023

<Ви ж не скажете на взятий у грі бонус "наддаток">

De ya caziõ, oge ‹naddatoc› e slovo za "bonus"? Ta i sèrêd znacyeiny ‹nadœub› ci ‹iznadœuby, znadoba› ya ne vidiõ teacti znacyeinïou "a bonus".

знадіб
0
Carolina Shevtsova 30 вересня 2023
2 жовтня 2023

Gèrêlo?

надібок
0
Carolina Shevtsova 30 вересня 2023
2 жовтня 2023

Gèrêlo?

знадібок
0
Carolina Shevtsova 30 вересня 2023
2 жовтня 2023

Gèrêlo na siacê znacyeinïe slova ‹iznadœuboc›?

Запропонувати свій варіант перекладу
Обговорення слова
Поділитись з друзями