Значення слова

Курс — вираз ціни грошової одиниці однієї країни в грошових одиницях іншої. (Вичипѣдиіа). Ище тут: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33052, тут: https://web.archive.org/web/20160509113740/http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/slovnyk-finpravo.pdf (стор. 85).

Приклад вживання

Фіксація валютного курсу здійснюється або відповідно до золотого паритету (гарантованим золотим змістом національної грошової одиниці), або за міжнародною угодою. При класичному золотому стандарті, тобто при вільному розміні валют на золото в центральному банку, валютний курс встановлювався в пропорціях до їх золотого вмісту. (Вичипѣдиіа).

Походження

лат. cursus “тік, біг”, від currō “біжу, течу”, від піє. *çers- “бічи, течи”.

Приклади в інших мовах

ѧгл. exchange/currency rate, прт. taxa de câmbio, ѫгр. árfolyam (ár- "ціна", folyam "тік"), гр. ισοτιμία (*"рівність, токмість"), исл. gengi (← дєньгі? XD; Ни, то є від товку "хід (який хід, як ходять гроші = який курс)"), ївр. שער יציג *"міра/ціна явлена"

Слово додав

Перекладаємо слово курс (валюти)

ціна
6

"Ціна 1 долара -- 27 гривень" (так навіть коротше, ніж звичне "Курс обміну -- 27 гривень за 1 долар").

méra, u mérõ
5

Взяти слово "міра" за слово "курс (валютний/обміну)" мене надхли друс. пам'ятки, де при слові "мѣра" в певних зворотах і контекстах явно йде мова про принаймні аналогію, або й те саме що "курс валюти/обміну"; і в тих прикладах із памяток, де явно не шло про мінову операцію, є загальна аналогія. Деякі приклади (Увага: в усіх прикладах є важливий прийменник "въ" перед словом "мѣра"):

Въніѫ жє мѣрѫ мѣритє, възмѣрить сѧ вамъ. "Якою мірою мірите ви, такою буде мірено вам". - Ясно, ту не йде про "обмін валюти", але є аналогія: "ціна чого за ціну чого" : "міра одної валюти відповідно до міри їншої валюти".

И іазъ у ихъ взѧлъ за тѣ дѣньгъі пѧтьсътъ рогозинъ и пѧтьдєсѧтъ и чєтъірє рогозинъі ръжи, а въ тѣхъ рогозинахъ восмьсътъ бъчькъ въ Бѣлозерьскѫіѫ мѣрѫ. - Тут не є точно ясно, чи "въ Бѣлозерьскѫіѫ мѣрѫ" тягне таки до "бочок", тобо специфичну "Білозерську" міру обйєму бочок (як місцевої одиниці міри обйєму), або таки до "міри=ціни(=курсу)" актуальної – в момент здійснення тої трансакції – в Білозерську. Менше ...

мірність
0
омін
0

Від "міна" — "валюта".
валюта
Тобто "оміна" це інформація "о тому, якою є валютний стан", нагадую, що "о" не росіянізм і є у безлічі українських словників.

Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
Поділитись з друзями