Значення слова

Реалізувати — здійснювати, робити реальним, втілювати що-небудь у життя.

Приклад вживання

Після Чумака лишився невеликий літературний доробок.. Нагла смерть не дала йому розгорнути сили, реалізувати всі можливості (Василь Еллан, II, 1958, 105); Валя кожну мою пораду ловила якось на льоту, вміла її реалізувати (Юрій Збанацький, Малин. дзвін, 1958, 362).

Походження

лат. realis "дійсний, речовий" ← res "річ"; + -iz- (← гр. -ιζω-); realιζω – морфологічно латино-грецький гібрид.

Приклади в інших мовах

ѡрм. իրականացնել (իրական "дійсний"), сум. toteutua (tosi "правда, істина"), ѫгр. megvalósit (való "що(сь); річ"), нѣм. verwirklichen (wirklich), лат. reperīre (pario "beget"), лѡт. īstenot (īsts, īstens "істинний, правдивий"), шв. sanna (sann "правда")

Слово додав

Перекладаємо слово реалізувати

втілити
6
здійснити
5
istniti
4

<ї́стнити (йи́стнити)>; ЕСУМ: істній, їсній, існий, їсний, їсній, истний, истній "дійсний, справжній", їсті "справді, дійсно"; друс. истъ, истѡвъ "дійсний, справжній, істинний, правдивий".

*ист-ьн-и-ти ← *ист-ьн- ← *ист- ← *ys-t- *"той таки, саме той".

Правильна вимова: {йи-}, не {йі-}; "т" може бути в вимові пущено: {йисн- ~ йистн-}.

istiti
2

Вимова: {ˈɪste̝te̝ ~ ˈe̝ste̝te̝ ~ ˈɪ͡ɘste̝te̝ ~ ˈɪstɪtɪ ~ ˈɪ̞stɪ̞tɪ̞ ~ ˈɪ͡ɘstɪ̙tɪ̙ ~ ...} - по приголосці, {ˈjɪste̝te̝ ~ ˈje̝ste̝te̝ ~ ˈjɘste̝te̝ ~ ˈjɪstɪtɪ ~ ˈjɪ̞stɪ̞tɪ̞ ~ ˈjɘstɪ̙tɪ̙ ~ ...} - по голосці.

Онишкевич І, 247: єстити (йéстити, йíстити) "здійснювати". Від корене *yist- (← *yis-t-).

ріснити
2

Давньоукраїнське рѣснъ означало реальний.

Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
Поділитись з друзями