Значення слова

Теза — багатозначний термін, що коротко й чітко формулює основну ідею чого-небудь або провідне завдання, що стоїть перед кимось. Коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, статті тощо. У логіці — складова частина доведення; положення, істинність якого треба довести.

Приклад вживання

Теза – це судження, що слугує основою, вихідним пунктом міркувань стосовно якоїсь теми.

Походження

Давньогрецьке θέσις - пропозиція, твердження, викладена річ, теза з риторики, теза в просодії.

Варіанти написання
тезис
Слово додав

Перекладаємо слово теза

віт (віт-)
2

*вѣт(ъ); друс. вѣтовати, вѣтити "говорити, казати; радити; ..."; тут тяму "теза" є товмачено як "казане".

річ (річи, річчю, ...)
2

Від друс. рѣчь "..., предмет (також як "питання, проблема; те, що треба обговорити, судити, рішити"; ...". Тут товмачено тяму "теза" яко "кладене питання/проблема, яку треба розвинути: рішити, обговорити, вияснити тощо".

ýступ
1
витяг
1
Запропонувати свій варіант перекладу
Увійдіть щоб додати переклад
Обговорення слова
Поділитись з друзями